All years
2018

17/02/2018
Verordening (EU) 2018/231 van de ECB van 26 januari 2018 voor wat betreft statistische rapportagevereisten voor pensioenfondsen  (ECB/2018/2), PB L 45 van 17.2.2018, blz. 3.
16/02/2018
Besluit (EU) 2018/228 van de ECB van 13 februari 2018 tot wijziging van Besluit (EU) 2017/936 houdende de benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten  (ECB/2018/6), PB L 43 van 16.2.2018, blz. 18.
14/02/2018
Advies inzake de terugkeer van financiële tegoeden naar de Republiek van Slovenië uit aangewezen belastingparadijzen  (CON/2018/8), Slovenië, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Advies inzake de betrouwbaarheid van kredietinstellingen betreffende fondsen die afkomstig zijn van financiële vennootschappen (CON/2018/7), Hongarije, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Advies inzake financieringsbronnen en governance van de Malta Financial Services Authority  (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
Aanbeveling van de ECB van 26 januari 2018 aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountants van de Oesterreichische Nationalbank (ECB/2018/1), PB C 37 van 1.2.2018, blz. 1.
31/01/2018
Advies inzake essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten  (CON/2018/5), Slovenië, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Advies betreffende herzieningen van het crisisbeheerkader van de Unie (CON/2017/47), PB C 34 van 31.1.2018, blz. 17.Aanvullende informatie
31/01/2018
Advies inzake wijzigingen van het Uniekader voor kapitaalvereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2017/46), PB C 34 van 31.1.2018, blz. 5.Aanvullende informatie
26/01/2018
Advies inzake de organisatie van een centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en financiële contracten (CON/2018/4), België, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
11/01/2018
Aanbeveling van de ECB van 28 december 2017 betreffende dividenduitkeringsbeleid (ECB/2017/44), PB C 8 van 11.1.2018, blz. 1.
11/01/2018
Advies inzake markten in financiële instrumenten (CON/2018/3), Slovenië, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Advies inzake markten in financiële instrumenten (CON/2018/2), Griekenland, 9.1.2018.
05/01/2018
Aanbeveling van de ECB van 19 december 2017 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Central Bank of Cyprus  (ECB/2017/43), PB C 2 van 5.1.2018, blz. 1.

2017

23/12/2017
Aanbeveling van de ECB van 15 december 2017 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de ECB  (ECB/2017/42), PB C 444 van 23.12.2017, blz. 1.
23/12/2017
Besluit (EU) 2017/2444 van de ECB van 8 december 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/2332 betreffende het procedurele kader voor de goedkeuring van de euromuntenuitgifteomvang  (ECB/2017/41), PB L 344 van 23.12.2017, blz. 63.
23/12/2017
Besluit (EU) 2017/2443 van de ECB van 8 december 2017 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2018  (ECB/2017/40), PB L 344 van 23.12.2017, blz. 61.
23/12/2017
Besluit (EU) 2017/2442 van de ECB van 8 december 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/2164 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2017  (ECB/2017/39), PB L 344 van 23.12.2017, blz. 59.
15/12/2017
Richtsnoer van de ECB van 23 November 2017 betreffende de procedures voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens (ECB/2017/38), PB L 333 van 15.12.2017, blz. 66.
06/12/2017
Besluit (EU) 2017/2239 van de ECB van 16 november 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/2247 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2017/36), PB L 320 van 6.12.2017, blz. 18.
04/12/2017
Advies van de ECB inzake de beperking van het aantal centrale kredietcoöperaties  (CON/2017/54), Litouwen, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Advies inzake de toekenning van de fiscaal-agent functie van het Internationaal Monetair Fonds aan Lietuvos bankas  (CON/2017/53), Litouwen, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Advies inzake benchmarks in financiële instrumenten en financiële contracten (CON/2017/52), Bulgarije, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Besluit (EU) 2017/2199 van de ECB van 20 november 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2014/40 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties  (ECB/2017/37), PB L 312 van 28.11.2017, blz. 92.
27/11/2017
Advies inzake het gewijzigde besluitvormingskader van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2017/51), Bulgarije, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Advies inzake transacties met verbonden partijen (CON/2017/50), Bulgarije, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Advies inzake bezoldigings- en pensioenbepalingen (CON/2017/49), Ierland, 24.11.2017.
16/11/2017
Besluit (EU) 2017/2097 van de ECB van 3 november 2017 betreffende de methode voor de berekening van sancties wegens inbreuken op de oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen  (ECB/2017/35), PB L 299 van 16.11.2017, blz. 31.
16/11/2017
Verordening (EU) 2017/2095 van de ECB van 3 november 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2157/1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen (ECB/2017/34), PB L 299 van 16.11.2017, blz. 22.
16/11/2017
Besluit (EU) 2017/2098 van de ECB van 3 november 2017 betreffende procedurele aspecten inzake de oplegging van corrigerende maatregelen wegens niet-inachtneming van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2017/33), PB L 299 van 16.11.2017, blz. 34.
16/11/2017
Verordening (EU) 2017/2094 van de ECB van 3 november 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 795/2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen  (ECB/2017/32), PB L 299 van 16.11.2017, blz. 11.
15/11/2017
Advies inzake inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters  (CON/2017/42), PB C 385 van 15.11.2017, blz. 10.Aanvullende informatie
15/11/2017
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP’s en de vereisten voor de erkenning van CTP’s uit derde landen  (CON/2017/39), PB C 385 van 15.11.2017, blz. 10.Aanvullende informatie
14/11/2017
Richtsnoer (EU) 2017/2193 van de ECB van 27 oktober 2017 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/280 houdende de instelling van het productie- en aanbestedingsstelsel van het Eurosysteem (ECB/2017/31), PB L 310 van 14.11.2017, blz. 49.
14/11/2017
Besluit (EU) 2017/2081 van de ECB van 10 oktober 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van Target2-ECB  (ECB/2017/30), PB L 295 van 14.11.2017, blz. 89.
14/11/2017
Besluit (EU) 2017/2080 van de ECB van 22 september 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2010/9 inzake de toegang tot en het gebruik van bepaalde Target2-gegevens (ECB/2017/29), PB L 295 van 14.11.2017, blz. 86.
14/11/2017
Richtsnoer (EU) 2017/2082 van de ECB van 22 september 2017 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (Target2) (ECB/2017/28), PB L 295 van 14.11.2017, blz. 97.
