All years
2017

28/04/2017
Decizia BCE din 24 aprilie 2017 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2017 (BCE/2017/11), 28.4.2017.
24/04/2017
Aviz cu privire la Legea privind serviciile de plată, serviciile de emitere de monedă electronică și sistemele de plăți (CON/2017/15), Slovenia, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Aviz cu privire la instrumente macroprudențiale suplimentare (CON/2017/14), Suedia, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Orientarea (UE) 2017/697 a BCE din 4 aprilie 2017 privind exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii de către autoritățile naționale competente în legătură cu instituțiile mai puțin semnificative (BCE/2017/9), JO L 101, 13.4.2017, p. 156.
13/04/2017
Recomandarea BCE din 31 martie 2017 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (BCE/2017/8), JO C 120, 13.4.2017, p. 1.
13/04/2017
Recomandarea BCE din 4 aprilie 2017 privind specificațiile comune pentru exercitarea anumitor opțiuni și marje de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii de către autoritățile naționale competente în legătură cu instituțiile mai puțin semnificative (BCE/2017/10), JO C 120, 13.4.2017, p. 2.
12/04/2017
Aviz cu privire la extinderea domeniului de aplicare al datelor cuprinse în registrul creditelor (CON/2017/13), Letonia, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Aviz cu privire la furnizarea de asigurări împotriva inundațiilor (CON/2017/12), Irlanda, 7.4.2017.
07/04/2017
Aviz cu privire la modificarea Legii privind supravegherea financiară (CON/2017/11), Germania, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Aviz cu privire la identificarea infrastructurilor critice în scopul securității informatice (CON/2017/10), Germania, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Aviz cu privire la împrumuturile legate de o monedă străină (CON/2017/9), Polonia, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Orientarea (UE) 2017/469 a BCE din 7 februarie 2017 de modificare a Orientării BCE/2008/8 privind colectarea datelor referitoare la euro și funcționarea Sistemului de informații privind numerarul 2  (BCE/2017/7), JO L 77, 22.3.2017, p. 4.
22/03/2017
Decizia (UE) 2017/468 a BCE din 26 ianuarie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2010/10 privind nerespectarea cerințelor de raportare statistică  (BCE/2017/5), JO L 77, 22.3.2017, p. 1.
21/03/2017
Aviz cu privire la limitarea obligației de a accepta plăți în numerar (CON/2017/8), Danemarca, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Aviz cu privire la anumite modificări ale cadrului juridic aplicabil creanțelor privind impozitul amânat în Grecia (CON/2017/7), Grecia, 15.3.2017.
01/03/2017
Aviz cu privire la furnizarea de informații și date de către sistemele de plăți, schemele de plăți, depozitarii de valori mobiliare și sistemele de compensare și decontare (CON/2017/5), Polonia, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Aviz cu privire la participarea Italiei la o serie de programe ale Fondului Monetar Internațional: extinderea Noilor acorduri de împrumut, contribuția la fondul „Poverty Reduction and Growth Trust” și un nou acord bilateral de împrumut (CON/2017/4), Italia, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Aviz cu privire la conferirea de atribuții noi în materie de credite ipotecare către Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Cipru, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Decizia BCE/2015/10. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 17.2.2017.
15/02/2017
Aviz cu privire la conturile de plăți (CON/2017/2), Cipru, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Decizia (UE) 2017/274 a BCE din 10 februarie 2017 de stabilire a principiilor pentru furnizarea de feedback privind activitatea subcoordonatorilor din cadrul autorităților naționale competente și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/3  (BCE/2017/6), JO L 40, 13.2.2017, p. 72.Informaţii suplimentare
07/02/2017
Orientarea BCE/2008/8. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 7.2.2017.
03/02/2017
Aviz cu privire la măsuri de sprijin de lichiditate, o recapitalizare preventivă și alte dispoziții urgente pentru sectorul bancar (CON/2017/1), Italia, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Orientarea BCE/2014/15. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Uniunii Europene  JO L , 1.2.2017, p. .
31/01/2017
Orientarea (UE) 2017/148 a BCE din 16 decembrie 2016 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare  (BCE/2016/45), JO L 26, 31.1.2017, p. 1.
20/01/2017
Decizia (UE) 2017/103 a BCE din 11 ianuarie 2017 de modificare a Deciziei (UE) 2016/948 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ (BCE/2017/4), JO L 16, 20.1.2017, p. 57.
20/01/2017
Decizia (UE) 2017/102 a BCE din 11 ianuarie 2017 de modificare a Deciziei (UE) 2015/5 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active (BCE/2017/3), JO L 16, 20.1.2017, p. 55.
20/01/2017
Decizia (UE) 2017/101 a BCE din 11 ianuarie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2014/40 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (BCE/2017/2), JO L 16, 20.1.2017, p. 53.
20/01/2017
Decizia (UE) 2017/100 a BCE din 11 ianuarie 2017 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2017/1), JO L 16, 20.1.2017, p. 51.
13/01/2017
Decizia BCE/2014/45. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 13.1.2017.
13/01/2017
Decizia BCE/2014/40. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 13.1.2017.
13/01/2017
Decizia BCE/2016/16. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 13.1.2017.
13/01/2017
Orientarea BCE/2014/60. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO L , 13.1.2017, p. .
11/01/2017
Orientarea BCE/2015/35. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO L , 11.1.2017, p. .
11/01/2017
Orientarea BCE/2014/31. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO L , 11.1.2017, p. .
06/01/2017
Recomandarea BCE din 22 decembrie 2016 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Bank of Greece (BCE/2016/46), JO C 3, 6.1.2017, p. 1.

2016

28/12/2016
Aviz cu privire la un proiect de lege belgian privind monitorizarea procesatorilor de operațiuni de plată (CON/2016/61), Belgia, 28.12.2016.
23/12/2016
Recomandarea BCE din 13 decembrie 2016 privind politicile de distribuire a dividendelor (BCE/2016/44), JO C 481, 23.12.2016, p. 1.
20/12/2016
Decizia (UE) 2016/2248 a BCE din 3 noiembrie 2016 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2016/36), JO L 347, 20.12.2016, p. 26.Informaţii suplimentare
20/12/2016
Decizia (UE) 2016/2247 a BCE din 3 noiembrie 2016 privind conturile anuale ale BCE (BCE/2016/35), JO L 347, 20.12.2016, p. 1.Informaţii suplimentare
20/12/2016
Orientarea (UE) 2016/2249 a BCE din 3 noiembrie 2016 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2016/34), JO L 347, 20.12.2016, p. 3.Informaţii suplimentare
17/12/2016
Orientarea (UE) 2016/2300 a BCE din 2 noiembrie 2016 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2016/33), JO L 344, 17.12.2016, p. 123.
