All years
2016

19/05/2016
Aviz cu privire la reglementarea utilizarii unui model de date integrat  (CON/2016/29), Austria, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Decizia (UE) 2016/702 a BCE din 18 aprilie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2016/8), JO L 121, 11.5.2016, p. 24.
03/05/2016
Aviz cu privire la rezoluția și lichidarea băncilor (CON/2016/28), Slovenia, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2016
Decizia (UE) 2016/661 a BCE din 15 aprilie 2016 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2016  (BCE/2016/7), JO L 114, 28.4.2016, p. 14.
20/04/2016
Aviz cu privire la verificarea autenticității și a calității și punerea în circulație a bancnotelor euro (CON/2016/25), Italia, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Aviz cu privire la auditarea operațiunilor comerciale ale Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovenia, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Orientarea (UE) 2016/579 a BCE din 16 martie 2016 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2016/6), JO L 99, 15.4.2016, p. 21.
13/04/2016
Aviz cu privire la prevenirea spălării de bani și a finanțării terorismului (CON/2016/23), Slovenia, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Aviz cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri (CON/2016/10), JO C 130, 13.4.2016, p. 1.Informaţii suplimentare
06/04/2016
Aviz cu privire la contribuția Austriei la fondul ”Catastrophe Containment and Relief Trust” al Fondului Monetar Internațional  (CON/2016/21), Austria, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/03/2016
Decizia (UE) 2016/456 a BCE din 4 martie 2016 privind termenii și condițiile aplicabile investigațiilor efectuate de Oficiul European Antifraudă în cadrul BCE în materie de prevenire a fraudei, corupției și a oricăror altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene  (BCE/2016/3), JO L 79, 30.3.2016, p. 34.Informaţii suplimentare
30/03/2016
Aviz cu privire la regimul aplicabil titlurilor de natura datoriei negociabile (CON/2016/20), Franţa, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Regulamentul (UE) 2016/445 al BCE din 14 martie 2016 privind exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii  (BCE/2016/4), JO L 78, 24.3.2016, p. 60.
24/03/2016
Aviz cu privire la serviciile de plată (CON/2016/19), Bulgaria, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Aviz cu privire la cerințele privind amortizarea ipotecii (CON/2016/18), Suedia, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Aviz cu privire la reforma cooperativelor de credit, o schemă de garantare pentru securitizările creditelor neperformante și capacitatea de creditare a fondurilor de investiții alternative (CON/2016/17), Italia, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Decizia (UE) 2016/457 a BCE din 16 martie 2016 privind eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru  (BCE/2016/5), JO L 79, 17.3.2016, p. 41.
17/03/2016
Aviz cu privire la înființarea și funcționarea organizațiilor pentru transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare (CON/2016/16), Cipru, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Aviz cu privire la dobândirea dreptului de proprietate asupra Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer de către Banque de France (CON/2016/14), Franţa, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Aviz cu privire la cerințele minime obligatorii pentru operațiunile de transfer credit și debitarea directă (CON/2016/13), România, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
16/03/2016
Aviz cu privire la instrumentele financiare eligibile pentru operațiunile de politică monetară (CON/2016/12), România, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
25/02/2016
Orientarea (UE) 2016/256 a BCE din 5 februarie 2016 privind extinderea regulilor comune și a standardelor minime pentru protecția confidențialității informațiilor statistice colectate de Banca Centrală Europeană, cu sprijinul băncilor centrale naționale, asupra autorităților naționale competente ale statelor membre participante și asupra BCE în funcțiile sale în materie de supraveghere  (BCE/2016/1), JO L 47, 25.2.2016, p. 16.
23/02/2016
Aviz cu privire la măsurile de facilitare a bunei funcționări a Consiliului de administrație și a Comitetului de personal din cadrul Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cipru, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Aviz cu privire la ierarhia creditorilor instituțiilor de credit (CON/2016/7), Franţa, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Aviz cu privire la modificări suplimentare în ceea ce privește cerințele privind acordarea de împrumuturi în mod responsabil (CON/2016/8), Ungaria, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Decizia (UE) 2016/245 a BCE de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2), JO L 45, 20.2.2016, p. 15.Informaţii suplimentare
20/02/2016
Decizia (UE) 2016/244 a BCE din 18 decembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2010/10 privind nerespectarea cerințelor de raportare statistică (BCE/2015/50), JO L 45, 20.2.2016, p. 13.
18/02/2016
Orientarea (UE) 2016/231 a BCE din 26 noiembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe  (BCE/2015/39), JO L 41, 18.2.2016, p. 28.
03/02/2016
Aviz cu privire la schema de garantare a depozitelor (CON/2016/6), Slovenia, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2016/5), Cipru, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Modificarea cadrului etic al BCE (Acest text înlocuiește articolul 36a din textul publicat în Jurnalul Oficial C 204 din 20 iunie 2015, p. 3)  JO C 31, 28.1.2016, p. 3.
25/01/2016
Aviz cu privire la asigurarea resurselor pentru răscumpărarea de monede de către Monetăria Austriei (CON/2016/4), Austria, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2016
Orientarea BCE/2014/60. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  JO  , 25.1.2016, p. .
21/01/2016
Orientarea (UE) 2016/66 a BCE din 26 noiembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale  (BCE/2015/40), JO L 14, 21.1.2016, p. 36.
21/01/2016
Orientarea (UE) 2016/65 a BCE din 18 noiembrie 2015 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului  (BCE/2015/35), JO L 14, 21.1.2016, p. 30.
21/01/2016
Orientarea (UE) 2016/64 a BCE din 18 noiembrie 2015 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (Orientarea privind documentația generală)  (BCE/2015/34), JO L 14, 21.1.2016, p. 25.
21/01/2016
Aviz cu privire la sistemul de garantare a depozitelor  (CON/2016/3), Grecia, 21.1.2016.
20/01/2016
Aviz cu privire la supravegherea activităților agenților care operează cu numerar și impunerea de măsuri și sancțiuni administrative (CON/2016/2), Lituania, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Aviz cu privire la o taxă pentru anumite instituții financiare (CON/2016/1), Polonia, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Decizia (UE) 2016/21 a BCE din 23 decembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2008/17 de stabilire a cadrului pentru achizițiile comune ale Eurosistemului (BCE/2015/51), JO L 6, 9.1.2016, p. 5.
05/01/2016
Decizia (UE) 2016/3 a BCE din 18 noiembrie 2015 de stabilire a principiilor pentru furnizarea de feedback cu privire la activitatea subcoordonatorilor desemnați din rândul personalului autorităților naționale competente desfășurată în cadrul echipelor comune de supraveghere din Mecanismul unic de supraveghere  (BCE/2015/36), JO L 1, 5.1.2016, p. 4.

2015

30/12/2015
Recomandarea BCE din 17 decembrie 2015 privind politicile de distribuire a dividendelor  (BCE/2015/49), JO C 438, 30.12.2015, p. 1.
30/12/2015
Decizia (UE) 2015/2464 a BCE din 16 decembrie 2015 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2015/48), JO L 344, 30.12.2015, p. 1.