09/11/2017
Advies inzake steun voor kredietnemers van hypothecaire leningen voor woningaankoop die in een moeilijke financiële situatie verkeren en steun voor vrijwillige herstruncturering van in een vreemde valuta luidende of geïndexeerde leningen voor woningaankoop (CON/2017/48), Polen, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365  (CON/2017/38), 1.11.2017.Aanvullende informatie
27/10/2017
Advies inzake betalingsdiensten  (CON/2017/44), Cyprus, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska in het toezicht op de opleiding van financiële intermediairs en financiële agenten (CON/2017/43), Slowakije, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Advies inzake rechtsbescherming voor houders van in aanmerking komend bankkrediet (CON/2017/41), Slovenië, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Advies inzake beperkingen op contante betalingen (CON/2017/40), Cyprus, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2017
Rectificatie van de geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie PB C 313 van 21.9.2017, blz. 5-5.
20/09/2017
Advies inzake interbancaire clearing en afwikkeling  (CON/2017/37), Polen, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Aanbeveling van de ECB van 8 september 2017 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Národná Banka Slovenska  (ECB/2017/27), PB C 310 van 19.9.2017, blz. 1.
19/09/2017
Verordening (EU) 2017/1539 van de ECB van 25 augustus 2017 houdende vaststelling van de datum van toepassing van Verordening (EU) 2017/1538 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2017/25) aan minder belangrijke onder toezicht staande entiteiten waarop nationale kaders voor financiële verslaglegging van toepassing zijn  (ECB/2017/26), PB L 240 van 19.9.2017, blz. 212.
19/09/2017
Verordening (EU) 2017/1538 van de ECB van 25 augustus 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2017/25), PB L 240 van 19.9.2017, blz. 1.
11/09/2017
Advies inzake het wettelijke kader voor gedekte obligaties, rapportage van kredietgegevens, macroprudentiële bevoegdheden en instrumenten en GTM-gemeenschappelijke procedures (CON/2017/36), Slowakije, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Aanbeveling van de ECB van 24 augustus 2017 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banco de Portugal  (ECB/2017/24), PB C 292 van 6.9.2017, blz. 1.
25/08/2017
Advies van de ECB van 25 augustus 2017 inzake wijzigingen van het toezichtstelsel financiële markt (CON/2017/35), Oostenrijk, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Advies inzake een voorontwerp van wet tot wijziging van het organiek statuut van de NBB betreffende het aantal directeuren in het Directiecomité van de NBB (CON/2017/34), België, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
22/08/2017
Besluit (EU) 2017/1493 van de ECB van 3 augustus 2017 houdende wijziging van Besluit ECB/2014/29 betreffende de verstrekking aan de ECB van toezichtgegevens die de onder toezicht staande entiteiten overeenkomstig de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie aan de nationale bevoegde autoriteiten gerapporteerd hebben  (ECB/2017/23), PB L 216 van 22.8.2017, blz. 23.
22/08/2017
Besluit (ECB/2014/29). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 22.8.2017, blz. .
21/08/2017
Advies inzake de rapportage van kredietgegevens (CON/2017/33), Oostenrijk, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Advies inzake de aanwijzing van de Central Bank of Cyprus als de informatieautoriteit en de opname van de relevante uitzondering op het bankgeheimvereiste (CON/2017/32), Cyprus, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Advies inzake een Wet op kritieke infrastructuur (CON/2017/31), Slovenië, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Advies inzake een voorstel voor een besluit betreffende de monetairbeleidimplementatie door Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Kroatië, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Advies inzake een aanvullend hypotheekaflossingvereiste (CON/2017/29), Zweden, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Advies inzake de toegang tot het centrale kredietregister en het register van bankrekeningen (CON/2017/28), Bulgarije, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Besluit (EU) 2017/1403 van de ECB van 23 juni 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2012/6 betreffende de instelling van de Target2-Effectenraad (ECB/2017/20), PB L 199 van 29.7.2017, blz. 24.
29/07/2017
Richtsnoer (ECB/2012/13). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 29.7.2017, blz. .
21/07/2017
Besluit (EU) 2017/1361 van de ECB van 18 mei 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/5 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa  (ECB/2017/15), PB L 190 van 21.7.2017, blz. 24.
21/07/2017
Besluit (EU) 2017/1360 van de ECB van 18 mei 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2014/40 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties (ECB/2017/14), PB L 190 van 21.7.2017, blz. 22.
21/07/2017
Besluit (EU) 2017/1359 van de ECB van 18 mei 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/948 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector (ECB/2017/13), PB L 190 van 21.7.2017, blz. 20.
21/07/2017
Richtsnoer (EU) 2017/1362 van de ECB van 18 mei 2017 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2017/12), PB L 190 van 21.7.2017, blz. 26.
21/07/2017
Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU (CON/2017/22), PB C 236 van 21.7.2017, blz. 2.Aanvullende informatie
17/07/2017
Richtsnoer (EU) 2017/1404 van de ECB van 23 juni 2017 houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2012/13 betreffende TARGET2-securities  (ECB/2017/19), PB L 199 van 17.7.2017, blz. 26.
12/07/2017
Besluit (EU) 2017/1258 van de ECB van 5 juli 2017 betreffende de delegatie van besluiten inzake de toezending van vertrouwelijke statistische gegevens aan de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (ECB/2017/22), PB L 179 van 12.7.2017, blz. 39.
11/07/2017
Advies inzake de beperking van het gebruik van contanten (CON/2017/27), Bulgarije, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Besluit (EU) 2017/1198 van de ECB van 27 juni 2017 betreffende de rapportage van financieringsplannen van kredietinstellingen door nationale bevoegde autoriteiten aan de ECB  (ECB/2017/21), PB L 172 van 30.6.2017, blz. 32.
23/06/2017
Aanbeveling voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van artikel 22 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB (Ingediend door de ECB) (ECB/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Advies inzake een Wet op de Nationale Stichting voor Onderzoek, Technologie en Ontwikkeling (CON/2017/26), Oostenrijk, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Besluit ECB/2012/6. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 23.6.2017, blz. .
16/06/2017
Advies inzake de eigendomsbelang van een voor een bijzonder doel opgerichte entiteit (SPE) voor de productie van eurobankbiljetten (CON/2017/25), Spanje, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Advies inzake de audit van de bedrijfsactiviteiten van Banka Slovenije (CON/2017/24), Slovenië, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Advies inzake een nieuwe categorie van schuldinstrumenten, een nieuw macroprudentieel instrument, de invoering van een nieuwe categorie afwikkelingsinstelling en het uitsluiten van schuldvergelijking (CON/2017/23), België, 8.6.2017.