17/12/2016
Orientarea (UE) 2016/2299 a BCE din 2 noiembrie 2016 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2016/32), JO L 344, 17.12.2016, p. 117.
17/12/2016
Orientarea (UE) 2016/2298 a BCE din 2 noiembrie 2016 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2016/31), JO L 344, 17.12.2016, p. 102.
15/12/2016
Aviz cu privire la competențele Česká národní banka de a desfășura tranzacții pe piața financiară (CON/2016/60), Cehia, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Aviz cu privire la auditarea operațiunilor Banka Slovenije (CON/2016/59), Slovenia, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Aviz cu privire la transferul atribuțiilor publice privind monedele metalice către De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Ţările de Jos, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Decizia (UE) 2016/2164 a BCE din 30 noiembrie 2016 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2017  (BCE/2016/43), JO L 333, 30.11.2016, p. 73.
30/11/2016
Aviz cu privire la rambursarea costurilor de funcționare ale registrului central de credit și ale registrului de conturi bancare (CON/2016/57), Bulgaria, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Aviz cu privire la ratele rezervelor minime obligatorii (CON/2016/56), Ungaria, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Aviz cu privire la un proiect de lege de eliminare a garanției de stat oferite în legătură cu asistența privind lichiditatea în situații de urgență (CON/2016/55), Belgia, 17.11.2016.
17/11/2016
Aviz cu privire la conferirea de competențe către Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pentru evaluarea concurenței pe piața creditelor ipotecare și pentru emiterea de orientări către creditori privind ratele variabile ale dobânzilor  (CON/2016/54), Irlanda, 17.11.2016.
15/11/2016
Orientarea (UE) 2016/1994 a BCE din 4 noiembrie 2016 privind abordarea referitoare la recunoașterea sistemelor instituționale de protecție în scopuri prudențiale de către autoritățile naționale competente în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (BCE/2016/38), JO L 306, 15.11.2016, p. 37.
15/11/2016
Orientarea (UE) 2016/1993 a BCE din 4 noiembrie 2016 de stabilire a principiilor pentru coordonarea evaluării în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și monitorizarea sistemelor instituționale de protecție care includ instituții semnificative și mai puțin semnificative (BCE/2016/37), JO L 306, 15.11.2016, p. 32.
21/10/2016
Aviz cu privire la o modificare a formulei de remunerare în ceea ce privește libretul A din Franța (CON/2016/51), Franţa, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Decizia BCE/2013/54 - Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 14.11.2016.
11/11/2016
Decizia (UE) 2016/1975 a BCE din 8 noiembrie 2016 privind subdelegarea competențelor de acordare a unei acreditări provizorii (BCE/2016/39), JO L 304, 11.11.2016, p. 9.
11/11/2016
Decizia (UE) 2016/1974 a BCE din 31 octombrie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) privind o a doua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2016/30), JO L 304, 11.11.2016, p. 7.
10/11/2016
Recomandarea BCE din 28 octombrie 2016 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (BCE/2016/29), JO C 413, 10.11.2016, p. 1.
31/10/2016
Aviz cu privire la reorganizarea atribuțiilor Agenției federale pentru stabilizarea piețelor financiare (Federal Agency for Financial Market Stabilisation) și implementarea Ghidului ABE privind politicile solide de remunerare (CON/2016/53), Germania, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Decizia BCE/2016/10 - Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 31.10.2016.
28/10/2016
Aviz cu privire la modificările Legii privind Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Croaţia, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Orientarea BCE/2008/8 - Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 21.10.2016.
13/10/2016
Aviz cu privire la un proiect de lege privind facilitarea rambursării marjelor percepute la împrumuturi legate de o monedă străină (CON/2016/50), Polonia, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE (CON/2016/49), 12.10.2016.Informaţii suplimentare
11/10/2016
Aviz cu privire la tratarea bunurilor imobile sau a capitalului social dobândit de o instituție de credit după un proces de reglementare a datoriilor (CON/2016/48), Cipru, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Recomandarea BCE din 23 septembrie 2016 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banca d’Italia (BCE/2016/28), JO C 366, 5.10.2016, p. 1.
29/09/2016
Decizia (UE) 2016/1734 a BCE din 21 septembrie 2016 de modificare a Deciziei BCE/2013/54 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro (BCE/2016/25), JO L 262, 29.9.2016, p. 30.
28/09/2016
Aviz cu privire la modificările Legii privind Latvijas Banka de reducere a numărului membrilor Consiliului Latvijas Banka (CON/2016/47), Letonia, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Aviz cu privire la Legea privind titlurile de valoare în formă dematerializată (CON/2016/46), Slovenia, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Decizia (UE) 2016/1717 a BCE din 21 septembrie 2016 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 de adoptare a Regulamentului de procedură al BCE  (BCE/2016/27), JO L 258, 24.9.2016, p. 17.
24/09/2016
Decizia BCE/2004/2. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  24.9.2016.
23/09/2016
Regulamentul (UE) 2016/1705 al BCE din 9 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) privind aplicarea rezervelor minime obligatorii  (BCE/2016/26), JO L 257, 23.9.2016, p. 10.
19/09/2016
Aviz cu privire la rolul Národná banka Slovenska în raportarea perceperii primelor de asigurare (CON/2016/45), Slovacia, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Aviz cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (CON/2016/44), 12.9.2016.Informaţii suplimentare
07/09/2016
Aviz cu privire la rolul reprezentatului Autorității de supraveghere financiară în cadrul Consiliului de supraveghere al BCE și cu privire la taxele de supraveghere (CON/2016/43), Finlanda, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Rectificare la Orientarea (UE) 2016/1386 a BCE din 2 august 2016 de modificare a Orientării BCE/2013/7 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2016/23) JO L 238, 6.9.2016, p. 7.
31/08/2016
Aviz cu privire la registrul central al creditelor de consum  (CON/2016/42), Slovenia, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Aviz cu privire la circulara emisă de Banca d’Italia pentru punerea în aplicare a reformei cooperativelor de credit italiene  (CON/2016/41), Italia, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Aviz cu privire la modificarea regimului rezervelor minime obligatorii (CON/2016/40), România, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
17/08/2016
Recomandarea BCE din 2 august 2016 privind cadrul de referință pentru managementul calității datelor pentru statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare  (BCE/2016/24), JO C 297, 17.8.2016, p. 1.