23/12/2015
Aviz cu privire la raportarea privind balanța de plăți și furnizarea de servicii transfrontaliere  (CON/2015/58), Austria, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Recomandarea BCE din 10 decembrie 2015 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Národná banka Slovenska  (BCE/2015/45), JO C 425, 18.12.2015, p. 1.
18/12/2015
Aviz cu privire la anumite modificări ale cadrului instituțional al Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenia, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Aviz privind stingerea datoriilor garantate cu ipotecă prin transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului imobil (CON/2015/56), România, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
18/12/2015
Rectificare la Orientarea (UE) 2015/1938 a BCE din 27 august 2015 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 a BCE privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem  JO L 332, 18.12.2015, p. 158.
14/12/2015
Decizia (UE) 2015/2330 a BCE din 4 decembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2014/53 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2015 (BCE/2015/41), JO L 328, 14.12.2015, p. 119.
12/12/2015
Decizia (UE) 2015/2332 a BCE din 4 decembrie 2015 privind cadrul procedural pentru aprobarea volumului emisiunii de monede metalice euro  (BCE/2015/43), JO L 328, 12.12.2015, p. 123.
12/12/2015
Decizia (UE) 2015/2331 a BCE din 4 decembrie 2015 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2016  (BCE/2015/42), JO L 328, 12.12.2015, p. 121.
11/12/2015
Decizia BCE din 11 decembrie 2015 privind accesarea și utilizarea aplicațiilor, sistemelor, platformelor și serviciilor electronice ale MUS de către Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente din Mecanismul unic de supraveghere  (BCE/2015/47), 11.12.2015.
11/12/2015
Decizia BCE din 11 decembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2013/1 de stabilire a cadrului pentru o infrastructură cu cheie publică pentru Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2015/46), 11.12.2015.
10/12/2015
Aviz cu privire la comisionul aplicabil retragerilor de numerar de la bancomat (CON/2015/55), Irlanda, 10.12.2015.
09/12/2015
Aviz cu privire la creditele pentru consum (CON/2015/54), Cehia, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2015
Orientarea (UE) 2016/450 a BCE din 4 decembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare  (BCE/2015/44), 4.12.2015.
02/12/2015
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru casele de economii pentru achiziția de locuințe (CON/2015/53), Germania, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Decizia (UE) 2015/2218 a BCE din 20 noiembrie 2015 privind procedura de excludere a membrilor personalului de la prezumția de a avea un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții de credit supravegheate (BCE/2015/38), JO L 314, 1.12.2015, p. 66.
28/11/2015
Decizia (UE) 2015/2202 a BCE din 19 noiembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2015/37), JO L 313, 28.11.2015, p. 42.
26/11/2015
Aviz cu privire la schema de garantare a depozitelor (CON/2015/52), Ţările de Jos, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Aviz cu privire la producerea de bancnote euro (CON/2015/51), Portugalia, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Decizia (UE) 2015/2101 a BCE din 5 noiembrie 2015 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare  (BCE/2015/33), JO L 303, 20.11.2015, p. 106.
20/11/2015
Aviz cu privire la protecția împotriva contrafacerii și menținerea calității numerarului aflat în circulație  (CON/2015/50), Belgia, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Aviz cu privire la monitorizarea bunei funcționări a traficului de plăți („betalingsverkeer”)  (CON/2015/49), Ţările de Jos, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții, schemele de garantare a depozitelor și sistemele de compensare  (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Aviz cu privire la măsurile care însoțesc Regulamentul privind Mecanismul unic de rezoluție  (CON/2015/47), Austria, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Aviz cu privire la un registru al conturilor bancare (CON/2015/46), Bulgaria, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Aviz cu privire la reglementarea societăților care achiziționează credite (CON/2015/45), Cipru, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Aviz cu privire la anumite dispoziții privind remunerația și pensia (CON/2015/44), Irlanda, 11.11.2015.
06/11/2015
Aviz cu privire la soluționarea situațiilor de criză de pe piața financiară și o taxă specială pentru anumite instituții financiare  (CON/2015/43), Slovacia, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Aviz cu privire la cadrul instituțional pentru rezoluția instituțiilor (CON/2015/42), Belgia, 4.11.2015.
30/10/2015
Aviz cu privire la modificarea Statutului Banca d'Italia  (CON/2015/41), Italia, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Aviz cu privire la schema de garantare a depozitelor (CON/2015/40), Irlanda, 29.10.2015.
28/10/2015
Orientarea (UE) 2015/1938 a BCE din 27 august 2015 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 a BCE privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem  (BCE/2015/27), JO L 282, 28.10.2015, p. 41.Informaţii suplimentare
28/10/2015
Aviz cu privire la ratele rezervelor minime obligatorii (CON/2015/39), Ungaria, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Aviz cu privire la evaluarea preliminară a condițiilor privind rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2015/38), Ungaria, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Aviz cu privire la reglementarea leasingului financiar și a activității societăților de leasing financiar (CON/2015/37), Cipru, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Aviz cu privire la registrul central al conturilor bancare (CON/2015/36), Cehia, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și societăților de investiții (CON/2015/35), Italia, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Aviz cu privire la un proiect de lege privind piața instrumentelor financiare (CON/2015/34), Slovenia, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Decizia (UE) 2015/1613 a BCE din 10 septembrie 2015 de modificare a Deciziei (UE) 2015/5 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active (BCE/2015/31), JO L 249, 25.9.2015, p. 28.
24/09/2015
Regulamentul (UE) 2015/1599 al BCE din 10 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare (BCE/2015/30), JO L 248, 24.9.2015, p. 45.
22/09/2015
Decizia (UE) 2015/1574 a BCE din 4 septembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2014/8 privind interdicția de finanțare monetară și remunerarea depozitelor administrațiilor publice de către băncile centrale  (BCE/2015/29), JO L 245, 22.9.2015, p. 12.
22/09/2015
Orientarea (UE) 2015/1575 a BCE din 4 septembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2014/9 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale  (BCE/2015/28), JO L 245, 22.9.2015, p. 13.
22/09/2015
Aviz cu privire la desemnarea Lietuvos bankas drept autoritate de rezoluție (CON/2015/33), Lituania, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2015
Aviz cu privire la conversia creditelor în franci elvețieni  (CON/2015/32), Croaţia, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Aviz cu privire la rezoluţia bancară (CON/2015/31), Germania, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Aviz cu privire la raportarea anumitor date relevante pentru stabilitatea financiară (CON/2015/30), Austria, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Aviz cu privire la circulaţia bancnotelor şi a monedelor metalice (CON/2015/29), Cehia, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Aviz cu privire la modificările aduse legii constituţionale şi Legii privind Česká národní banka (CON/2015/28), Cehia, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Orientarea BCE/2012/27. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Uniunii Europene  JO L 30, 11.8.2015, p. 1.
10/08/2015
Aviz cu privire la utilizarea unui model integrat de date pentru raportarea datelor către Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Austria, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Aviz cu privire la un proiect de lege privind condiţiile specifice ale restructurării creditelor pentru locuinţe exprimate în monedă străină (CON/2015/26), Polonia, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Decizia (UE) 2015/1196 a BCE din 2 iulie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale BCE  (BCE/2015/26), JO L 193, 21.7.2015, p. 134.