07/06/2017
Advies inzake macroprudentiële maatregelen ter beperking van systeemrisico's (CON/2017/21), Oostenrijk, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Besluit (EU) 2017/937 van de ECB van 23 mei 2017 tot benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van gedelegeerde besluiten inzake de significantie van onder toezicht staande entiteiten (ECB/2017/17), PB L 141 van 1.6.2017, blz. 28.
01/06/2017
Besluit (EU) 2017/936 van de ECB van 23 mei 2017 houdende de benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten (ECB/2017/16), PB L 141 van 1.6.2017, blz. 26.
01/06/2017
Besluit (EU) 2017/935 van de ECB van 16 november 2016 betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten en de beoordeling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten (ECB/2016/42)  (ECB/2016/42), PB L 141 van 1.6.2017, blz. 21.
01/06/2017
Besluit (EU) 2017/934 van de ECB van 16 november 2016 betreffende de delegatie van besluiten inzake de significantie van onder toezicht staande entiteiten (ECB/2016/41)  (ECB/2016/41), PB L 141 van 1.6.2017, blz. 18.
01/06/2017
Besluit (EU) 2017/933 van de ECB van 16 november 2016 betreffende een algemeen kader voor de delegatie van besluitvormingsbevoegdheden voor met toezichttaken verband houdende rechtsinstrumenten (ECB/2016/40)  (ECB/2016/40), PB L 141 van 1.6.2017, blz. 14.
30/05/2017
Advies inzake de beperking van het gebruik van contanten (CON/2017/20), België, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
26/05/2017
Advies betreffende de Commissie voor het monitoren van alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures en de reservefondsen van bancaire stichtingen  (CON/2017/19), Spanje, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Advies inzake contante betalingen (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Advies inzake de financiële onafhankelijkheid van Sveriges Riksbank (CON/2017/17), Zweden, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Advies inzake de Wet op rechtsbescherming voor houders van gekwalificeerd bankkrediet (CON/2017/16), Slovenië, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2017
Rectificatie van Besluit (EU) 2015/774 van de ECB van 4 maart 2015 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten PB L 113 van 29.4.2017, blz. 63.
28/04/2017
Besluit (EU) 2017/760 van de ECB van 24 april 2017 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2017 (ECB/2017/11), PB  113 van 28.4.2017, blz. 52.
24/04/2017
Advies inzake de Wet op de Betaaldiensten, op de Diensten voor de uitgifte van elektronisch geld en Betalingssystemen (CON/2017/15), Slovenië, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Advies inzake aanvullende macroprudentiële instrumenten (CON/2017/14), Zweden, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Richtsnoer (EU) 2017/697 van de ECB van 4 april 2017 betreffende de wijze waarop nationale bevoegde autoriteiten met betrekking tot minder belangrijke instellingen gebruikmaken van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt (ECB/2017/9), PB L 101 van 13.4.2017, blz. 156.
13/04/2017
Aanbeveling van de ECB van 31 maart 2017 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Nationale Bank van België (ECB/2017/8), PB C 120 van 13.4.2017, blz. 1.
13/04/2017
Aanbeveling van de ECB van 4 april 2017 betreffende gemeenschappelijke specificaties voor de wijze waarop nationaal bevoegde autoriteiten ten overstaan van minder belangrijke instellingen gebruik maken van enkele keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt (ECB/2017/10), PB C 120 van 13.4.2017, blz. 2.
12/04/2017
Advies inzake de vergroting van de reikwijdte van de in het kredietregister opgenomen gegevens (CON/2017/13), Letland, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Advies inzake de vestrekking van overstromingsverzekering (CON/2017/12), Ierland, 7.4.2017.
07/04/2017
Advies inzake de gewijzigde Wet op het Financieel Toezicht (CON/2017/11), Duitsland, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Advies inzake de identificatie van kritische infrastructure binnen het kader van informatietechnologiesecurity (CON/2017/10), Duitsland, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Advies inzake aan vreemde valuta gekoppelde leningen (CON/2017/9), Polen, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Richtsnoer (EU) 2017/469 van de ECB van 7 februari 2017 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/8 inzake de gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta-informatiesysteem 2 (Currency Information System 2 — CIS 2)  (ECB/2017/7), PB L 77 van 22.3.2017, blz. 4.
22/03/2017
Besluit (EU) 2017/468 van de ECB van 26 januari 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2010/10 inzake niet-naleving van statistische rapportagevereisten  (ECB/2017/5), PB L 77 van 22.3.2017, blz. 1.
21/03/2017
Advies inzake de beperking van de verplichting tot het ontvangen van contante betalingen (CON/2017/8), Denemarken, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Advies inzake bepaalde wijzigingen van het wettelijke kader betreffende uitgestelde belastingvorderingen in Griekenland (CON/2017/7), Griekenland, 15.3.2017.
08/03/2017
Advies van de ECB van 8 maart 2017 inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (CON/2017/6), 8.3.2017.Aanvullende informatie
01/03/2017
Advies inzake de verstrekking van informatie en gegevens door betalingssystemen, betalingsregelingen, effectenbewaarinstellingen en clearing- en afwikkelingssystemen (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Advies inzake de deelname van Italië aan een aantal programma's van het Internationaal Monetair Fonds: de verlenging van de Nieuwe Leningsarrangementen, de bijdrage aan het Poverty Reduction and Growth Trust-fonds en de nieuwe bilaterale leningovereenkomst  (CON/2017/4), Italië, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Advies inzake de toedeling van nieuwe met hypothecair krediet verband houdende taken aan de Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Cyprus, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Besluit ECB/2015/10. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 17.2.2017.
15/02/2017
Advies inzake betaalrekeningen (CON/2017/2), Cyprus, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Besluit (EU) 2017/274 van de ECB van 10 februari 2017 houdende vaststelling van de beginselen voor feedbackverstrekking aan subcoördinatoren van bevoegde nationale autoriteiten en tot intrekking van Besluit (EU) 2016/3  (ECB/2017/6), PB L 40 van 13.2.2017, blz. 72.Aanvullende informatie
07/02/2017
Richtsnoer ECB/2008/8. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 7.2.2017.
03/02/2017
Advies inzake liquiditeitssteunmaatregelen, preventieve herkapitalisatie en andere urgente bepalingen voor de bancaire sector (CON/2017/1), Italië, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Richtsnoer ECB/2014/15. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 1.2.2017, blz. .
