Eiropas Centrālās bankas Valdes loceklis

Eiropas Centrālās bankas Valdes loceklis Peters Prāts

Peters Prāts (Peter Praet)

Dzimšanas datums: 1949. gada 20. janvāris

Dzimšanas vieta: Herhena, Vācija

Izglītība

1971
Bakalaura grāds ekonomikā, Université libre de Bruxelles
1972
Maģistra grāds ekonomikā, Université libre de Bruxelles
1980
Doktora grāds ekonomikā, Université libre de Bruxelles

Profesionālā karjera

1973–1975
Université libre de Bruxelles (ULB) Praktiskās ekonomikas nodaļas un Eiropas Studiju institūta zinātniskais līdzstrādnieks
1976–1977
Karadienests
1977–1978
ULB Eiropas Studiju institūta zinātniskais līdzstrādnieks
1978–1980
Starptautiskā Valūtas fonda (Vašingtona) ekonomists
1980–1987
ULB ekonomikas profesors šādās jomās:
 • Nauda un banku darbība
 • Ekonomikas un monetārā savienība
 • Makroekonomiskās politikas koordinācija
1987–1999
Générale de Banque (pēc tam Fortis Bank) galvenais ekonomists
1999–2000
Beļģijas Finanšu ministrijas biroja vadītājs
2000. gada novembris– 2011. gada maija beigas
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique prezidents
2002. gada novembris–2011. gada marta beigas
Banku valdes, finanšu un apdrošināšanas komisijas loceklis
2011. gada jūnijs
Eiropas Centrālās bankas Valdes loceklis

Citi amati

 • Bāzeles Banku uzraudzības komitejas (BCBS) loceklis (2003–2011)
 • BCBS Pētniecības īpašās darba grupas līdzpriekšsēdētājs (2005. gada marts–2011. gads)
 • Globālās finanšu sistēmas komitejas loceklis (2000–2011)
 • Maksājumu un norēķinu sistēmu komitejas loceklis (2000–2011)
 • Starptautisko norēķinu bankas (SNB) Direktoru valdes locekļa pirmais vietnieks (2000–2011)
 • SNB Pasaules ekonomikas sanāksmes dalībnieka vietnieks (2000–2011)
 • SNB Ekonomikas konsultatīvās komitejas locekļa vietnieks (2000–2011)
 • Eiropas Banku uzraugu komitejas (CEBS) (no 2011. gada janvāra Eiropas Banku iestāde; EBA) loceklis (2004–2011)
 • Starptautiskās monetārās un finanšu komitejas (IMFC) loceklis (2001–2008)
 • OECD 3. darba grupas loceklis (2000–2007)
 • Beļģijas Karalistes Augstās finanšu padomes loceklis (2006–2011)
 • Jaunās finanšu arhitektūras augsta līmeņa komitejas loceklis (2008–2009)
 • Eiropas Politikas centra (EPC) Valdes loceklis (2004–2007)
 • Briseles Eiropas un pasaules ekonomiskās laboratorijas (BRUEGEL) Valdes loceklis (2004–2011)
 • Eiropas Centrālo banku sistēmas Banku uzraudzības komitejas (BSC) priekšsēdētājs (2007–2011)
 • Briseles Finanšu institūta (BFI) Akadēmiskās konsultatīvās padomes loceklis (2010–2011)
 • Sistēmisko risku un sistēmisko finanšu institūciju komitejas (Comité des risques et établissements financiers systémiques; CREFS) loceklis (2010–2011)

Akadēmiskā darbība

 • Money and Banking, Solvay Brussels School of Economics & Management, Université libre de Bruxelles
 • Coordination of macroeconomic policies - Institute for European Studies, Université libre de Bruxelles