17/08/2016
Orientarea (UE) 2016/1386 a BCE din 2 august 2016 de modificare a Orientării BCE/2013/7 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2016/23), JO L 222, 17.8.2016, p. 85.Informaţii suplimentare
17/08/2016
Regulamentul (UE) 2016/1384 al BCE din 2 august 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare  (BCE/2016/22), JO L 222, 17.8.2016, p. 24.
17/08/2016
Orientarea BCE/2013/7. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO  , 17.8.2016, p. .
29/07/2016
Aviz cu privire la reguli specifice privind restructurarea împrumuturilor indexate sau exprimate în monedă străină (CON/2016/39), Polonia, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Aviz cu privire la monitorizarea schemelor de plăți (CON/2016/38), Polonia, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Recomandarea BCE din 14 iulie 2016 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Eesti Pank  (BCE/2016/20), JO C 266, 22.7.2016, p. 1.
12/07/2016
Aviz cu privire la excluderea drepturilor de compensare reciprocă în ceea ce privește creanțele mobilizate drept colateral la o bancă centrală din Sistemul European al Băncilor Centrale (CON/2016/37), Franţa, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
Decizia (UE) 2016/1162 a BCE din 30 iunie 2016 privind divulgarea de informații confidențiale în contextul procedurilor desfășurate în materie penală  (BCE/2016/19), JO L 192, 11.7.2016, p. 73.
11/07/2016
Aviz cu privire la metoda și procedura pentru numărarea, sortarea, ambalarea și etichetarea bancnotelor și monedelor (CON/2016/36), Polonia, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Orientarea (UE) 2016/1061 a BCE din 26 mai 2016 de modificare a Orientării BCE/2008/8 privind colectarea datelor referitoare la euro și funcționarea Sistemului de informații privind numerarul 2 (BCE/2016/15), JO L 173, 30.6.2016, p. 102.
28/06/2016
Decizia (UE) 2016/1041 a BCE din 22 iunie 2016 privind eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă și de abrogare a Deciziei (UE) 2015/300  (BCE/2016/18), JO L 169, 28.6.2016, p. 14.
28/06/2016
Aviz cu privire la extinderea accesului la registrul central al conturilor bancare (CON/2016/35), Belgia, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Aviz cu privire la contractele de credit de consum referitoare la bunuri imobile locative  (CON/2016/34), Grecia, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Avizul BCE din 29 aprilie 2016 cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare în ceea ce privește anumite date, și o propunere de directivă de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește anumite date (CON/2016/27), JO C 223, 21.6.2016, p. 3.Informaţii suplimentare
17/06/2016
Aviz cu privire la (a) o propunere de regulament de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și cu privire la (b) o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (CON/2016/11), JO C 219, 17.6.2016, p. 2.Informaţii suplimentare
16/06/2016
Decizia BCE din 7 iunie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2016/245 de stabilire a normelor privind achizițiile  (BCE/2016/17), JO L 159, 16.6.2016, p. 21.
16/06/2016
Decizia (UE) 2016/955 a BCE din 6 mai 2016 de modificare a Deciziei BCE/2013/54 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro  (BCE/2016/12), JO L 159, 16.6.2016, p. 19.
15/06/2016
Decizia BCE din 1 iunie 2016 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ (BCE/2016/16), JO L 157, 15.6.2016, p. 28.
15/06/2016
Aviz cu privire la modificarea Legii privind Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Croaţia, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Decizia BCE/2007/7. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  JO L , 14.6.2016, p. .
13/06/2016
Aviz cu privire la reducerea remuneraţiei statutare a angajaților din sectorul public şi semi-public  (CON/2016/32), Ţările de Jos, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Aviz cu privire la creditele de consum (CON/2016/31), Slovenia, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Decizia BCE/2016/2 - Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 7.6.2016.
03/06/2016
Aviz cu privire la auditul intern al Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)  (CON/2016/30), Bulgaria, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Decizia (UE) 2016/868 a BCE din 18 mai 2016 de modificare a Deciziei BCE/2014/6 privind organizarea măsurilor pregătitoare pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite de către Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2016/14), JO L 144, 1.6.2016, p. 99.
01/06/2016
Regulamentul (UE) 2016/867 al BCE din 18 mai 2016 privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit  (BCE/2016/13), JO L 144, 1.6.2016, p. 44.
31/05/2016
Orientarea BCE/2014/15. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Uniunii Europene JO L , 31.5.2016, p. .
31/05/2016
Orientarea BCE/2012/27. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Uniunii Europene JO L , 31.5.2016, p. .
19/05/2016
Aviz cu privire la reglementarea utilizarii unui model de date integrat  (CON/2016/29), Austria, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Decizia (UE) 2016/702 a BCE din 18 aprilie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2016/8), JO L 121, 11.5.2016, p. 24.
03/05/2016
Decizia (UE) 2016/811 a BCE din 28 aprilie 2016 de modificare a Deciziei BCE/2014/34 privind măsuri legate de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2016/11), JO L 132, 3.5.2016, p. 129.
03/05/2016
Decizia (UE) 2016/810 a BCE din 28 aprilie 2016 privind o a doua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2016/10), JO L 132, 3.5.2016, p. 107.
03/05/2016
Aviz cu privire la rezoluția și lichidarea băncilor (CON/2016/28), Slovenia, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Decizia (UE) 2016/821 a BCE din 26 aprilie 2016 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB  (BCE/2016/9), JO L 136, 2.5.2016, p. 12.
28/04/2016
Decizia (UE) 2016/661 a BCE din 15 aprilie 2016 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2016  (BCE/2016/7), JO L 114, 28.4.2016, p. 14.
28/04/2016
Decizia BCE/2014/34 - Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 28.4.2016.
20/04/2016
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor (CON/2016/26), 20.4.2016.Informaţii suplimentare
20/04/2016
Aviz cu privire la verificarea autenticității și a calității și punerea în circulație a bancnotelor euro (CON/2016/25), Italia, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Aviz cu privire la auditarea operațiunilor comerciale ale Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovenia, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Orientarea (UE) 2016/579 a BCE din 16 martie 2016 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2016/6), JO L 99, 15.4.2016, p. 21.