31/01/2017
Richtsnoer (EU) 2017/148 van de ECB van 16 december 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken  (ECB/2016/45), PB L 26 van 31.1.2017, blz. 1.
20/01/2017
Besluit (EU) 2017/103 van de ECB van 11 januari 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/948 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector (ECB/2017/4), PB L 16 van 20.1.2017, blz. 57.
20/01/2017
Besluit (EU) 2017/102 van de ECB van 11 januari 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/5 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa  (ECB/2017/3), PB L 16 van 20.1.2017, blz. 55.
20/01/2017
Besluit (EU) 2017/101 van de ECB van 11 januari 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2014/40 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties  (ECB/2017/2), PB L 16 van 20.1.2017, blz. 53.
20/01/2017
Besluit (EU) 2017/100 van de ECB van 11 januari 2017 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen op secundaire markten  (ECB/2017/1), PB L 16 van 20.1.2017, blz. 51.
13/01/2017
Besluit ECB/2014/45. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 13.1.2017.
13/01/2017
Besluit ECB/2016/16. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 13.1.2017.
13/01/2017
Richtsnoer ECB/2014/60. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst  PB L  van 13.1.2017, blz. .
11/01/2017
Richtsnoer ECB/2015/35. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst  PB L  van 11.1.2017, blz. .
11/01/2017
Richtsnoer ECB/2014/31. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst  PB L  van 11.1.2017, blz. .
06/01/2017
Aanbeveling van de ECB van 22 december 2016 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Bank of Greece (ECB/2016/46), PB C 3 van 6.1.2017, blz. 1.

2016

28/12/2016
Advies inzake een Belgisch wetsontwerp betreffende het toezicht op verwerkers van betalingstransacties (CON/2016/61), België, 28.12.2016.
23/12/2016
Aanbeveling van de ECB van 13 december 2016 betreffende dividenduitkeringsbeleid (ECB/2016/44), PB C 481 van 23.12.2016, blz. 1.
20/12/2016
Besluit (EU) 2016/2248 van de ECB van 3 november 2016 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben  (ECB/2016/36), PB L 347 van 20.12.2016, blz. 26.Aanvullende informatie
20/12/2016
Besluit (EU) 2016/2247 van de ECB van 3 november 2016 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2016/35), PB L 347 van 20.12.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
20/12/2016
Richtsnoer (EU) 2016/2249 van de ECB van 3 november 2016 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2016/34), PB L 347 van 20.12.2016, blz. 3.Aanvullende informatie
17/12/2016
Richtsnoer (EU) 2016/2300 van de ECB van 2 november 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2016/33), PB L 344 van 17.12.2016, blz. 123.
17/12/2016
Richtsnoer (EU) 2016/2299 van de ECB van 2 november 2016 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages  (ECB/2016/32), PB L 344 van 17.12.2016, blz. 117.
17/12/2016
Richtsnoer (EU) 2016/2298 van de ECB van 2 november 2016 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2016/31), PB L 344 van 17.12.2016, blz. 102.
15/12/2016
Advies inzake de bevoegdheden van Česká národní banka voor het uitvoeren van financiële markttransacties  (CON/2016/60), Tsjechië, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
ECB-Advies inzake de audit van de bedrijfsactiviteiten van Banka Slovenije (CON/2016/59), Slovenië, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Advies in verband met de overdracht van publieke taken betreffende munten aan De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nederland, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
30/11/2016
Besluit (EU) 2016/2164 van de ECB 30 november 2016 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2017  (ECB/2016/43), PB L 333 van 30.11.2016, blz. 73.
30/11/2016
Advies inzake de vergoeding van de kosten voor de exploitatie van het centrale kredietregister en het bsnkrekeningenregister (CON/2016/57), Bulgarije, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Advies inzake reserverratio's (CON/2016/56), Hongarije, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Advies inzake een wetsontwerp houdende de afschaffing van de staatswaarborg die werd verleend in verband met de noodliquiditeitssteun (CON/2016/55), België, 17.11.2016.
17/11/2016
Advies inzake het verlenen van bevoegdheden aan de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland voor het vaststellen van concurrentie in de markt voor hypotheekleningen en voor het uitvaardigen van instructies inzake variabele rentevoeten aan kredietverstrekkers (CON/2016/54), Ierland, 17.11.2016.
15/11/2016
Richtsnoer (EU) 2016/1994 van de ECB van 4 november 2016 betreffende de benadering voor de erkenning van institutionele protectiestelsels voor prudentiële doeleinden door nationale bevoegde autoriteiten krachtens Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (ECB/2016/38), PB L 306 van 15.11.2016, blz. 37.
15/11/2016
Richtsnoer (EU) 2016/1993 van de ECB van 4 november 2016 tot vaststelling van de beginselen voor de coördinatie van de beoordeling krachtens Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad, en de controle van institutionele protectiestelsels die belangrijke en minder belangrijke instellingen omvatten (ECB/2016/37), PB L 306 van 15.11.2016, blz. 32.
21/10/2016
Advies inzake de wijziging van de remuneratieformule met betrekking tot het Franse spaarboekje A (CON/2016/51), Frankrijk, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Besluit ECB/2013/54 - niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  14.11.2016.
11/11/2016
Besluit (EU) 2016/1975 van de ECB van 8 november 2016 betreffende de subdelegatie van de bevoegdheden tot verlening van een voorlopige accreditatie (ECB/2016/39), PB L 304 van 11.11.2016, blz. 9.
11/11/2016
Besluit (EU) 2016/1974 van de ECB van 31 oktober 2016 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) betreffende een tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (ECB/2016/30), PB L 304 van 11.11.2016, blz. 7.
10/11/2016
Aanbeveling van de ECB van 28 oktober 2016 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), PB C 413 van 10.11.2016, blz. 1.
31/10/2016
Advies inzake de reorganisatie van de taken van het Federale Agentschap voor de stabilisatie van financiële markten en de uitvoering van EBA-richtsnoeren betreffende goed bezoldigingsbeleid (CON/2016/53), Duitsland, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Besluit ECB/2016/10 - Niet-officiële door het Publicatiebureau van de European Unie geproduceerde tekst 31.10.2016.
28/10/2016
Advies inzake de gewijzigde Wet op Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Kroatië, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Richtsnoer ECB/2008/8 - Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  21.10.2016.