21/07/2015
Decizia (UE) 2015/1195 a BCE din 2 iulie 2015 de modificare a Deciziei (UE) 2015/298 privind distribuirea provizorie a venitului BCE  (BCE/2015/25), JO L 193, 21.7.2015, p. 133.
21/07/2015
Orientarea (UE) 2015/1197 a BCE din 2 iulie 2015 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2015/24), JO L 193, 21.7.2015, p. 147.
21/07/2015
Orientarea BCE/2010/20. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO  , 21.7.2015, p. .
20/07/2015
Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2015/25), Grecia, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Calendarul orientativ al perioadelor de aplicare a rezervelor minime obligatorii în 2016 JO C 227, 16.7.2015, p. 4.
15/07/2015
Aviz cu privire la modificarea legii privind Sistemul statistic elen și Autoritatea statistică elenă (CON/2015/24), Grecia, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Aviz cu privire la un nou cadru legal privind băncile de economii (CON/2015/23), Portugalia, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Aviz cu privire la redresare și rezoluție pe piața financiară (CON/2015/22), Cehia, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Aviz cu privire la protecția consumatorilor pe piețele financiare (CON/2015/21), Slovacia, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1708/2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului cu privire la perioada de referință comună a indicelui pentru indicele armonizat al prețurilor de consum (CON/2015/18), JO C 209, 25.6.2015, p. 3.
20/06/2015
Cadrul etic al BCE  JO C 204, 20.6.2015, p. 3.Informaţii suplimentare
19/06/2015
Decizia (UE) 2015/929 a BCE din 26 mai 2015 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB  (BCE/2015/22), JO L 155, 19.6.2015, p. 1.
19/06/2015
Orientarea (UE) 2015/948 a BCE din 16 aprilie 2015 de modificare a Orientării BCE/2013/7 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2015/19), JO L 157, 19.6.2015, p. 15.
19/06/2015
Orientarea (UE) 2015/930 a BCE din 2 aprilie 2015 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2015/15), JO L 155, 19.6.2015, p. 38.
19/06/2015
Aviz cu privire la registrul central al creditelor de consum (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Recomandarea BCE din 10 iunie 2015 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banka Slovenije  (BCE/2015/23), JO C 201, 18.6.2015, p. 1.
10/06/2015
Aviz cu privire la reexaminarea misiunii și a organizării Comitetului european pentru risc sistemic (CON/2015/4), JO C 192, 10.6.2015, p. 1.
10/06/2015
Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și societăților de investiții (CON/2015/19), Spania, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Orientarea (UE) 2015/856 a BCE din 12 martie 2015 privind principiile unui Cadru etic pentru Mecanismul unic de supraveghere  (BCE/2015/12), JO L 135, 2.6.2015, p. 29.
02/06/2015
Orientarea (UE) 2015/855 a BCE din 12 martie 2015 privind principiile unui Cadru etic al Eurosistemului și de abrogare a Orientării BCE/2002/6 privind standardele minime aplicabile BCE și băncilor centrale naționale cu ocazia efectuării operațiunilor de politică monetară, a operațiunilor de schimb cu rezervele valutare ale BCE și a gestionării activelor din rezervele valutare ale BCE  (BCE/2015/11), JO L 135, 2.6.2015, p. 23.
29/05/2015
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului (CON/2015/10), JO C 175, 29.5.2015, p. 2.Informaţii suplimentare
28/05/2015
Aviz cu privire la cadrul juridic aplicabil rezoluției și schemei de garantare a depozitelor pe piețele financiare (CON/2015/17), Polonia, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Aviz cu privire la modificarea cadrului juridic aplicabil Bank Asset Management Company (Societatea de administrare a activelor) din Slovenia (CON/2015/16), Slovenia, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2015
Versiune consolidată neoficială a Orientării BCE din 22 martie 2013 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2013/7) (2013/215/UE)  JO  , 27.5.2015, p. .
27/05/2015
Versiune consolidată neoficială a Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 al BCE din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2012/24)  JO  , 27.5.2015, p. .
23/05/2015
Decizia (UE) 2015/811 a BCE din 27 martie 2015 privind accesul public la documentele BCE aflate în posesia autorităților naționale competente (BCE/2015/16), JO L 128, 23.5.2015, p. 27.
21/05/2015
Aviz cu privire la reglementarea pozițiilor deschise pe active din bilanțurile instituțiilor de credit  (CON/2015/15), Ungaria, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Decizia (UE) 2015/774 a BCE din 4 martie 2015 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare  (BCE/2015/10), JO L 121, 14.5.2015, p. 20.
07/05/2015
Orientarea (UE) 2015/732 a BCE din 16 aprilie 2015 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem (BCE/2014/60) (BCE/2015/20), JO L 116, 7.5.2015, p. 22.
07/05/2015
Regulamentul (UE) 2015/730 al BCE din 16 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2012/24) (BCE/2015/18), JO L 116, 7.5.2015, p. 5.
06/05/2015
Decizia (UE) 2015/839 a BCE din 27 aprilie 2015 privind identificarea instituțiilor de credit care fac obiectul evaluării cuprinzătoare  (BCE/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
Decizia (UE) 2015/727 a BCE din 10 aprilie 2015 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru prima perioadă de taxare și pentru 2015 (BCE/2015/17), JO L 115, 6.5.2015, p. 36.
06/05/2015
Recomandarea BCE din 27 martie 2015 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Deutsche Bundesbank (BCE/2015/14), JO C 149, 6.5.2015, p. 1.
05/05/2015
Decizia (UE) 2015/716 a BCE din 12 februarie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 de adoptare a Regulamentului de procedură al BCE (BCE/2015/8), JO L 114, 5.5.2015, p. 11.
27/04/2015
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienței instituțiilor de credit din Uniunea Europeană  (CON/2014/83), JO C 137, 27.4.2015, p. 2.Informaţii suplimentare
25/04/2015
Decizia (UE) 2015/656 a BCE din 4 februarie 2015 privind condițiile în care le este permis instituțiilor de credit să includă profiturile interimare sau pe cele de la sfârșit de exercițiu financiar în fondurile proprii de nivel 1 de bază în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013  (BCE/2015/4), JO L 107, 25.4.2015, p. 76.
17/04/2015
Acord între Oficiul European de Poliție (Europol) și Banca Centrală Europeană  JO C 123, 17.4.2015, p. 1.Informaţii suplimentare
10/04/2015
Aviz cu privire la interzicerea scoaterii la licitație a locuinței principale (CON/2015/14), Grecia, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
Orientarea (UE) 2015/571 a BCE din 6 noiembrie 2014 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare (BCE/2014/43), JO L 93, 9.4.2015, p. 82.