13/04/2016
Aviz cu privire la prevenirea spălării de bani și a finanțării terorismului (CON/2016/23), Slovenia, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Aviz cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri (CON/2016/10), JO C 130, 13.4.2016, p. 1.Informaţii suplimentare
06/04/2016
Aviz cu privire la o propunere de decizie a Consiliului de stabilire a unor măsuri în vederea instituirii treptate a unei reprezentări unificate a zonei euro în cadrul Fondului Monetar Internațional (CON/2016/22), JO C 216, 6.4.2016, p. 1.Informaţii suplimentare
06/04/2016
Aviz cu privire la contribuția Austriei la fondul ”Catastrophe Containment and Relief Trust” al Fondului Monetar Internațional  (CON/2016/21), Austria, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Orientarea (UE) 2016/450 a BCE din 4 decembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare  (BCE/2015/44), JO L 86, 1.4.2016, p. 42.
30/03/2016
Decizia (UE) 2016/456 a BCE din 4 martie 2016 privind termenii și condițiile aplicabile investigațiilor efectuate de Oficiul European Antifraudă în cadrul BCE în materie de prevenire a fraudei, corupției și a oricăror altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene  (BCE/2016/3), JO L 79, 30.3.2016, p. 34.Informaţii suplimentare
30/03/2016
Aviz cu privire la regimul aplicabil titlurilor de natura datoriei negociabile (CON/2016/20), Franţa, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Regulamentul (UE) 2016/445 al BCE din 14 martie 2016 privind exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii  (BCE/2016/4), JO L 78, 24.3.2016, p. 60.
24/03/2016
Aviz cu privire la serviciile de plată (CON/2016/19), Bulgaria, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Aviz cu privire la cerințele privind amortizarea ipotecii (CON/2016/18), Suedia, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Aviz cu privire la reforma cooperativelor de credit, o schemă de garantare pentru securitizările creditelor neperformante și capacitatea de creditare a fondurilor de investiții alternative (CON/2016/17), Italia, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Decizia (UE) 2016/457 a BCE din 16 martie 2016 privind eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru  (BCE/2016/5), JO L 79, 17.3.2016, p. 41.
17/03/2016
Aviz cu privire la înființarea și funcționarea organizațiilor pentru transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare (CON/2016/16), Cipru, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare (CON/2016/15), 17.3.2016.Informaţii suplimentare
16/03/2016
Aviz cu privire la dobândirea dreptului de proprietate asupra Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer de către Banque de France (CON/2016/14), Franţa, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Aviz cu privire la cerințele minime obligatorii pentru operațiunile de transfer credit și debitarea directă (CON/2016/13), România, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
16/03/2016
Aviz cu privire la instrumentele financiare eligibile pentru operațiunile de politică monetară (CON/2016/12), România, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
25/02/2016
Orientarea (UE) 2016/256 a BCE din 5 februarie 2016 privind extinderea regulilor comune și a standardelor minime pentru protecția confidențialității informațiilor statistice colectate de Banca Centrală Europeană, cu sprijinul băncilor centrale naționale, asupra autorităților naționale competente ale statelor membre participante și asupra BCE în funcțiile sale în materie de supraveghere  (BCE/2016/1), JO L 47, 25.2.2016, p. 16.
23/02/2016
Aviz cu privire la măsurile de facilitare a bunei funcționări a Consiliului de administrație și a Comitetului de personal din cadrul Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cipru, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Aviz cu privire la ierarhia creditorilor instituțiilor de credit (CON/2016/7), Franţa, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Aviz cu privire la modificări suplimentare în ceea ce privește cerințele privind acordarea de împrumuturi în mod responsabil (CON/2016/8), Ungaria, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Decizia (UE) 2016/245 a BCE de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2), JO L 45, 20.2.2016, p. 15.Informaţii suplimentare
20/02/2016
Decizia (UE) 2016/244 a BCE din 18 decembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2010/10 privind nerespectarea cerințelor de raportare statistică (BCE/2015/50), JO L 45, 20.2.2016, p. 13.
18/02/2016
Orientarea (UE) 2016/231 a BCE din 26 noiembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe  (BCE/2015/39), JO L 41, 18.2.2016, p. 28.
12/02/2016
Decizia BCE din 11 decembrie 2015 privind accesarea și utilizarea aplicațiilor, sistemelor, platformelor și serviciilor electronice ale MUS de către Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente din Mecanismul unic de supraveghere  (BCE/2015/47), JO L 37, 12.2.2016, p. 104.
12/02/2016
Decizia BCE din 11 decembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2013/1 de stabilire a cadrului pentru o infrastructură cu cheie publică pentru Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2015/46), JO L 37, 12.2.2016, p. 100.
03/02/2016
Aviz cu privire la schema de garantare a depozitelor (CON/2016/6), Slovenia, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2016/5), Cipru, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Modificarea cadrului etic al BCE (Acest text înlocuiește articolul 36a din textul publicat în Jurnalul Oficial C 204 din 20 iunie 2015, p. 3)  JO C 31, 28.1.2016, p. 3.
25/01/2016
Aviz cu privire la asigurarea resurselor pentru răscumpărarea de monede de către Monetăria Austriei (CON/2016/4), Austria, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Orientarea (UE) 2016/66 a BCE din 26 noiembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale  (BCE/2015/40), JO L 14, 21.1.2016, p. 36.
21/01/2016
Orientarea (UE) 2016/65 a BCE din 18 noiembrie 2015 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului  (BCE/2015/35), JO L 14, 21.1.2016, p. 30.
21/01/2016
Orientarea (UE) 2016/64 a BCE din 18 noiembrie 2015 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (Orientarea privind documentația generală)  (BCE/2015/34), JO L 14, 21.1.2016, p. 25.
21/01/2016
Aviz cu privire la sistemul de garantare a depozitelor  (CON/2016/3), Grecia, 21.1.2016.
20/01/2016
Aviz cu privire la supravegherea activităților agenților care operează cu numerar și impunerea de măsuri și sancțiuni administrative (CON/2016/2), Lituania, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Aviz cu privire la o taxă pentru anumite instituții financiare (CON/2016/1), Polonia, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Decizia (UE) 2016/21 a BCE din 23 decembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2008/17 de stabilire a cadrului pentru achizițiile comune ale Eurosistemului (BCE/2015/51), JO L 6, 9.1.2016, p. 5.
05/01/2016
Nu mai este în vigoare: Decizia (UE) 2016/3 a BCE din 18 noiembrie 2015 de stabilire a principiilor pentru furnizarea de feedback cu privire la activitatea subcoordonatorilor desemnați din rândul personalului autorităților naționale competente desfășurată în cadrul echipelor comune de supraveghere din Mecanismul unic de supraveghere  (BCE/2015/36), JO L 1, 5.1.2016, p. 4.