13/10/2016
Advies inzake een voorstel van wet ter facilitering van de terugbetaling van bepaalde marges op aan vreemde valut gegekoppelde leningen (CON/2016/50), Polen, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Advies van de ECB van 12 oktober 2016 inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG  (CON/2016/49), 12.10.2016.Aanvullende informatie
11/10/2016
Advies inzake behandeling van onroerend goed of aandelenkapitaal door een kredietinstelling na schuldregeling (CON/2016/48), Cyprus, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Aanbeveling van de ECB van 23 september 2016 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banca d’Italia (ECB/2016/28), PB C 366 van 5.10.2016, blz. 1.
29/09/2016
Besluit (EU) 2016/1734 van de ECB van 21 september 2016 houdende wijziging van Besluit ECB/2013/54 betreffende accreditatieprocedures voor producenten van beveiligde euro-items en euro-items (ECB/2016/25), PB L 262 van 29.9.2016, blz. 30.
28/09/2016
Advies inzake wijzigingen van de Wet op Latvijas Banka houdende wijziging van het aantal leden van de Raad van Latvijas Banka  (CON/2016/47), Letland, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Advies inzake wijzigingen van de Wet Giraal Effectenverkeer (CON/2016/46), Slovenië, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Besluit (EU) 2016/1717 van de ECB van 21 september 2016 tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de ECB  (ECB/2016/27), PB L 258 van 24.9.2016, blz. 17.
24/09/2016
Besluit ECB/2004/2.Officieuze geconsolideerde door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde tekst  24.9.2016.
23/09/2016
Verordening (EU) 2016/1705 van de ECB van 9 september 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2016/26), PB L 257 van 23.9.2016, blz. 10.
19/09/2016
Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska bij het rapporteren over de heffing van verzekeringspremies (CON/2016/45), Slowakije, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Advies van de ECB van 12 september 2016 betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen  (CON/2016/44), 12.9.2016.Aanvullende informatie
07/09/2016
Advies inzake de rol van de vertegenwoordiger van de financiële toezichtsautoriteit in de Raad van toezicht van de ECB en inzake toezichtkosten (CON/2016/43), Finland, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Rectificatie van Richtsnoer (EU) 2016/1386 van de ECB van 2 augustus 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2016/23)  PB L 238 van 6.9.2016, blz. 7.
31/08/2016
Advies inzake een centraal kredietregister (CON/2016/42), Slovenië, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Advies inzake de circulaire van Banca d’Italia ter uitvoering van de hervorming van de Italiaanse coöperatieve banken (CON/2016/41), Italië, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Advies inzake de minimumreservesregeling (CON/2016/40), Roemenië, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Aanbeveling van de ECB van 2 augustus 2016 betreffende het gegevenskwalteitbeheerkader voor statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2016/24), PB C 297 van 17.8.2016, blz. 1.
17/08/2016
Richtsnoer (EU) 2016/1386 van de ECB van 2 augustus 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2016/23), PB L 222 van 17.8.2016, blz. 85.Aanvullende informatie
17/08/2016
Verordening (EU) 2016/1384 van de ECB van 2 augustus 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2016/22), PB L 222 van 17.8.2016, blz. 24.
17/08/2016
Richtsnoer ECB/2013/7. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB   van 17.8.2016, blz. .
29/07/2016
Advies inzake specifieke regels voor herstructurering van geïndexeerde lonen of luidend in vreemde valuta (CON/2016/39), Polen, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Advies inzake het oversight op betalingssystemen (CON/2016/38), Polen, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Aanbeveling van de ECB van 14 juli 2016 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Eesti Pank  (ECB/2016/20), PB C 266 van 22.7.2016, blz. 1.
12/07/2016
Advies inzake de uitsluiting van salderingsrechten met betrekking tot bij een centrale bank van het Europees Stelsel van central banken als onderpand gemobiliseerde vorderingen (CON/2016/37), Frankrijk, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
Besluit (EU) 2016/1162 van de ECB van 30 juni 2016 inzake de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie binnen het kader van strafrechtelijke onderzoeken  (ECB/2016/19), PB L 192 van 11.7.2016, blz. 73.
11/07/2016
Advies inzake de methode en procedure voor het tellen, sorteren, verpakken en etiketteren van bankbiljetten en muntstukken (CON/2016/36), Polen, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Richtsnoer (EU) 2016/1061 van de ECB van 26 mei 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/8 inzake de gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta-informatiesysteem 2 (Currency Information System 2 — CIS 2) (ECB/2016/15), PB L 173 van 30.6.2016, blz. 102.
28/06/2016
Richtsnoer (EU) 2016/1041 van de ECB van 22 juni 2016 inzake de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledige gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten en tot intrekking van Besluit (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), PB L 169 van 28.6.2016, blz. 14.
28/06/2016
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, teneinde de CFI toegang te verschaffen tot het door de NBB bijgehoudenregister van de bankrekeningen (CON/2016/35), België, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
28/06/2016
Advies inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen (CON/2016/34), Griekenland, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Advies inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, wat bepaalde data betreft en een voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft (CON/2016/27), PB C 223 van 21.6.2016, blz. 3.Aanvullende informatie
17/06/2016
Advies inzake a) een voorstel voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende securitisatie en tot instelling van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en b) inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2016/11), PB C 219 van 17.6.2016, blz. 2.Aanvullende informatie
16/06/2016
Besluit (EU) 2016/956 van de ECB van 7 juni 2016 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding (ECB/2016/17), PB L 159 van 16.6.2016, blz. 21.
16/06/2016
Besluit (EU) 2016/955 van de ECB van 6 mei 2016 houdende wijziging van Besluit ECB/2013/54 betreffende accreditatieprocedures voor producenten van beveiligde euro-items en euro-items  (ECB/2016/12), PB L 159 van 16.6.2016, blz. 19.
15/06/2016
Besluit (EU) 2016/948 van de ECB van 1 juni 2016 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector  (ECB/2016/16), PB L 157 van 15.6.2016, blz. 28.
15/06/2016
Advies inzake wijzigingen van de Wet op Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Kroatië, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Besluit ECB/2007/7. Inofficiële geconsolideerde door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde tekst  PB L  van 14.6.2016, blz. .
