Valvontaelin

Kahdesti kuukaudessa kokoontuva valvontaelin vastaa EKP:n pankkivalvontatehtävien suunnittelusta ja toteutuksesta. Se esittää päätösluonnoksia EKP:n neuvostolle. Päätökset tehdään noudattaen vastustamattajättämismenettelyä.

EKP:n neuvosto

Kokoonpano

  • puheenjohtaja (viisivuotinen toimikausi, jota ei voida uusia)
  • varapuheenjohtaja (EKP:n johtokunnan jäsen)
  • neljä EKP:n edustajaa
  • kansallisten valvontaviranomaisten edustajat
Valvontaelimen jäsenet
EKP:n edustajat
Puheenjohtaja Danièle Nouy CV
Varapuheenjohtaja Sabine Lautenschläger CV
EKP:n edustaja Ignazio Angeloni CV
EKP:n edustaja paikka avoinna
EKP:n edustaja paikka avoinna
EKP:n edustaja Pentti Hakkarainen CV
Kansallisten valvontaviranomaisten edustajat
Belgia Tom Dechaene (Belgian keskuspankki)
Saksa Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Andreas Dombret (Saksan keskuspankki)
Viro Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Viron keskuspankki)
Irlanti Ed Sibley (Irlannin keskuspankki)
Kreikka Ilias Plaskovitis (Kreikan keskuspankki)
Espanja Javier Alonso (Espanjan keskuspankki)
Ranska Denis Beau (Ranskan keskuspankki)
Italia Fabio Panetta (Italian keskuspankki)
Kypros Yiangos Demetriou (Kyproksen keskuspankki)
Liettua Vytautas Valvonis (Liettuan keskuspankki)
Latvia Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija),
Zoja Razmusa (Latvian keskuspankki)
Luxemburg Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier),
Norbert Goffinet (Luxemburgin keskuspankki)
Malta Malta Financial Services Authority - paikka avoinna,
Oliver Bonello (Maltan keskuspankki)
Alankomaat Jan Sijbrand (Alankomaiden keskuspankki)
Itävalta Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht),
Andreas Ittner (Itävallan keskuspankki)
Portugali Elisa Ferreira (Portugalin keskuspankki)
Slovenia Primož Dolenc (Slovenian keskuspankki)
Slovakia Vladimír Dvořáček (Slovakian keskuspankki)
Suomi Anneli Tuominen (Finanssivalvonta),
Mervi Toivanen (Suomen Pankki)

Jos kansallisena valvontaviranomaisena toimii jokin muu kuin kansallinen keskuspankki, kansallisen keskuspankin edustaja voi olla mukana valvontaelimessä kansallisen valvontaviranomaisen edustajan ohella. Tällöin kunkin maan edustajilla on äänestysmenettelyssä yksi yhteinen ääni.

Supervisory Board - Group photo

Valvontaelin (täysi kokoonpano 9.3.2017)

Eturivi (vasemmalta oikealle): Robert Ophèle, Fabio Panetta, Danièle Nouy, Sabine Lautenschläger, Nobert Goffinet, Anneli Tuominen, Cyril Roux ja Matej Krumberger (Zadravec Caprirolon varajäsen) Keskirivi (vasemmalta oikealle): Mathias Dewatripont, Elke König, Ignazio Angeloni, Julie Dickson, Vassiliki Zakka, Claude Simon, Jan Sijbrand, Sirkka Hämäläinen ja Mariano Herrera (Restoy Lozanon varajäsen) Takarivi (vasemmalta oikealle): Andreas Ittner, Vladimír Dvořáček, Karol Gabarretta, Zoja Razmusa, Kristaps Zakulis, Yiangos Demetriou, Kilvar Kessler, Helmut Ettl, António Varela ja Alexander Demarco

Ohjauskomitea

Ohjauskomitea avustaa valvontaelintä sen toiminnassa ja valmistelee sen kokoukset.

Kokoonpano

  • valvontaelimen puheenjohtaja
  • valvontaelimen varapuheenjohtaja
  • EKP:n edustaja
  • viisi kansallisten valvontaviranomaisten edustajaa

Valvontaelin nimittää kansallisten valvontaviranomaisten edustajat vuodeksi. Käytössä olevan vuorottelujärjestelmän tarkoitus on taata kaikille maille tasapuolinen mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.

Ohjauskomitean jäsenet
Valvontaelimen puheenjohtaja Danièle Nouy
Valvontaelimen varapuheenjohtaja Sabine Lautenschläger
EKP:n edustaja Pentti Hakkarainen
Ranska Denis Beau (Ranskan keskuspankki)
Espanja Javier Alonso (Espanjan keskuspankki)
Suomi Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Belgia Tom Dechaene (Belgian keskuspankki)
Liettua Vytautas Valvonis (Liettuan keskuspankki)