2015

30/12/2015
Recomandarea BCE din 17 decembrie 2015 privind politicile de distribuire a dividendelor  (BCE/2015/49), JO C 438, 30.12.2015, p. 1.
30/12/2015
Decizia (UE) 2015/2464 a BCE din 16 decembrie 2015 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2015/48), JO L 344, 30.12.2015, p. 1.
23/12/2015
Aviz cu privire la raportarea privind balanța de plăți și furnizarea de servicii transfrontaliere  (CON/2015/58), Austria, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Recomandarea BCE din 10 decembrie 2015 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Národná banka Slovenska  (BCE/2015/45), JO C 425, 18.12.2015, p. 1.
18/12/2015
Aviz cu privire la anumite modificări ale cadrului instituțional al Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenia, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Aviz privind stingerea datoriilor garantate cu ipotecă prin transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului imobil (CON/2015/56), România, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
18/12/2015
Rectificare la Orientarea (UE) 2015/1938 a BCE din 27 august 2015 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 a BCE privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem  JO L 332, 18.12.2015, p. 158.
14/12/2015
Decizia (UE) 2015/2330 a BCE din 4 decembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2014/53 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2015 (BCE/2015/41), JO L 328, 14.12.2015, p. 119.
12/12/2015
Decizia (UE) 2015/2332 a BCE din 4 decembrie 2015 privind cadrul procedural pentru aprobarea volumului emisiunii de monede metalice euro  (BCE/2015/43), JO L 328, 12.12.2015, p. 123.
12/12/2015
Decizia (UE) 2015/2331 a BCE din 4 decembrie 2015 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2016  (BCE/2015/42), JO L 328, 12.12.2015, p. 121.
10/12/2015
Aviz cu privire la comisionul aplicabil retragerilor de numerar de la bancomat (CON/2015/55), Irlanda, 10.12.2015.
09/12/2015
Aviz cu privire la creditele pentru consum (CON/2015/54), Cehia, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru casele de economii pentru achiziția de locuințe (CON/2015/53), Germania, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Decizia (UE) 2015/2218 a BCE din 20 noiembrie 2015 privind procedura de excludere a membrilor personalului de la prezumția de a avea un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții de credit supravegheate (BCE/2015/38), JO L 314, 1.12.2015, p. 66.
28/11/2015
Decizia (UE) 2015/2202 a BCE din 19 noiembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2015/37), JO L 313, 28.11.2015, p. 42.
26/11/2015
Aviz cu privire la schema de garantare a depozitelor (CON/2015/52), Ţările de Jos, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Aviz cu privire la producerea de bancnote euro (CON/2015/51), Portugalia, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Decizia (UE) 2015/2101 a BCE din 5 noiembrie 2015 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare  (BCE/2015/33), JO L 303, 20.11.2015, p. 106.
20/11/2015
Aviz cu privire la protecția împotriva contrafacerii și menținerea calității numerarului aflat în circulație  (CON/2015/50), Belgia, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Aviz cu privire la monitorizarea bunei funcționări a traficului de plăți („betalingsverkeer”)  (CON/2015/49), Ţările de Jos, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții, schemele de garantare a depozitelor și sistemele de compensare  (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Aviz cu privire la măsurile care însoțesc Regulamentul privind Mecanismul unic de rezoluție  (CON/2015/47), Austria, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Aviz cu privire la un registru al conturilor bancare (CON/2015/46), Bulgaria, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Aviz cu privire la reglementarea societăților care achiziționează credite (CON/2015/45), Cipru, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Aviz cu privire la anumite dispoziții privind remunerația și pensia (CON/2015/44), Irlanda, 11.11.2015.
06/11/2015
Aviz cu privire la soluționarea situațiilor de criză de pe piața financiară și o taxă specială pentru anumite instituții financiare  (CON/2015/43), Slovacia, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Aviz cu privire la cadrul instituțional pentru rezoluția instituțiilor (CON/2015/42), Belgia, 4.11.2015.
30/10/2015
Aviz cu privire la modificarea Statutului Banca d'Italia  (CON/2015/41), Italia, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Aviz cu privire la schema de garantare a depozitelor (CON/2015/40), Irlanda, 29.10.2015.
28/10/2015
Orientarea (UE) 2015/1938 a BCE din 27 august 2015 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 a BCE privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem  (BCE/2015/27), JO L 282, 28.10.2015, p. 41.Informaţii suplimentare
28/10/2015
Aviz cu privire la ratele rezervelor minime obligatorii (CON/2015/39), Ungaria, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Aviz cu privire la evaluarea preliminară a condițiilor privind rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2015/38), Ungaria, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Aviz cu privire la reglementarea leasingului financiar și a activității societăților de leasing financiar (CON/2015/37), Cipru, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Aviz cu privire la registrul central al conturilor bancare (CON/2015/36), Cehia, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și societăților de investiții (CON/2015/35), Italia, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Aviz cu privire la un proiect de lege privind piața instrumentelor financiare (CON/2015/34), Slovenia, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Decizia (UE) 2015/1613 a BCE din 10 septembrie 2015 de modificare a Deciziei (UE) 2015/5 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active (BCE/2015/31), JO L 249, 25.9.2015, p. 28.
24/09/2015
Regulamentul (UE) 2015/1599 al BCE din 10 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare (BCE/2015/30), JO L 248, 24.9.2015, p. 45.
22/09/2015
Decizia (UE) 2015/1574 a BCE din 4 septembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2014/8 privind interdicția de finanțare monetară și remunerarea depozitelor administrațiilor publice de către băncile centrale  (BCE/2015/29), JO L 245, 22.9.2015, p. 12.
22/09/2015
Orientarea (UE) 2015/1575 a BCE din 4 septembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2014/9 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale  (BCE/2015/28), JO L 245, 22.9.2015, p. 13.
22/09/2015
Aviz cu privire la desemnarea Lietuvos bankas drept autoritate de rezoluție (CON/2015/33), Lituania, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Orientarea BCE/2014/9. Text consolidat neoficial realizat de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 22.9.2015.
18/09/2015
Aviz cu privire la conversia creditelor în franci elvețieni  (CON/2015/32), Croaţia, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Aviz cu privire la rezoluţia bancară (CON/2015/31), Germania, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Aviz cu privire la raportarea anumitor date relevante pentru stabilitatea financiară (CON/2015/30), Austria, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Aviz cu privire la circulaţia bancnotelor şi a monedelor metalice (CON/2015/29), Cehia, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Aviz cu privire la modificările aduse legii constituţionale şi Legii privind Česká národní banka (CON/2015/28), Cehia, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Aviz cu privire la utilizarea unui model integrat de date pentru raportarea datelor către Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Austria, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Aviz cu privire la un proiect de lege privind condiţiile specifice ale restructurării creditelor pentru locuinţe exprimate în monedă străină (CON/2015/26), Polonia, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Decizia (UE) 2015/1196 a BCE din 2 iulie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale BCE  (BCE/2015/26), JO L 193, 21.7.2015, p. 134.