13/06/2016
Advies inzake de verlaging van wettelijke bezoldiging voor werknemers in publieke en semipublieke sector (CON/2016/32), Nederland, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
08/06/2016
Advies inzake consumentenkrediet (CON/2016/31), Slovenië, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Verklaring van de Republiek Letland, de Republiek Hongarije en de Republiek Malta over de spelling van de naam van de enige munteenheid in de Verdragen PB C 202 van 7.6.2016, blz. 357.Aanvullende informatie
07/06/2016
Verklaring van het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, Roemenië, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek betreffende de symbolen van de Europese Unie PB C 202 van 7.6.2016, blz. 355.Aanvullende informatie
07/06/2016
Verklaring inzake het Protocol betreffende de positie Denemarken  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 353.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 18) betreffende Frankrijk  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 289.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 17) betreffende Denemarken  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 288.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 16) betreffende enkele bepalingen inzake Denemarken  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 287.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 15) betreffende enkele bepalingen met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 284.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 13) betreffende de convergentiecriteria PB C 202 van 7.6.2016, blz. 281.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 12) betreffende de procedure bij buitensporige tekorten  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 279.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 7) betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie PB C 202 van 7.6.2016, blz. 266.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 6) betreffende de plaats van de zetels van de instellingen, van bepaalde instanties, organen, organisaties en diensten van de europese unie PB C 202 van 7.6.2016, blz. 265.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (Nr. 4) betreffende de statuten van het Europees stelsel van centrale banken en van de ECB PB C 202 van 7.6.2016, blz. 230.Aanvullende informatie
07/06/2016
Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie PB C 59 van 7.6.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
07/06/2016
Besluit ECB/2016/2 - Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie  7.6.2016.
03/06/2016
Advies inzake de interne audit van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2016/30), Bulgarije, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Besluit (EU) 2016/868 van de ECB van 18 mei 2016 tot wijziging van Besluit ECB/2014/6 betreffende de organisatie van voorbereidende maatregelen voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens door het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2016/14), PB L 144 van 1.6.2016, blz. 99.
01/06/2016
Verordening (EU) 2016/867 van de ECB van 18 mei 2016 betreffende de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens  (ECB/2016/13), PB L 144 van 1.6.2016, blz. 44.
31/05/2016
Richtsnoer ECB/2014/15.Inofficiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 31.5.2016, blz. .
31/05/2016
Richtsnoer ECB/2012/27.Inofficiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 31.5.2016, blz. .
19/05/2016
Advies inzake een verordening betreffende een geïntegreerdgegevensmodel (CON/2016/29), Oostenrijk, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Besluit (EU) 2016/702 van de ECB van 18 april 2016 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten (ECB/2016/8), PB L 121 van 11.5.2016, blz. 24.
03/05/2016
Besluit (EU) 2016/811 van de ECB van 28 april 2016 houdende wijziging van Besluit ECB/2014/34 betreffende met gerichte langerlopende herfinancieringstransacties verband houdende maatregelen  (ECB/2016/11), PB L 132 van 3.5.2016, blz. 129.
03/05/2016
Besluit (EU) 2016/810 van de ECB van 28 april 2016 betreffende een tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties  (ECB/2016/10), PB L 132 van 3.5.2016, blz. 107.
03/05/2016
Advies inzake de afwikkeling en liquidatie van banken (CON/2016/28), Slovenië, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Besluit (EU) 2016/821 van de ECB van 26 april 2016 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB  (ECB/2016/9), PB L 136 van 2.5.2016, blz. 12.
28/04/2016
Besluit (EU) 2016/661 van de ECB van 15 april 2016 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2016 (ECB/2016/7), PB L 114 van 28.4.2016, blz. 14.
28/04/2016
Besluit ECB/2014/34 - Niet-officiële door het Publicatiebureau van de European Unie geproduceerde tekst 28.4.2016.
20/04/2016
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel (CON/2016/26), 20.4.2016.Aanvullende informatie
20/04/2016
Advies inzake echtheids- en geschiktheidscontroles van eurobankbiljetten en de omloop ervan  (CON/2016/25), Italië, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Advies inzake de audit op de activiteiten van Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovenië, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Richtsnoer (EU) 2016/579 van de ECB van 16 maart 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees „real-time” bruto-vereveningssysteem (TARGET2) (ECB/2016/6), PB L 99 van 15.4.2016, blz. 21.
13/04/2016
Advies inzake het voorkomen van geldwitwassen en terrorismefinanciering (CON/2016/23), Slovenië, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Advies inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat vrijstellingen voor grondstoffenhandelaren betreft (CON/2016/10), PB C 130 van 13.4.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
06/04/2016
Advies van de ECB van 17 maart 2016 betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten  (CON/2016/22), PB C 216 van 6.4.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
06/04/2016
Advies inzake de Oostenrijkse bijdrage aan het 'Catastrophe Containment and Relief Trust' van het Internationaal Monetair Fonds  (CON/2016/21), Oostenrijk, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Richtsnoer (EU) 2016/450 van de ECB van 4 december 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken  (ECB/2015/44), PB L 86 van 1.4.2016, blz. 42.
30/03/2016
Besluit (EU) 2016/456 van de ECB van 4 maart 2016 betreffende de voorwaarden voor onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding ten aanzien van de ECB, op het gebied van fraudepreventie, corruptie en elke andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt  (ECB/2016/3), PB L 79 van 30.3.2016, blz. 34.Aanvullende informatie
30/03/2016
Advies inzake de op verhandelbare schuldbewijzen toepasselijke regeling (CON/2016/20), Frankrijk, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Verordening (EU) 2016/445 van de ECB van 14 maart 2016 betreffende de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt (ECB/2016/4), PB L 78 van 24.3.2016, blz. 60.
24/03/2016
advies inzake betalingsdiensten (CON/2016/19), Bulgarije, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Advies inzake hypotheekaflossingsbepalingen (CON/2016/18), Zweden, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Advies inzake de hervorming van coöperatieve banken, een garantiestelsel voor securitisaties van oninbare leningen en de kredietverleningscapaciteit van alternatieve beleggingsfondsen (CON/2016/17), Italië, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Besluit (EU) 2016/457 van de ECB van 16 maart 2016 inzake de beleenbaarheid van door de Republiek Cyprus uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten  (ECB/2016/5), PB L 79 van 17.3.2016, blz. 41.