02/04/2015
Decizia (UE) 2015/509 a BCE din 18 februarie 2015 de abrogare a Deciziei BCE/2013/6 privind regulile aplicabile utilizării drept colateral pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem a obligațiunilor bancare neacoperite utilizate în scopuri proprii și garantate de stat, a Deciziei BCE/2013/35 privind măsuri suplimentare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și a articolelor 1, 3 și 4 din Decizia BCE/2014/23 privind remunerarea depozitelor, soldurilor și deținerilor de rezerve excedentare  (BCE/2015/9), JO L 91, 2.4.2015, p. 1.Informaţii suplimentare
02/04/2015
Orientarea (UE) 2015/510 a BCE din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem  (BCE/2014/60), JO L 91, 2.4.2015, p. 3.Informaţii suplimentare
29/03/2015
Decizia BCE/2004/3. Text consolidat neoficial realizat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  29.3.2015.
28/03/2015
Decizia (UE) 2015/530 a BCE din 11 februarie 2015 privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizate pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere (BCE/2015/7), JO L 84, 28.3.2015, p. 67.
28/03/2015
Decizia (UE) 2015/529 a BCE din 21 ianuarie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2004/3 privind accesul public la documentele BCE (BCE/2015/1), JO  84, 28.3.2015, p. 64.
26/03/2015
Regulamentul (UE) 2015/534 al BCE din 17 martie 2015 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere  (BCE/2015/13), JO L 86, 26.3.2015, p. 13.
25/03/2015
Aviz cu privire la reforma cooperativelor de credit (banche popolari) (CON/2015/13), Italia, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Aviz cu privire la cadrul juridic privind mediatorul de credite (CON/2015/12), Portugalia, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru obligațiunile garantate și băncile ipotecare  (CON/2015/11), Polonia, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Codul de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere al BCE JO C 93, 20.3.2015, p. 2.
14/03/2015
Decizia (UE) 2015/433 a BCE din 17 decembrie 2014 privind instituirea unui Comitet de etică și regulamentul de procedură al acestuia (BCE/2014/59), JO L 70, 14.3.2015, p. 58.
13/03/2015
Decizia (UE) 2015/425 a BCE din 15 decembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale BCE (BCE/2014/55), JO L 68, 13.3.2015, p. 53.
13/03/2015
Orientarea (UE) 2015/426 a BCE din 15 decembrie 2014 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2014/54), JO L 68, 13.3.2015, p. 69.
13/03/2015
Modificarea nr. 1/2014 din 15 decembrie 2014 a Regulamentului de procedură al Consiliului de supraveghere al BCE JO L 68, 13.3.2015, p. 88.
10/03/2015
Aviz cu privire la cadrul legal aplicabil Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polonia, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Aviz cu privire la independența Banka Slovenije și a membrilor organelor de decizie ale acesteia (CON/2015/8), Slovenia, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
Decizia (UE) 2015/299 a BCE din 10 februarie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2014/34 privind măsuri legate de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2015/5), JO L 53, 25.2.2015, p. 27.
25/02/2015
Decizia (EU) 2015/298 a BCE din 15 decembrie 2014 privind distribuirea provizorie a venitului BCE (reformare) (BCE/2014/57), JO L 53, 25.2.2015, p. 24.Informaţii suplimentare
25/02/2015
Decizia (UE) 2015/297 a BCE din 15 decembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2014/56), JO L 53, 25.2.2015, p. 21.
25/02/2015
Aviz cu privire la strategia privind politica macroprudențială (CON/2015/7), Lituania, 25.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
Decizia (UE) 2015/287 a BCE din 31 decembrie 2014 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare și contribuțiile la rezervele și provizioanele BCE din partea Lietuvos bankas  (BCE/2014/61), JO L 50, 21.2.2015, p. 44.
21/02/2015
Decizia (UE) 2015/286 a BCE din 27 noiembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro  (BCE/2014/49), JO L 50, 21.2.2015, p. 42.
21/02/2015
Acord din 31 decembrie 2014 între Lietuvos bankas şi Banca Centrală Europeană privind creanţa creditată Lietuvos bankas de către Banca Centrală Europeană în temeiul articolului 30.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCE  JO C 64, 21.2.2015, p. 5.
21/02/2015
Acord din 13 noiembrie 2014 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 dintre Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice și monetare  JO C 64, 21.2.2015, p. 1.
20/02/2015
Orientarea (UE) 2015/280 a BCE din 13 noiembrie 2014 privind instituirea Sistemului pentru achiziții și producție din Eurosistem  (BCE/2014/44), JO L 47, 20.2.2015, p. 29.Informaţii suplimentare
13/02/2015
Recomandarea BCE din 3 februarie 2015 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Latvijas Banka (BCE/2015/3) (BCE/2015/3), JO C 51, 13.2.2015, p. 4.
13/02/2015
Recomandarea BCE din 28 ianuarie 2015 privind politicile de distribuire a dividendelor  (BCE/2015/2), JO C 51, 13.2.2015, p. 1.
10/02/2015
Decizia (UE) 2015/300 a BCE din 10 februarie 2015 privind eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă  (BCE/2015/6), 10.2.2015.
09/02/2015
Aviz cu privire la modificarea Statutului Eesti Pank (CON/2015/6), Estonia, 9.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Aviz cu privire la un nou cadru legal pentru producerea de statistici oficiale în Lituania (CON/2015/5), Lituania, 6.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Avizul cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe cu privire la conferirea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri  (CON/2014/84), JO C 31, 30.1.2015, p. 3.
21/01/2015
Aviz cu privire la rolul Národná banka Slovenska în procedurile de rezoluție pe piața financiară din Slovacia (CON/2015/3), Slovacia, 21.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Aviz cu privire la Colegiul de rezoluție (CON/2015/2), Belgia, 21.1.2015.
09/01/2015
Decizia (UE) 2015/32 a BCE din 29 decembrie 2014 privind derogările care pot fi acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1073/2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (BCE/2013/38) (BCE/2014/62), JO L 5, 9.1.2015, p. 17.Informaţii suplimentare
09/01/2015
Aviz cu privire la solicitările de operare ca societăți de lichidare a portofoliului  (CON/2015/1), Austria, 9.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
Decizia (UE) 2015/5 a BCE din 19 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active  (BCE/2014/45), JO L 1, 6.1.2015, p. 4.

