Avize BCE relevante

 1. Aviz cu privire la anumite modificări ale cadrului juridic aplicabil creanțelor privind impozitul amânat în Grecia (CON/2017/7), Grecia, 15.3.2017.
 2. Aviz cu privire la conferirea de competențe către Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pentru evaluarea concurenței pe piața creditelor ipotecare și pentru emiterea de orientări către creditori privind ratele variabile ale dobânzilor  (CON/2016/54), Irlanda, 17.11.2016.
 3. Aviz cu privire la tratarea bunurilor imobile sau a capitalului social dobândit de o instituție de credit după un proces de reglementare a datoriilor (CON/2016/48), Cipru, 11.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor (CON/2016/26), 20.4.2016.Informaţii suplimentare
 5. Aviz cu privire la prevenirea spălării de bani și a finanțării terorismului (CON/2016/23), Slovenia, 13.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Aviz cu privire la reforma cooperativelor de credit, o schemă de garantare pentru securitizările creditelor neperformante și capacitatea de creditare a fondurilor de investiții alternative (CON/2016/17), Italia, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Aviz cu privire la (a) o propunere de regulament de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și cu privire la (b) o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (CON/2016/11), JO C 219, 17.6.2016, p. 2.Informaţii suplimentare
 8. Aviz cu privire la o taxă pentru anumite instituții financiare (CON/2016/1), Polonia, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Aviz cu privire la anumite modificări ale cadrului instituțional al Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenia, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Aviz privind stingerea datoriilor garantate cu ipotecă prin transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului imobil (CON/2015/56), România, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 11. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru casele de economii pentru achiziția de locuințe (CON/2015/53), Germania, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții, schemele de garantare a depozitelor și sistemele de compensare  (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Aviz cu privire la reglementarea leasingului financiar și a activității societăților de leasing financiar (CON/2015/37), Cipru, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Aviz cu privire la rezoluţia bancară (CON/2015/31), Germania, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Aviz cu privire la un proiect de lege privind condiţiile specifice ale restructurării creditelor pentru locuinţe exprimate în monedă străină (CON/2015/26), Polonia, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Aviz cu privire la un nou cadru legal privind băncile de economii (CON/2015/23), Portugalia, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Aviz cu privire la registrul central al creditelor de consum (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și societăților de investiții (CON/2015/19), Spania, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Aviz cu privire la modificarea cadrului juridic aplicabil Bank Asset Management Company (Societatea de administrare a activelor) din Slovenia (CON/2015/16), Slovenia, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Aviz cu privire la reglementarea pozițiilor deschise pe active din bilanțurile instituțiilor de credit  (CON/2015/15), Ungaria, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Aviz cu privire la interzicerea scoaterii la licitație a locuinței principale (CON/2015/14), Grecia, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Aviz cu privire la reforma cooperativelor de credit (banche popolari) (CON/2015/13), Italia, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Aviz cu privire la reexaminarea misiunii și a organizării Comitetului european pentru risc sistemic (CON/2015/4), JO C 192, 10.6.2015, p. 1.
 24. Aviz cu privire la rolul Národná banka Slovenska în procedurile de rezoluție pe piața financiară din Slovacia (CON/2015/3), Slovacia, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Aviz cu privire la Colegiul de rezoluție (CON/2015/2), Belgia, 21.1.2015.
 26. Aviz cu privire la rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2014/80), Ungaria, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Aviz cu privire la reglementarea bancară (CON/2014/79), Slovenia, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Aviz cu privire la transparența financiară, serviciile de plată și moneda electronică  (CON/2014/74), Danemarca, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Aviz cu privire la punerea în aplicare a Directivei europene privind redresarea și rezoluția bancară (CON/2014/67), Germania, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Aviz cu privire la creanțele privind impozitul amânat (CON/2014/66), Portugalia, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Aviz cu privire la măsurile care însoţesc Regulamentul privind MUS (CON/2014/43), Austria, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Aviz cu privire la organizarea, supravegherea şi solvenţa instituţiilor de credit (CON/2014/40), Spania, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language