17/03/2016
Advies inzake de oprichting en exploitatie van organisaties voor de overdracht van onroerend goed (CON/2016/16), Cyprus, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Advies betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (CON/2016/15), 17.3.2016.Aanvullende informatie
16/03/2016
Advies inzake de verkrijging van de juridische eigendom van het Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer door de Banque de France (CON/2016/14), Frankrijk, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Advies inzake bindende vereiste voor overmakingen en automatische afschrijvingen (CON/2016/13), Roemenië, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Advies inzake voor monetairbeleidtransacties beleenbare financiële instrumenten (CON/2016/12), Roemenië, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Richtsnoer (EU) 2016/256 van de ECB van 5 februari 2016 betreffende de uitbreiding tot de nationale bevoegde autoriteiten van deelnemende lidstaten en de ECB in haar toezichtfuncties van gemeenschappelijke regels en minimumnormen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de door de ECB verzamelde statistische gegevens daarin bijgestaan door de nationale centrale banken  (ECB/2016/1), PB L 47 van 25.2.2016, blz. 16.
23/02/2016
Advies inzake maatregelen ter bevordering van de goede werking van de directie en het personeelsraad van de Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cyprus, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Advies inzake de rangorde van schuldeisers van kredietinstellingen (CON/2016/7), Frankrijk, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Advies inzake nadere wijzigingen aangaande verantwoorde kredietverleningsvereisten  (CON/2016/8), Hongarije, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Besluit (EU) 2016/245 van de ECB van 9 februari 2016 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding  (ECB/2016/2), PB L 45 van 20.2.2016, blz. 15.Aanvullende informatie
20/02/2016
Besluit (EU) 2016/244 van de ECB van 18 december 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2010/10 inzake niet-naleving van statistische rapportagevereisten (ECB/2015/50), PB L 45 van 20.2.2016, blz. 13.
18/02/2016
Richtsnoer (EU) 2016/231 van de ECB van 26 november 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot externe statistieken  (ECB/2015/39), PB L 41 van 18.2.2016, blz. 28.
12/02/2016
Besluit (EU) 2016/188 van de ECB van 11 december 2015 betreffende de toegang tot en het gebruik van elektronische GTM-toepassingen, -systemen, -platforms en -diensten door de ECB en de nationaal bevoegde autoriteiten van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme  (ECB/2015/47), PB L 37 van 12.2.2016, blz. 104.
12/02/2016
Besluit (EU) 2016/187 van de ECB van 11 december 2015 houdende wijziging van Besluit ECB/2013/1 tot vaststelling van het kader voor een publieke sleutelinfrastructuur voor het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2015/46), PB L 37 van 12.2.2016, blz. 100.
03/02/2016
Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2016/6), Slovenië, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2016/5), Cyprus, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Wijzigingen van het Ethisch Kader van de ECB (Deze tekst vervangt artikel 36 bis van de tekst die is bekendgemaakt in het Publicatieblad C 204 van 20 juni 2015, blz. 3)  PB C 31 van 28.1.2016, blz. 3.
25/01/2016
Advies inzake muntstukkeninwisseling door de Oostenrijkse Munt (CON/2016/4), Oostenrijk, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Richtsnoer (EU) 2016/66 van de ECB van 26 november 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/24 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen  (ECB/2015/40), PB L 14 van 21.1.2016, blz. 36.
21/01/2016
Richtsnoer (EU) 2016/65 van de ECB van 18 november 2015 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages  (ECB/2015/35), PB L 14 van 21.1.2016, blz. 30.
21/01/2016
Richtsnoer (EU) 2016/64 van de ECB van 18 november 2015 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (richtsnoer algemene documentatie)  (ECB/2015/34), PB L 14 van 21.1.2016, blz. 25.
21/01/2016
Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2016/3), Griekenland, 21.1.2016.
20/01/2016
Advies inzake toezicht op activiteiten van geldverwerkers en oplegging van administratieve maatregelen en sancties (CON/2016/2), Litouwen, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Advies inzake een belasting voor bepaalde financiële instellingen (CON/2016/1), Polen, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Besluit (EU) 2016/21 van de ECB van 23 december 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2008/17 tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem (ECB/2015/51), PB L 6 van 9.1.2016, blz. 5.
05/01/2016
Niet langer van kracht zijn: Besluit (EU) 2016/3 van de ECB van 18 november 2015 houdende vaststelling van feedbackverstrekkingbeginselen betreffende prestaties van subcoördinators van nationale bevoegde autoriteiten in de gezamenlijk toezichthoudende teams van het Gemeenschappelijk Toezichtmechanisme  (ECB/2015/36), PB L 1 van 5.1.2016, blz. 4.

2015

30/12/2015
Aanbeveling van de ECB van 17 december 2015 betreffende beleid inzake dividenduitkeringen  (ECB/2015/49), PB C 438 van 30.12.2015, blz. 1.
30/12/2015
Besluit (EU) 2015/2464 van de ECB van 16 december 2015 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten  (ECB/2015/48), PB L 344 van 30.12.2015, blz. 1.
23/12/2015
Advies inzake rapportage betreffende de betalingsbalans en grensoverschrijdende dienstverlening (CON/2015/58), Oostenrijk, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Aanbeveling van de ECB van 10 december 2015 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Národná Banka Slovenska  (ECB/2015/45), PB C 425 van 18.12.2015, blz. 1.
18/12/2015
Advies inzake een aantal wijzigingen in het institutionele kader van Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenië, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Advies inzake de aflossing van schulden met hypothecair onderpand door middel van overdracht van eigendom van onroerend goed (CON/2015/56), Roemenië, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Rectificatie van Richtsnoer (EU) 2015/1938 van de ECB van 27 augustus 2015 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 van de ECB betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  PB L 332 van 18.12.2015, blz. 158.
14/12/2015
Besluit (EU) 2015/2330 van de ECB van 4 december 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2014/53 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2015 (ECB/2015/41), PB L 328 van 14.12.2015, blz. 119.
12/12/2015
Besluit (EU) 2015/2332 van de ECB van 4 december 2015 betreffende het procedurele kader voor de goedkeuring van de euromuntenuitgifteomvang  (ECB/2015/43), PB L 328 van 12.12.2015, blz. 123.
12/12/2015
Besluit (EU) 2015/2331 van de ECB van 4 december 2015 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2016  (ECB/2015/42), PB L 328 van 12.12.2015, blz. 121.
10/12/2015
Advies inzake zegelrecht op opnames in contanten vanuit geldautomaten (CON/2015/55), Ierland, 10.12.2015.
09/12/2015
Advies inzake consumentenkrediet (CON/2015/54), Tsjechië, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Advies inzake het juridische kader voor Bausparkassen (CON/2015/53), Duitsland, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Besluit (EU) 2015/2218 van de ECB van 20 november 2015 betreffende de procedure tot vaststelling van de niet-toepasselijkheid op personeelsleden van het vermoeden van een materiële impact op het risicoprofiel van een onder toezicht staande kredietinstelling (ECB/2015/38), PB L 314 van 1.12.2015, blz. 66.