2014

29/12/2014
Aviz cu privire la contribuția României la fondul ”Poverty Reduction and Growth Trust” al Fondului Monetar Internațional (CON/2014/92), România, 29.12.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
24/12/2014
Recomandarea BCE din 16 decembrie 2014 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Lietuvos bankas  (BCE/2014/58), JO C 465, 24.12.2014, p. 1
22/12/2014
Aviz cu privire la publicarea documentelor și utilizarea rezervei pentru pensii (CON/2014/91), Austria, 22.12.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Aviz cu privire la divulgarea informațiilor în cazul în care o bancă face obiectul rezoluției sau retragerii autorizației (CON/2014/90), Bulgaria, 22.12.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
Regulamentul (UE) NR. 1376/2014 al BCE din 10 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (BCE/2014/52), JO L 366, 20.12.2014, p. 79
20/12/2014
Regulamentul (UE) NR. 1375/2014 al BCE din 10 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33) (BCE/2014/51), JO L 366, 20.12.2014, p. 77
20/12/2014
Regulamentul (UE) nr. 1374/2014 al BCE din 28 noiembrie 2014 privind cerințele de raportare statistică pentru societățile de asigurare (BCE/2014/50), JO L 366, 20.12.2014, p. 36
19/12/2014
Decizia BCE din 11 decembrie 2014 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2015  (BCE/2014/53), JO L 365, 19.12.2014, p. 163
19/12/2014
Aviz cu privire la divulgarea informațiilor confidențiale într-o anchetă parlamentară națională (CON/2014/89), Irlanda, 19.12.2014
17/12/2014
Aviz cu privire la cerințe privind creditarea (CON/2014/88), Estonia, 17.12.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 al BCE din 26 noiembrie 2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare  (BCE/2014/48), JO L 359, 16.12.2014, p. 97
16/12/2014
Aviz cu privire la conversia creditelor în monedă străină (CON/2014/87), Ungaria, 16.12.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Aviz cu privire la modificarea legii privind garantarea depozitelor bancare (CON/2014/86), Bulgaria, 9.12.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Aviz cu privire la termenii și condițiile generale ale contractelor de credit de consum (CON/2014/85), Ungaria, 8.12.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
Orientarea BCE din 9 iulie 2014 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (reformare) (BCE/2014/46), JO L 348, 4.12.2014, p. 27
29/11/2014
Decizia BCE din 24 noiembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2013/46 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2014 (BCE/2014/47), JO L 344, 29.11.2014, p. 27
26/11/2014
Orientarea BCE din 4 aprilie 2014 privind statisticile monetare și financiare (reformare) (BCE/2014/15), JO L 340, 26.11.2014, p. 1Informaţii suplimentare
19/11/2014
Aviz cu privire la producerea de bancnote euro de către o entitate investițională specializată (CON/2014/82), Spania, 19.11.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Aviz cu privire la titlurile de valoare în formă dematerializată (CON/2014/81), Slovenia, 13.11.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Aviz cu privire la rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2014/80), Ungaria, 11.11.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Aviz cu privire la reglementarea bancară (CON/2014/79), Slovenia, 11.11.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
Regulamentul BCE din 22 octombrie 2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2014/41), JO L 311, 31.10.2014, p. 23
31/10/2014
Aviz cu privire la cadrul juridic aplicabil cooperativelor de credit (CON/2014/78), Polonia, 31.10.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Aviz cu privire la un beneficiu fiscal specific acordat instituțiilor financiare (CON/2014/77), Ungaria, 30.10.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Aviz cu privire la reguli specifice de decontare pentru contractele de credit pentru consumatori  (CON/2014/76), Ungaria, 28.10.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Aviz cu privire la stabilirea randamentelor medii ponderate pentru împrumuturile federale și desemnarea auditorilor externi (CON/2014/75), Austria, 23.10.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
Decizia BCE din 15 octombrie 2014 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (BCE/2014/40), JO L 335, 22.10.2014, p. 22
21/10/2014
Decizia BCE din 21 octombrie 2014 privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii euro în Lituania (BCE/2014/42), 21.10.2014
18/10/2014
Decizia BCE din 17 septembrie 2014 privind punerea în aplicare a separării dintre funcțiile de politică monetară și de supraveghere ale BCE (BCE/2014/39), JO L 300, 18.10.2014, p. 57
14/10/2014
Aviz cu privire la transparența financiară, serviciile de plată și moneda electronică  (CON/2014/74), Danemarca, 14.10.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Aviz cu privire la normele privind conflictul de interese aplicabile membrilor organelor de conducere și personalului de conducere din cadrul Banca d’Italia (CON/2014/73), Italia, 13.10.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Aviz cu privire la norme suplimentare aplicabile anumitor contracte de credit pentru consumatori (CON/2014/72), Ungaria, 10.10.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune (CON/2014/58), JO C 352, 7.10.2014, p. 4Informaţii suplimentare
02/10/2014
Aviz cu privire la publicarea dobânzii anuale efective pentru creditele de consum (CON/2014/71), Estonia, 2.10.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Calendar orientativ al perioadelor de aplicare a rezervelor minime obligatorii în 2015 JO C 342, 1.10.2014, p. 3
26/09/2014
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare (CON/2014/49), JO C 336, 26.9.2014, p. 5Informaţii suplimentare
20/09/2014
Decizia BCE din 1 septembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2013/35 privind măsuri suplimentare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2014/38), JO L 278, 20.9.2014, p. 21
19/09/2014
Aviz cu privire la separarea și reglementarea activităților bancare (CON/2014/70), Franţa, 19.9.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Aviz cu privire la reglementarea activității de deținere de credite (CON/2014/69), Irlanda, 12.9.2014
12/09/2014
Aviz cu privire la rezervele minime obligatorii în legătură cu introducerea euro (CON/2014/68), Lituania, 12.9.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Aviz cu privire la punerea în aplicare a Directivei europene privind redresarea și rezoluția bancară (CON/2014/67), Germania, 12.9.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
Orientarea BCE din 3 iunie 2014 de modificare a Orientării BCE/2013/23 cu privire la statisticile privind finanțele publice (BCE/2014/21), JO L 267, 6.9.2014, p. 9
03/09/2014
Aviz cu privire la creanțele privind impozitul amânat (CON/2014/66), Portugalia, 3.9.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
Decizia BCE din 29 iulie 2014 privind măsuri legate de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2014/34), JO L 258, 29.8.2014, p. 11
29/08/2014
Decizia BCE din 29 august 2013 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro  (BCE/2013/30), JO L 16, 29.8.2014, p. 61Informaţii suplimentare
29/08/2014
Aviz cu privire la verificarea autenticităţii şi a calităţii şi repunerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor euro (CON/2014/65), Lituania, 29.8.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2014
Aviz cu privire la bancile de economii atasate asociatiilor de ajutor reciproc (CON/2014/64), Portugalia, 14.8.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
Decizia BCE din 13 august 2014 privind identificarea TARGET2 ca sistem de plăți de importanță sistemică în temeiul Regulamentului (UE) nr. 795/2014 privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică (BCE/2014/35), 13.8.2014
06/08/2014
