Eiropas Centrālās bankas Valdes loceklis

Eiropas Centrālās bankas Valdes loceklis Peters Prāts

Peters Prāts (Peter Praet)

Dzimšanas datums: 1949. gada 20. janvāris

Dzimšanas vieta: Herhena, Vācija

Izglītība

1980
Doktora grāds ekonomikā, Université libre de Bruxelles
1972
Maģistra grāds ekonomikā, Université libre de Bruxelles
1971
Bakalaura grāds ekonomikā, Université libre de Bruxelles

Profesionālā karjera

Kopš 2011. gada jūnija
Eiropas Centrālās bankas Valdes loceklis
2002. gada novembris–2011. gada marta beigas
Banku valdes, finanšu un apdrošināšanas komisijas loceklis
2000. gada novembris– 2011. gada maija beigas
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique prezidents
1999–2000
Beļģijas Finanšu ministrijas biroja vadītājs
1987–1999
Générale de Banque (pēc tam Fortis Bank) galvenais ekonomists
1980–1987
ULB ekonomikas profesors šādās jomās:
 • Nauda un banku darbība
 • Ekonomikas un monetārā savienība
 • Makroekonomiskās politikas koordinācija
1978–1980
Starptautiskā Valūtas fonda (Vašingtona) ekonomists
1977–1978
ULB Eiropas Studiju institūta zinātniskais līdzstrādnieks
1976–1977
Karadienests
1973–1975
Université libre de Bruxelles (ULB) Praktiskās ekonomikas nodaļas un Eiropas Studiju institūta zinātniskais līdzstrādnieks

Citi amati

 • Sistēmisko risku un sistēmisko finanšu institūciju komitejas (Comité des risques et établissements financiers systémiques, CREFS) loceklis (2010–2011)
 • Briseles Finanšu institūta (BFI) Akadēmiskās konsultatīvās padomes loceklis (2010–2011)
 • Eiropas Centrālo banku sistēmas Banku uzraudzības komitejas (BSC) priekšsēdētājs (2007–2011)
 • Beļģijas Karalistes Augstās finanšu padomes loceklis (2006–2011)
 • BCBS Pētniecības īpašās darba grupas līdzpriekšsēdētājs (2005. gada marts–2011. gads)
 • Briseles Eiropas un pasaules ekonomiskās laboratorijas (BRUEGEL) Valdes loceklis (2004–2011)
 • Eiropas Banku uzraugu komitejas (CEBS) (no 2011. gada janvāra Eiropas Banku iestāde, EBA) loceklis (2004–2011)
 • Bāzeles Banku uzraudzības komitejas (BCBS) loceklis (2003–2011)
 • SNB Ekonomikas konsultatīvās komitejas locekļa vietnieks (2000–2011)
 • SNB Pasaules ekonomikas sanāksmes dalībnieka vietnieks (2000–2011)
 • Starptautisko norēķinu bankas (SNB) Direktoru valdes locekļa pirmais vietnieks (2000–2011)
 • Maksājumu un norēķinu sistēmu komitejas loceklis (2000–2011)
 • Globālās finanšu sistēmas komitejas loceklis (2000–2011)
 • Jaunās finanšu arhitektūras augsta līmeņa komitejas loceklis (2008–2009)
 • Starptautiskās monetārās un finanšu komitejas (IMFC) loceklis (2001–2008)
 • Eiropas Politikas centra (EPC) Valdes loceklis (2004–2007)
 • OECD 3. darba grupas loceklis (2000–2007)

Akadēmiskā darbība

 • Makroekonomiskās politikas koordinācija, Eiropas Studiju institūts, Université libre de Bruxelles
 • Nauda un banku darbība, Solvay Brussels School of Economics & Management, Université libre de Bruxelles