28/11/2015
Besluit (EU) 2015/2202 van de ECB van 19 november 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2015/37), PB L 313 van 28.11.2015, blz. 42.
26/11/2015
Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2015/52), Nederland, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
23/11/2015
Advies inzake de eurobankbiljettenproductie  (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Besluit (EU) 2015/2101 van de ECB van 5 november 2015 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten  (ECB/2015/33), PB L 303 van 20.11.2015, blz. 106.
20/11/2015
Advies betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop (CON/2015/50), België, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
20/11/2015
Advies betreffende oversight op de goede werking van het betalingsverkeer (CON/2015/49), Nederland, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
20/11/2015
Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en voor deposito- en garantiestelsels (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Advies inzake begleidende maatregelen bij de Verordening betreffende het Uniforme Afwikkelingsmechanisme (CON/2015/47), Oostenrijk, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Advies inzake bankrekeningenregister (CON/2015/46), Bulgarije, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Advies inzake de regulering van ondernemingen die krediet aantrekken (CON/2015/45), Cyprus, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Advies inzake bezoldigings- en pensioenbepalingen (CON/2015/44), Ierland, 11.11.2015.
06/11/2015
Advies inzake het oplossen van crisissituaties in de financiële markt en inzake een bijzondere heffing voor geselecteerde financiële instellingen  (CON/2015/43), Slowakije, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Advies inzake het institutionele kader voor de afwikkeling van instellingen (CON/2015/42), België, 4.11.2015.Aanvullende informatie
30/10/2015
Advies inzake de gewijzigde Statuten van de Banca d'Italia (CON/2015/41), Italië, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Advies inzake het deposito-garantiestelsel (CON/2015/40), Ierland, 29.10.2015.
28/10/2015
Richtsnoer (EU) 2015/1938 van de ECB van 27 augustus 2015 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 van de ECB betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2015/27), PB L 282 van 28.10.2015, blz. 41.Aanvullende informatie
28/10/2015
Advies inzake reserveratio's (CON/2015/39), Hongarije, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Advies inzake de voorlopige evaluatie van aan de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen gerelateerde voorwaarden  (CON/2015/38), Hongarije, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Advies inzake de regulering van leasing en activiteiten van leasingondernemingen  (CON/2015/37), Cyprus, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Advies inzake het centrale bankrekeningenregister (CON/2015/36), Tsjechië, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2015/35), Italië, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Advies inzake een voorstel van wet betreffende markt van financiële instrumenten (CON/2015/34), Slovenië, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Besluit (EU) 2015/1613 van de ECB van 10 september 2015 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/5 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa  (ECB/2015/31), PB L 249 van 25.9.2015, blz. 28.
24/09/2015
Verordening (EU) 2015/1599 van de ECB van 10 september 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2015/30), PB L 248 van 24.9.2015, blz. 45.
22/09/2015
Besluit (EU) 2015/1574 van de ECB van 4 september 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2014/8 betreffende het verbod op monetaire financiering en de rentevergoeding op overheidsdeposito's door nationale centrale banken  (ECB/2015/29), PB L 245 van 22.9.2015, blz. 12.
22/09/2015
Richtsnoer (EU) 2015/1575 van de ECB van 4 september 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/9 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door de nationale centrale banken  (ECB/2015/28), PB L 245 van 22.9.2015, blz. 13.
22/09/2015
Advies inzake de aanwijzing van Lietuvos bankas als een afwikkelingsautoriteit (CON/2015/33), Litouwen, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Richtsnoer ECB/2014/9. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 22.9.2015.
18/09/2015
Advies inzake de conversie van in Zwitserse frank luidende leningen (CON/2015/32), Kroatië, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Advies inzake bankafwikkeling (CON/2015/31), Duitsland, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Advies inzake de rapportage van bepaalde voor financiële stabiliteit relevante gegevens (CON/2015/30), Oostenrijk, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Advies inzake de circulatie van bankbiljetten en muntstukken (CON/2015/29), Tsjechië, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Advies inzake grondwetwijzigingen en de Wet op Česká národní banka  (CON/2015/28), Tsjechië, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Advies inzake het gebruik van een geïntegreerd gegevensmodel voor gegevensrapportage aan de Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Oostenrijk, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
ECB-advies inzake het wetsontwerp betreffende de specifieke voorwaarden voor de herstructurering van huizenleningen in Polen die luiden in vreemde valuta (CON/2015/26), Polen, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Besluit (EU) 2015/1196 van de ECB van 2 juli 2015 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/21 betreffende de jaarrekening van de ECB  (ECB/2015/26), PB L 193 van 21.7.2015, blz. 134.
21/07/2015
Besluit (EU) 2015/1195 van de ECB van 2 juli 2015 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/298 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB  (ECB/2015/25), PB L 193 van 21.7.2015, blz. 133.
21/07/2015
Richtsnoer (EU) 2015/1197 van de ECB van 2 juli 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2010/20 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2015/24), PB L 193 van 21.7.2015, blz. 147.
21/07/2015
Richtsnoer ECB/2010/20. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst PB   van 21.7.2015, blz. .
20/07/2015
Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2015/25), Griekenland, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Indicatieve kalender van reserveperiodes in 2016 PB C 227 van 16.7.2015, blz. 4.
15/07/2015
Advies inzake de gewijzigde Wet op het Helleense Statistische Stelsel en de Helleense Statistische Autoriteit (CON/2015/24), Griekenland, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Advies inzake een nieuw juridisch kader voor spaarbanken (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Advies inzake he herstel en afwikkeling in de financiële markt (CON/2015/22), Tsjechië, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Advies inzake consumentenbescherming in de financiële markten  (CON/2015/21), Slowakije, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1708/2005 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (CON/2015/18), PB C 209 van 25.6.2015, blz. 3.
20/06/2015
Het ethische kader van de ECB  PB C 204 van 20.6.2015, blz. 3.Aanvullende informatie
19/06/2015
Besluit (EU) 2015/929 van de ECB van 26 mei 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB  (ECB/2015/22), PB L 155 van 19.6.2015, blz. 1.
19/06/2015
Richtsnoer (EU) 2015/948 van de ECB van 16 april 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2015/19), PB L 157 van 19.6.2015, blz. 15.