21/07/2015
Decizia (UE) 2015/1195 a BCE din 2 iulie 2015 de modificare a Deciziei (UE) 2015/298 privind distribuirea provizorie a venitului BCE  (BCE/2015/25), JO L 193, 21.7.2015, p. 133.
21/07/2015
Orientarea (UE) 2015/1197 a BCE din 2 iulie 2015 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2015/24), JO L 193, 21.7.2015, p. 147.
21/07/2015
Orientarea BCE/2010/20. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO  , 21.7.2015, p. .
20/07/2015
Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2015/25), Grecia, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Calendarul orientativ al perioadelor de aplicare a rezervelor minime obligatorii în 2016 JO C 227, 16.7.2015, p. 4.
15/07/2015
Aviz cu privire la modificarea legii privind Sistemul statistic elen și Autoritatea statistică elenă (CON/2015/24), Grecia, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Aviz cu privire la un nou cadru legal privind băncile de economii (CON/2015/23), Portugalia, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Aviz cu privire la redresare și rezoluție pe piața financiară (CON/2015/22), Cehia, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Aviz cu privire la protecția consumatorilor pe piețele financiare (CON/2015/21), Slovacia, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1708/2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului cu privire la perioada de referință comună a indicelui pentru indicele armonizat al prețurilor de consum (CON/2015/18), JO C 209, 25.6.2015, p. 3.
20/06/2015
Cadrul etic al BCE  JO C 204, 20.6.2015, p. 3.Informaţii suplimentare
19/06/2015
Decizia (UE) 2015/929 a BCE din 26 mai 2015 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB  (BCE/2015/22), JO L 155, 19.6.2015, p. 1.
19/06/2015
Orientarea (UE) 2015/948 a BCE din 16 aprilie 2015 de modificare a Orientării BCE/2013/7 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2015/19), JO L 157, 19.6.2015, p. 15.
19/06/2015
Orientarea (UE) 2015/930 a BCE din 2 aprilie 2015 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2015/15), JO L 155, 19.6.2015, p. 38.
19/06/2015
Aviz cu privire la registrul central al creditelor de consum (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Recomandarea BCE din 10 iunie 2015 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banka Slovenije  (BCE/2015/23), JO C 201, 18.6.2015, p. 1.
10/06/2015
Aviz cu privire la reexaminarea misiunii și a organizării Comitetului european pentru risc sistemic (CON/2015/4), JO C 192, 10.6.2015, p. 1.
10/06/2015
Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și societăților de investiții (CON/2015/19), Spania, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Orientarea (UE) 2015/856 a BCE din 12 martie 2015 privind principiile unui Cadru etic pentru Mecanismul unic de supraveghere  (BCE/2015/12), JO L 135, 2.6.2015, p. 29.
02/06/2015
Orientarea (UE) 2015/855 a BCE din 12 martie 2015 privind principiile unui Cadru etic al Eurosistemului și de abrogare a Orientării BCE/2002/6 privind standardele minime aplicabile BCE și băncilor centrale naționale cu ocazia efectuării operațiunilor de politică monetară, a operațiunilor de schimb cu rezervele valutare ale BCE și a gestionării activelor din rezervele valutare ale BCE  (BCE/2015/11), JO L 135, 2.6.2015, p. 23.
29/05/2015
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului (CON/2015/10), JO C 175, 29.5.2015, p. 2.Informaţii suplimentare
28/05/2015
Aviz cu privire la cadrul juridic aplicabil rezoluției și schemei de garantare a depozitelor pe piețele financiare (CON/2015/17), Polonia, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Aviz cu privire la modificarea cadrului juridic aplicabil Bank Asset Management Company (Societatea de administrare a activelor) din Slovenia (CON/2015/16), Slovenia, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2015
Versiune consolidată neoficială a Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 al BCE din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2012/24)  JO  , 27.5.2015, p. .
23/05/2015
Decizia (UE) 2015/811 a BCE din 27 martie 2015 privind accesul public la documentele BCE aflate în posesia autorităților naționale competente (BCE/2015/16), JO L 128, 23.5.2015, p. 27.
21/05/2015
Aviz cu privire la reglementarea pozițiilor deschise pe active din bilanțurile instituțiilor de credit  (CON/2015/15), Ungaria, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Decizia (UE) 2015/774 a BCE din 4 martie 2015 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare  (BCE/2015/10), JO L 121, 14.5.2015, p. 20.
07/05/2015
Orientarea (UE) 2015/732 a BCE din 16 aprilie 2015 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem (BCE/2014/60) (BCE/2015/20), JO L 116, 7.5.2015, p. 22.
07/05/2015
Regulamentul (UE) 2015/730 al BCE din 16 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2012/24) (BCE/2015/18), JO L 116, 7.5.2015, p. 5.
06/05/2015
Decizia (UE) 2015/839 a BCE din 27 aprilie 2015 privind identificarea instituțiilor de credit care fac obiectul evaluării cuprinzătoare  (BCE/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
Decizia (UE) 2015/727 a BCE din 10 aprilie 2015 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru prima perioadă de taxare și pentru 2015 (BCE/2015/17), JO L 115, 6.5.2015, p. 36.
06/05/2015
Recomandarea BCE din 27 martie 2015 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Deutsche Bundesbank (BCE/2015/14), JO C 149, 6.5.2015, p. 1.
05/05/2015
Decizia (UE) 2015/716 a BCE din 12 februarie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 de adoptare a Regulamentului de procedură al BCE (BCE/2015/8), JO L 114, 5.5.2015, p. 11.
27/04/2015
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienței instituțiilor de credit din Uniunea Europeană  (CON/2014/83), JO C 137, 27.4.2015, p. 2.Informaţii suplimentare
25/04/2015
Decizia (UE) 2015/656 a BCE din 4 februarie 2015 privind condițiile în care le este permis instituțiilor de credit să includă profiturile interimare sau pe cele de la sfârșit de exercițiu financiar în fondurile proprii de nivel 1 de bază în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013  (BCE/2015/4), JO L 107, 25.4.2015, p. 76.