Aviz cu privire la redenominarea capitalului si titlurilor de valoare ale societatilor comerciale  (CON/2014/63), Lituania, 6.8.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Aviz cu privire la rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (CON/2014/62), Ungaria, 6.8.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Aviz cu privire la o propunere de regulament privind fondurile de piaţă monetară  (CON/2014/36), JO C 255, 6.8.2014, p. 3Informaţii suplimentare
29/07/2014
Aviz cu privire la măsurile de reorganizare și lichidare a Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Austria, 29.7.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2014
Aviz cu privire la noi măsuri generale adoptate ca urmare a deciziei Curții Supreme cu privire la contractele de împrumut pentru consumatori (CON/2014/59), Ungaria, 28.7.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2014
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 în ceea ce priveşte introducerea euro în Lituania şi cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 în ceea ce priveşte rata de conversie a monedei euro pentru Lituania (CON/2014/50), JO C 244, 26.7.2014, p. 1
26/07/2014
Aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE  (CON/2014/1), JO C 244, 26.7.2014, p. 3
23/07/2014
Regulamentul (UE) nr. 795/2014 al BCE din 3 iulie 2014 privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică (BCE/2014/28), JO L 217, 23.7.2014, p. 16
22/07/2014
Aviz cu privire la rezoluția instituțiilor de credit și de alt tip (CON/2014/60), Cipru, 22.7.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2014
Aviz cu privire la registrul central al creditelor de consum  (CON/2014/57), Portugalia, 21.7.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2014
Decizia BCE din 2 iulie 2014 privind transmiterea către Banca Centrală Europeană de date de supraveghere raportate autorităților naționale competente de către entitățile supravegheate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei  (BCE/2014/29), JO L 214, 19.7.2014, p. 34
18/07/2014
Decizia BCE din 9 iulie 2014 de abrogare a Deciziei BCE/2013/22 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru și a Deciziei BCE/2013/36 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2014/32), 18.7.2014Informaţii suplimentare
18/07/2014
Orientarea BCE din 9 iulie 2014 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (reformare) (BCE/2014/31), 18.7.2014Informaţii suplimentare
16/07/2014
Aviz cu privire la competenţa de a emite monede metalice (CON/2014/56), Cipru, 16.7.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2014
Regulamentul BCE din 8 iulie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34) privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituţiile financiare monetare  (BCE/2014/30), JO L 205, 12.7.2014, p. 14
11/07/2014
Aviz cu privire la reproducerea bancnotelor şi monedelor metalice forint şi euro în Ungaria (CON/2014/55), Ungaria, 11.7.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Aviz cu privire la normele privind consultarea BCE (CON/2014/54), Slovacia, 10.7.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Aviz cu privire la autorizarea sistemelor de plăţi (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014
09/07/2014
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru instituţiile de credit (CON/2014/52), Polonia, 9.7.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2014
Aviz cu privire la durata mandatului şi limita de vârstă aplicabilă guvernatorului şi viceguvernatorilor Banque de France  (CON/2014/51), Franţa, 8.7.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2014
Decizia BCE din 31 ianuarie 2014 privind cooperarea strânsă cu autorităţile naţionale competente din statele membre participante a căror monedă nu este euro  (BCE/2014/5), JO L 198, 5.7.2014, p. 7
03/07/2014
Decizia BCE din 6 februarie 2014 privind numirea reprezentanţilor BCE în Consiliul de supraveghere  (BCE/2014/4), JO L 196, 3.7.2014, p. 38
01/07/2014
Decizia BCE din 16 iunie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB (BCE/2014/27), JO L 192, 1.7.2014, p. 68
01/07/2014
Aviz cu privire la procesarea, distribuirea şi protecţia împotriva contrafacerii a bancnotelor şi monedelor metalice în Ungaria (CON/2014/48), Ungaria, 1.7.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/06/2014
Aviz cu privire la cerinţele de raportare statistică în domeniul statisticilor privind plăţile (CON/2014/47), Polonia, 27.6.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2014
Aviz cu privire la un comitet privind riscul sistemic (CON/2014/46), Luxemburg, 26.6.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2014
Aviz cu privire la instituţiile financiare nebancare care acordă împrumuturi consumatorilor (CON/2014/45), Bulgaria, 24.6.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Aviz cu privire la cerinţe privind acordarea de împrumuturi în mod responsabil  (CON/2014/44), Ungaria, 23.6.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Aviz cu privire la măsurile care însoţesc Regulamentul privind MUS (CON/2014/43), Austria, 23.6.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2014
Regulamentul de procedură al Consiliului de supraveghere al BCE JO L 182, 21.6.2014, p. 56
20/06/2014
Recomandare privind un regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (BCE/2014/13) (BCE/2014/13), JO C 188, 20.6.2014, p. 1Informaţii suplimentare
14/06/2014
Decizie privind instituirea unui comitet administrativ de control şi normele de funcţionare ale acestuia  (BCE/2014/16), JO L 175, 14.6.2014, p. 47
11/06/2014
Aviz cu privire la remunerarea rezervelor minime obligatorii (CON/2014/42), Lituania, 11.6.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2014
Orientarea BCE din 5 iunie 2014 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2014/25), JO L 168, 7.6.2014, p. 120
07/06/2014
Decizia BCE din 5 iunie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2014/24), JO L 117, 7.6.2014, p. 168
07/06/2014
Orientarea BCE din 5 iunie 2014 de modificare a Orientării BCE/2014/9 privind operaţiunile naţionale de administrare a activelor şi pasivelor de către băncile centrale naţionale (BCE/2014/22), JO L 168, 7.6.2014, p. 118
06/06/2014
Aviz cu privire la cerinţele privind lichiditatea pe termen scurt aplicabile instituţiilor de credit (CON/2014/41), Ungaria, 6.6.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2014
Decizia BCE din 5 iunie 2014 privind remunerarea depozitelor, soldurilor şi deţinerilor de rezerve excedentare (BCE/2014/23), JO L 168, 5.6.2014, p. 115
05/06/2014
Orientarea BCE din 12 martie 2014 de modificare a Orientării BCE/2013/4 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului şi de modificare a Orientării BCE/2007/9 (BCE/2014/12), JO L 166, 5.6.2014, p. 42
05/06/2014
Decizia BCE din 12 martie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2013/35 privind măsuri suplimentare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului  (BCE/2014/11), JO L 166, 5.6.2014, p. 31
05/06/2014
Orientarea BCE din 12 martie 2014 de modificare a Orientării BCE/2011/14 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului  (BCE/2014/10), JO L 166, 5.6.2014, p. 33
05/06/2014
Orientarea BCE/2011/14. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene5.6.2014
02/06/2014
Regulamentul (UE) nr. 673/2014 al BCE din 2 iunie 2014 privind instituirea unui grup de mediere şi regulamentul de procedură al acestuia (BCE/2014/26), JO L 179, 2.6.2014, p. 72
30/05/2014
Aviz cu privire la organizarea, supravegherea şi solvenţa instituţiilor de credit (CON/2014/40), Spania, 30.5.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2014
Orientarea BCE din 20 februarie 2014 privind operaţiunile naţionale de administrare a activelor şi pasivelor de către băncile centrale naţionale (BCE/2014/9), JO L 159, 28.5.2014, p. 56
28/05/2014
Decizia BCE din 20 februarie 2014 privind interdicţia de finanţare monetară şi remunerarea depozitelor administraţiilor publice de către băncile centrale (BCE/2014/8), JO L 159, 28.5.2014, p. 54
27/05/2014
Aviz cu privire la accesul public la informatii specifice privind creditele neperformante ale anumitor banci (CON/2014/39), Slovenia, 27.5.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2014