17/04/2015
Acord între Oficiul European de Poliție (Europol) și Banca Centrală Europeană  JO C 123, 17.4.2015, p. 1.Informaţii suplimentare
10/04/2015
Aviz cu privire la interzicerea scoaterii la licitație a locuinței principale (CON/2015/14), Grecia, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
Orientarea (UE) 2015/571 a BCE din 6 noiembrie 2014 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare (BCE/2014/43), JO L 93, 9.4.2015, p. 82.
02/04/2015
Decizia (UE) 2015/509 a BCE din 18 februarie 2015 de abrogare a Deciziei BCE/2013/6 privind regulile aplicabile utilizării drept colateral pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem a obligațiunilor bancare neacoperite utilizate în scopuri proprii și garantate de stat, a Deciziei BCE/2013/35 privind măsuri suplimentare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și a articolelor 1, 3 și 4 din Decizia BCE/2014/23 privind remunerarea depozitelor, soldurilor și deținerilor de rezerve excedentare  (BCE/2015/9), JO L 91, 2.4.2015, p. 1.Informaţii suplimentare
02/04/2015
Orientarea (UE) 2015/510 a BCE din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem  (BCE/2014/60), JO L 91, 2.4.2015, p. 3.Informaţii suplimentare
29/03/2015
Decizia BCE/2004/3. Text consolidat neoficial realizat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  29.3.2015.
28/03/2015
Decizia (UE) 2015/530 a BCE din 11 februarie 2015 privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizate pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere (BCE/2015/7), JO L 84, 28.3.2015, p. 67.
28/03/2015
Decizia (UE) 2015/529 a BCE din 21 ianuarie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2004/3 privind accesul public la documentele BCE (BCE/2015/1), JO  84, 28.3.2015, p. 64.
26/03/2015
Regulamentul (UE) 2015/534 al BCE din 17 martie 2015 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere  (BCE/2015/13), JO L 86, 26.3.2015, p. 13.
25/03/2015
Aviz cu privire la reforma cooperativelor de credit (banche popolari) (CON/2015/13), Italia, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Aviz cu privire la cadrul juridic privind mediatorul de credite (CON/2015/12), Portugalia, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru obligațiunile garantate și băncile ipotecare  (CON/2015/11), Polonia, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Codul de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere al BCE JO C 93, 20.3.2015, p. 2.
14/03/2015
Decizia (UE) 2015/433 a BCE din 17 decembrie 2014 privind instituirea unui Comitet de etică și regulamentul de procedură al acestuia (BCE/2014/59), JO L 70, 14.3.2015, p. 58.
13/03/2015
Decizia (UE) 2015/425 a BCE din 15 decembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale BCE (BCE/2014/55), JO L 68, 13.3.2015, p. 53.
13/03/2015
Orientarea (UE) 2015/426 a BCE din 15 decembrie 2014 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2014/54), JO L 68, 13.3.2015, p. 69.
13/03/2015
Modificarea nr. 1/2014 din 15 decembrie 2014 a Regulamentului de procedură al Consiliului de supraveghere al BCE JO L 68, 13.3.2015, p. 88.
10/03/2015
Aviz cu privire la cadrul legal aplicabil Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polonia, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Aviz cu privire la independența Banka Slovenije și a membrilor organelor de decizie ale acesteia (CON/2015/8), Slovenia, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
Decizia (UE) 2015/299 a BCE din 10 februarie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2014/34 privind măsuri legate de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2015/5), JO L 53, 25.2.2015, p. 27.
25/02/2015
Decizia (EU) 2015/298 a BCE din 15 decembrie 2014 privind distribuirea provizorie a venitului BCE (reformare) (BCE/2014/57), JO L 53, 25.2.2015, p. 24.Informaţii suplimentare
25/02/2015
Decizia (UE) 2015/297 a BCE din 15 decembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2014/56), JO L 53, 25.2.2015, p. 21.
25/02/2015
Aviz cu privire la strategia privind politica macroprudențială (CON/2015/7), Lituania, 25.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
Decizia (UE) 2015/287 a BCE din 31 decembrie 2014 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare și contribuțiile la rezervele și provizioanele BCE din partea Lietuvos bankas  (BCE/2014/61), JO L 50, 21.2.2015, p. 44.
21/02/2015
Decizia (UE) 2015/286 a BCE din 27 noiembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro  (BCE/2014/49), JO L 50, 21.2.2015, p. 42.
21/02/2015
Acord din 31 decembrie 2014 între Lietuvos bankas şi Banca Centrală Europeană privind creanţa creditată Lietuvos bankas de către Banca Centrală Europeană în temeiul articolului 30.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCE  JO C 64, 21.2.2015, p. 5.
21/02/2015
Acord din 13 noiembrie 2014 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 dintre Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice și monetare  JO C 64, 21.2.2015, p. 1.
20/02/2015
Orientarea (UE) 2015/280 a BCE din 13 noiembrie 2014 privind instituirea Sistemului pentru achiziții și producție din Eurosistem  (BCE/2014/44), JO L 47, 20.2.2015, p. 29.Informaţii suplimentare
13/02/2015
Recomandarea BCE din 3 februarie 2015 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Latvijas Banka (BCE/2015/3) (BCE/2015/3), JO C 51, 13.2.2015, p. 4.
13/02/2015
Recomandarea BCE din 28 ianuarie 2015 privind politicile de distribuire a dividendelor  (BCE/2015/2), JO C 51, 13.2.2015, p. 1.
10/02/2015
Decizia (UE) 2015/300 a BCE din 10 februarie 2015 privind eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă  (BCE/2015/6), 10.2.2015.
09/02/2015
Aviz cu privire la modificarea Statutului Eesti Pank (CON/2015/6), Estonia, 9.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Aviz cu privire la un nou cadru legal pentru producerea de statistici oficiale în Lituania (CON/2015/5), Lituania, 6.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Avizul cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe cu privire la conferirea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri  (CON/2014/84), JO C 31, 30.1.2015, p. 3.
21/01/2015
Aviz cu privire la rolul Národná banka Slovenska în procedurile de rezoluție pe piața financiară din Slovacia (CON/2015/3), Slovacia, 21.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Aviz cu privire la Colegiul de rezoluție (CON/2015/2), Belgia, 21.1.2015.
09/01/2015
Decizia (UE) 2015/32 a BCE din 29 decembrie 2014 privind derogările care pot fi acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1073/2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (BCE/2013/38) (BCE/2014/62), JO L 5, 9.1.2015, p. 17.Informaţii suplimentare
09/01/2015
Aviz cu privire la solicitările de operare ca societăți de lichidare a portofoliului  (CON/2015/1), Austria, 9.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
Decizia (UE) 2015/5 a BCE din 19 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active  (BCE/2014/45), JO L 1, 6.1.2015, p. 4.

2014

29/12/2014
Aviz cu privire la contribuția României la fondul ”Poverty Reduction and Growth Trust” al Fondului Monetar Internațional (CON/2014/92), România, 29.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
24/12/2014
Recomandarea BCE din 16 decembrie 2014 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Lietuvos bankas  (BCE/2014/58), JO C 465, 24.12.2014, p. 1.
22/12/2014
Aviz cu privire la publicarea documentelor și utilizarea rezervei pentru pensii (CON/2014/91), Austria, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Aviz cu privire la divulgarea informațiilor în cazul în care o bancă face obiectul rezoluției sau retragerii autorizației (CON/2014/90), Bulgaria, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
Regulamentul (UE) NR. 1376/2014 al BCE din 10 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (BCE/2014/52), JO L 366, 20.12.2014, p. 79.
20/12/2014
Regulamentul (UE) NR. 1375/2014 al BCE din 10 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33) (BCE/2014/51), JO L 366, 20.12.2014, p. 77.
20/12/2014
Regulamentul (UE) nr. 1374/2014 al BCE din 28 noiembrie 2014 privind cerințele de raportare statistică pentru societățile de asigurare (BCE/2014/50), JO L 366, 20.12.2014, p. 36.
19/12/2014
Decizia BCE din 11 decembrie 2014 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2015  (BCE/2014/53), JO L 365, 19.12.2014, p. 163.
19/12/2014
Aviz cu privire la divulgarea informațiilor confidențiale într-o anchetă parlamentară națională (CON/2014/89), Irlanda, 19.12.2014.
17/12/2014
Aviz cu privire la cerințe privind creditarea (CON/2014/88), Estonia, 17.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 al BCE din 26 noiembrie 2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare  (BCE/2014/48), JO L 359, 16.12.2014, p. 97.
16/12/2014
Aviz cu privire la conversia creditelor în monedă străină (CON/2014/87), Ungaria, 16.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Aviz cu privire la modificarea legii privind garantarea depozitelor bancare (CON/2014/86), Bulgaria, 9.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Aviz cu privire la termenii și condițiile generale ale contractelor de credit de consum (CON/2014/85), Ungaria, 8.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
Orientarea BCE din 9 iulie 2014 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (reformare) (BCE/2014/46), JO L 348, 4.12.2014, p. 27.
29/11/2014
Decizia BCE din 24 noiembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2013/46 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2014 (BCE/2014/47), JO L 344, 29.11.2014, p. 27.
26/11/2014
Orientarea BCE din 4 aprilie 2014 privind statisticile monetare și financiare (reformare) (BCE/2014/15), JO L 340, 26.11.2014, p. 1.Informaţii suplimentare
19/11/2014
Aviz cu privire la producerea de bancnote euro de către o entitate investițională specializată (CON/2014/82), Spania, 19.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Aviz cu privire la titlurile de valoare în formă dematerializată (CON/2014/81), Slovenia, 13.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Aviz cu privire la rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2014/80), Ungaria, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Aviz cu privire la reglementarea bancară (CON/2014/79), Slovenia, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
Regulamentul BCE din 22 octombrie 2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2014/41), JO L 311, 31.10.2014, p. 23.
31/10/2014
Aviz cu privire la cadrul juridic aplicabil cooperativelor de credit (CON/2014/78), Polonia, 31.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Aviz cu privire la un beneficiu fiscal specific acordat instituțiilor financiare (CON/2014/77), Ungaria, 30.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Aviz cu privire la reguli specifice de decontare pentru contractele de credit pentru consumatori  (CON/2014/76), Ungaria, 28.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Aviz cu privire la stabilirea randamentelor medii ponderate pentru împrumuturile federale și desemnarea auditorilor externi (CON/2014/75), Austria, 23.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
Decizia BCE din 15 octombrie 2014 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (BCE/2014/40), JO L 335, 22.10.2014, p. 22.
21/10/2014
Decizia BCE din 21 octombrie 2014 privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii euro în Lituania (BCE/2014/42), 21.10.2014.
18/10/2014
Decizia BCE din 17 septembrie 2014 privind punerea în aplicare a separării dintre funcțiile de politică monetară și de supraveghere ale BCE (BCE/2014/39), JO L 300, 18.10.2014, p. 57.
14/10/2014
Aviz cu privire la transparența financiară, serviciile de plată și moneda electronică  (CON/2014/74), Danemarca, 14.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Aviz cu privire la normele privind conflictul de interese aplicabile membrilor organelor de conducere și personalului de conducere din cadrul Banca d’Italia (CON/2014/73), Italia, 13.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Aviz cu privire la norme suplimentare aplicabile anumitor contracte de credit pentru consumatori (CON/2014/72), Ungaria, 10.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune (CON/2014/58), JO C 352, 7.10.2014, p. 4.Informaţii suplimentare
02/10/2014
Aviz cu privire la publicarea dobânzii anuale efective pentru creditele de consum (CON/2014/71), Estonia, 2.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Calendar orientativ al perioadelor de aplicare a rezervelor minime obligatorii în 2015  JO C 342, 1.10.2014, p. 3.
26/09/2014
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare (CON/2014/49), JO C 336, 26.9.2014, p. 5.Informaţii suplimentare
20/09/2014
Decizia BCE din 1 septembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2013/35 privind măsuri suplimentare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2014/38), JO L 278, 20.9.2014, p. 21.
19/09/2014
Aviz cu privire la separarea și reglementarea activităților bancare (CON/2014/70), Franţa, 19.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Aviz cu privire la reglementarea activității de deținere de credite (CON/2014/69), Irlanda, 12.9.2014.
12/09/2014
Aviz cu privire la rezervele minime obligatorii în legătură cu introducerea euro (CON/2014/68), Lituania, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Aviz cu privire la punerea în aplicare a Directivei europene privind redresarea și rezoluția bancară (CON/2014/67), Germania, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
Orientarea BCE din 3 iunie 2014 de modificare a Orientării BCE/2013/23 cu privire la statisticile privind finanțele publice (BCE/2014/21), JO L 267, 6.9.2014, p. 9.
03/09/2014
Aviz cu privire la creanțele privind impozitul amânat (CON/2014/66), Portugalia, 3.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
Decizia BCE din 29 iulie 2014 privind măsuri legate de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2014/34), JO L 258, 29.8.2014, p. 11.