Aviz cu privire la remunerarea personalului si membrilor organelor de conducere ai Banca d’Italia si taxarea actiunilor reevaluate ale acesteia (CON/2014/38), Italia, 26.5.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2014
Aviz cu privire la limitarea plăţilor şi încasărilor în numerar (CON/2014/37), România, 22.5.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
19/05/2014
Aviz cu privire la restricţiile privind pensiile (CON/2014/35), Austria, 19.5.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/05/2014
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru instituţiile de credit şi societăţile financiare (CON/2014/34), Portugalia, 16.5.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/05/2014
Aviz cu privire la monitorizarea sistemelor de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare  (CON/2014/33), Lituania, 15.5.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2014
Recomandare privind un regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2532/98 cu privire la atribuţiile BCE în materie de sancţiuni  (BCE/2014/19), JO C 144, 14.5.2014, p. 2
14/05/2014
Regulamentul BCE din 16 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2157/1999 privind competenţa BCE de a impune sancţiuni  (BCE/2014/18), JO L 141, 14.5.2014, p. 51
14/05/2014
Regulamentul BCE din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană şi autorităţile naţionale competente şi cu autorităţile naţionale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS)  (BCE/2014/17), JO L 141, 14.5.2014, p. 1
05/05/2014
Aviz cu privire la încetarea calităţii de mijloc legal de plată a anumitor bancnote şi monede (CON/2014/32), Suedia, 5.5.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2014
Aviz cu privire la soluţionarea crizelor de pe pieţele financiare (CON/2014/31), Finlanda, 2.5.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2014
Aviz cu privire la finanţele publice (CON/2014/30), Lituania, 30.4.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2014
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru recapitalizarea instituţiilor de credit din Grecia prin intermediul Fondului elen pentru stabilitate financiară  (CON/2014/29), Grecia, 29.4.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2014
Recomandarea BCE din 17 aprilie 2014 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Central Bank of Malta (BCE/2014/20), JO C 122, 25.4.2014, p. 1
22/04/2014
Aviz cu privire la monitorizarea utilizării ratingurilor de credit de către participanţii la piaţă (CON/2014/28), Lituania, 22.4.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2014
Aviz cu privire la operatorii de schimb valutar (CON/2014/27), Lituania, 16.4.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2014
Aviz cu privire la o propunere de regulament privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare şi al contractelor financiare (CON/2014/2), JO C 113, 15.4.2014, p. 1Informaţii suplimentare
14/04/2014
Aviz cu privire la operaţiuni cu titluri de stat (CON/2014/26), România, 14.4.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
11/04/2014
Aviz cu privire la independenţa Banka Slovenije (CON/2014/25), Slovenia, 11.4.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme şi a unei proceduri uniforme de rezoluţie a instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului (CON/2013/76), JO C 109, 11.4.2014, p. 2Informaţii suplimentare
08/04/2014
Recomandarea BCE din 24 februarie 2014 privind organizarea măsurilor pregătitoare pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite de către Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2014/7), JO C 103, 8.4.2014, p. 1
08/04/2014
Decizia BCE din 24 februarie 2014 privind organizarea măsurilor pregătitoare pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite de către Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2014/6), JO L 104, 8.4.2014, p. 72
02/04/2014
Aviz cu privire la gestionarea crizei (CON/2014/24), Lituania, 2.4.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2014
Decizia BCE din 22 ianuarie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 din 19 februarie 2014 de adoptare a Regulamentului de procedură al BCE(BCE/2014/1)  (BCE/2014/1), JO L 95, 29.3.2014, p. 56
27/03/2014
Recomandarea BCE din 27 martie 2014 privind regulile comune şi standardele minime pentru protejarea confidenţialităţii informaţiilor statistice colectate de Banca Centrală Europeană cu sprijinul băncilor centrale naţionale (BCE/2014/14), JO C 186, 27.3.2014, p. 1
27/03/2014
Aviz cu privire la determinarea riscului de credit şi de ţară al grupurilor bancare (CON/2014/23), Austria, 27.3.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2014
Aviz cu privire la normele privind conflictul de interese aplicabile înalţilor funcţionari din cadrul Banco de España (CON/2014/22), Spania, 20.3.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2014
Aviz cu privire la o propunere de regulament privind amânarea datei de migrare la SEPA  (CON/2014/3), JO C 80, 19.3.2014, p. 1Informaţii suplimentare
18/03/2014
Aviz cu privire la supravegherea financiară, supravegherea macroprudenţială şi monitorizarea sistemelor de plată (CON/2014/21), Estonia, 18.3.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2014
Aviz cu privire la monitorizarea operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro (CON/2014/20), România, 10.3.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
08/03/2014
Decizia BCE din 4 februarie 2014 privind identificarea instituțiilor de credit care fac obiectul evaluării cuprinzătoare (BCE/2014/3), JO L 69, 8.3.2014, p. 107
04/03/2014
Orientarea BCE din 28 noiembrie 2013 de modificare a Orientării BCE/2008/5 privind administrarea activelor din rezervele valutare ale BCE de către băncile centrale naţionale, precum şi documentaţia juridică aferentă operaţiunilor având ca obiect aceste active (BCE/2013/45), JO L 57, 4.3.2014, p. 23
27/02/2014
Decizia BCE privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro și de modificare a Deciziei BCE/2008/3  (BCE/2013/54), JO L 57, 27.2.2014, p. 29Informaţii suplimentare
21/02/2014
Aviz cu privire la schimbari in guvernanta Banca d’Italia  (CON/2014/19), Italia, 21.2.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/02/2014
Aviz cu privire la neconcordanţa scadenţei şi poziţiile deschise în monedă străină ale instituţiilor de credit (CON/2014/15), Ungaria, 24.2.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2014
Recomandarea BCE din 23 ianuarie 2014 de modificare a Recomandării BCE/2011/24 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe (BCE/2014/2), JO C 51, 22.2.2014, p. 1
22/02/2014
Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu funcționalități de bază (CON/2013/77), JO C 51, 22.2.2014, p. 3Informaţii suplimentare
18/02/2014
Aviz cu privire la supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar  (CON/2014/18), Polonia, 18.2.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2014
Aviz cu privire la situaţia şi supravegherea instituţiilor de credit  (CON/2014/17), Belgia, 14.2.2014
13/02/2014
Aviz cu privire la mandatul şi instrumentele macroprudenţiale ale NBB (CON/2014/16), Belgia, 13.2.2014
12/02/2014
Aviz cu privire la introducerea monedei euro în Lituania  (CON/2014/14), Lituania, 12.2.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2014
Aviz cu privire la conturile titlurilor de valoare dematerializate exprimate în valută (CON/2014/13), Belgia, 12.2.2014
10/02/2014
Aviz cu privire la reducerea remuneraţiei statutare a reprezentanţilor oficiali cu experienţă din sectorul public şi semi-public (CON/2014/12), Ţările de Jos, 10.2.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/02/2014
Aviz cu privire la transmiterea datelor necesare pentru definirea politicii monetare (CON/2014/11), Polonia, 7.2.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2014
Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE şi 2009/110/CE şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE  (CON/2014/9), 5.2.2014Informaţii suplimentare
05/02/2014
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operaţiunile de plată pe bază de card  (CON/2014/10), JO C 193, 5.2.2014, p. 2Informaţii suplimentare
04/02/2014
Decizia BCE din 27 decembrie 2013 de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale BCE (BCE/2013/52), JO L 33, 4.2.2014, p. 7
01/02/2014
Orientarea BCE din 18 decembrie 2013 de modificare a Orientării BCE/2004/18 privind achiziţia de bancnote euro  (BCE/2013/49), JO L 32, 1.2.2014, p. 36
31/01/2014
Aviz cu privire la Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Ungaria, 31.1.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2014
Aviz cu privire la remunerarea funcţionarilor publici pe durata concediului medical (CON/2014/7), Irlanda, 28.1.2014
23/01/2014
Aviz cu privire la rotunjirea plăţilor în euro (CON/2014/6), Belgia, 23.1.2014
24/01/2014
Decizia BCE/2004/2. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 24.1.2014
21/01/2014
Decizia BCE din 31 decembrie 2013 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare şi contribuţiile la rezervele şi provizioanele BCE din partea Latvijas Banka (BCE/2013/53), JO L 16, 21.1.2014, p. 65
21/01/2014
Decizia BCE din 30 august 2013 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro (BCE/2013/31), JO L 16, 21.1.2014, p. 63Informaţii suplimentare
21/01/2014
Decizia BCE din 29 august 2013 de stabilire a termenilor şi condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat (BCE/2013/29), JO L 16, 21.1.2014, p. 55Informaţii suplimentare
21/01/2014
Decizia BCE din 29 august 2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE  (BCE/2013/28), JO L 16, 21.1.2014, p. 53Informaţii suplimentare
21/01/2014
Decizia BCE din 29 august 2013 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro  (BCE/2013/27), JO L 16, 21.1.2014, p. 51
21/01/2014
Decizia BCE din 29 august 2013 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea capitalului propriu acumulat al BCE şi pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate (BCE/2013/26), JO L 16, 21.1.2014, p. 47Informaţii suplimentare
17/01/2014
Aviz cu privire la limitele aplicabile plăţilor cu numerar (CON/2014/4), Lituania, 17.1.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2014
Acordul din 6 decembrie 2013 între Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcţionare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice şi monetareJO C 17, 21.1.2014, p. 1
21/01/2014
Acordul din 31 decembrie 2013 între Latvijas Banka şi Banca Centrală Europeană privind creanţa creditată Latvijas Banka de către Banca Centrală Europeană în temeiul articolului 30.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCE JO C 17, 21.1.2014, p. 5
20/01/2014
Aviz cu privire la accesul public la informaţii referitoare la averea funcţionarilor  (CON/2014/5), Slovenia, 20.1.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2014
Recomandarea BCE din 28 noiembrie 2013 privind statisticile referitoare la plăţi (BCE/2013/44), JO C 5, 9.1.2014, p. 1
08/01/2014
Decizie privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii euro în Letonia  (BCE/2013/41), JO L 3, 8.1.2014, p. 9
07/01/2014
Orientarea BCE din 25 iulie 2013 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2013/24), JO L 2, 7.1.2014, p. 34Informaţii suplimentare
07/01/2014
Orientarea BCE din 25 iulie 2013 cu privire la statisticile privind finanțele publice (reformare) (BCE/2013/23), JO L 57, 7.1.2014, p. 12Informaţii suplimentare

2013

27/12/2013
Aviz cu privire la o creştere a capitalului deţinut de Banca d’Italia (CON/2013/96), Italia, 27.12.2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Aviz cu privire la remunerarea variabilă a angajaţilor traderilor de titluri de valoare (CON/2013/95), Danemarca, 23.12.2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Aviz cu privire la obligaţiunile garantate cu creanţe (CON/2013/94), România, 23.12.2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
19/12/2013
Aviz cu privire la registrul creditelor de consum  (CON/2013/93), Letonia, 19.12.2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Aviz cu privire la limitarea cheltuielilor publice în ceea ce priveşte Banca d’Italia (CON/2013/92), Italia, 18.12.2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2013
Recomandarea BCE din 17 decembrie 2013 către Consiliul Uniunii Europene privind auditorii externi ai Banque centrale du Luxembourg (BCE/2013/51), JO C 378, 24.12.2013, p. 15
17/12/2013
Aviz cu privire la procesarea şi distribuirea bancnotelor şi protecţia acestora împotriva contrafacerii în Ungaria (CON/2013/89), Ungaria, 17.12.2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2013
Decizia BCE din 6 decembrie 2013 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2014 (BCE/2013/46), JO L 349, 21.12.2013, p. 109
18/12/2013
Aviz cu privire la finanţele publice din Estonia (CON/2013/91), Estonia, 18.12.2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Aviz cu privire la finanţele publice din Luxemburg (CON/2013/90), Luxemburg, 18.12.2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2013
Regulamentul (UE) nr. 1409/2013 al BCE din 28 noiembrie 2013 privind statisticile referitoare la plăţi  (BCE/2013/43), JO L 352, 17.12.2013, p. 18
05/12/2013
Aviz cu privire la guvernanţa Autorităţii de Supraveghere Financiară (CON/2013/83), Danemarca, 5.12.2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2013
Aviz cu privire la statutul legal al activelor Lietuvos bankas şi sfera de aplicare a auditului public al acesteia  (CON/2013/85), Lituania, 5.12.2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Aviz cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit (CON/2013/87), Portugalia, 6.12.2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2013
Aviz cu privire la supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi supravegherea macroprudenţială (CON/2013/82), Finlanda, 2.12.2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2013
Orientarea BCE din 26 septembrie 2013 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2013/37), JO L 332, 12.12.2013, p. 82
09/12/2013
Aviz cu privire la obligaţiile de raportare a datelor care susţin atribuţiile de supraveghere ale Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), Ungaria, 9.12.2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Aviz cu privire la mijloace de plată şi sisteme de plăţi (CON/2013/84), Franţa, 6.12.2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2013
Aviz cu privire la măsuri pentru consolidarea stabilităţii bancare (CON/2013/86), Slovenia, 9.12.2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2013
Aviz cu privire la autorizarea, reglementarea şi supravegherea instituţiilor de credit cooperatiste (CON/2013/81), Cipru, 26.11.2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2013
Aviz cu privire la măsuri de stabilizare şi Fondul de garantare a depozitelor  (CON/2013/80), România, 25.11.2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
30/11/2013
Acord interinstituțional între Parlamentul European și Banca Centrală Europeană privind modalitățile practice de exercitare a controlului democratic și de monitorizare a exercitării atribuțiilor conferite BCE în cadrul mecanismului unic de supraveghereJO L 320, 30.11.2013, p. 2
22/11/2013
Aviz cu privire la cerinţele privind rezervele minime obligatorii ale instituţiilor de credit (CON/2013/79), Lituania, 22.11.2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2013
Aviz cu privire la schimbări ale competenţelor decizionale în cadrul Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Cipru, 22.11.2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2013
Recomandarea BCE din 15 noiembrie 2013 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Latvijas Banka (BCE/2013/42), JO C 342, 15.11.2013, p. 1
12/11/2013
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 26 septembrie 2013 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului (BCE/2013/36), JO L 301, 12.11.2013, p. 13