All years
2017

16/11/2017
Odluka (EU) 2017/2097 ESB od 3. studenoga 2017. o metodologiji izračuna sankcija za povrede nadzornih zahtjeva za sistemski važne platne sustave  (ESB/2017/35), SL L 299, 16.11.2017., str. 31.
16/11/2017
Uredba (EU) 2017/2095 ESB od 3. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2157/1999 o ovlastima ESB za izricanje sankcija (ESB/2017/34), SL L 299, 16.11.2017., str. 22.
16/11/2017
Odluka (EU) 2017/2098 ESB od 3. studenoga 2017. o postupovnim pitanjima u vezi s izricanjem korektivnih mjera zbog nepostupanja u skladu s Uredbom (EU) br. 795/2014 (ESB/2017/33), SL L 299, 16.11.2017., str. 34.
16/11/2017
Uredba (EU) 2017/2094 ESB od 3. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 795/2014 o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave  (ESB/2017/32), SL L 299, 16.11.2017., str. 11.
15/11/2017
Mišljenje ESB od 11. listopada 2017. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, obustave obveze poravnanja, zahtjeva za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija i zahtjeva za trgovinske repozitorije  (CON/2017/42), SL C 385, 15.11.2017., str. 10.
15/11/2017
Mišljenje ESB оd 4. listopada 2017. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja (CON/2017/39), SL C 385, 15.11.2017., str. 10.
14/11/2017
Odluka (EU) 2017/2081 ESB od 10. listopada 2017. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB  (ESB/2017/30), SL L 295, 14.11.2017., str. 89.
14/11/2017
Odluka (EU) 2017/2080 ESB od 22. rujna 2017. o izmjeni Odluke ESB/2010/9 o pristupu određenim podacima iz sustava TARGET2 i o njihovoj upotrebi  (ESB/2017/29), SL L 295, 14.11.2017., str. 86.
14/11/2017
Smjernica (EU) 2017/2082 ESB od 22. rujna 2017. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2017/28), SL L 295, 14.11.2017., str. 97.
09/11/2017
Mišljenje o potpori za imatelje stambenih kredita koji se nalaze u teškoj financijskoj situaciji i potpori za dobrovoljno restrukturiranje stambenih kredita denominiranih ili indeksiranih u stranoj valuti (CON/2017/48), Poljska, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni Uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012 i (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), 1.11.2017.
27/10/2017
Mišljenje o platnim uslugama (CON/2017/44), Cipar, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Mišljenje o ulozi središnje banke Národná banka Slovenska u nadzoru izobrazbe za financijske posrednike i financijske agente (CON/2017/43), Slovačka, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Mišljenje o odobravanju sudske zaštite za imatelje kvalificiranih bankovnih kredita (CON/2017/41), Slovenija, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Mišljenje o ograničenjima za gotovinska plaćanja (CON/2017/40), Cipar, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Mišljenje o međubankovnom poravnanju i namiri  (CON/2017/37), Poljska, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Preporuka ESB od 8. rujna 2017. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Národná banka Slovenska  (ESB/2017/27), SL C 310, 19.9.2017., str. 1.
19/09/2017
Uredba (EU) 2017/1539 ESB od 25. kolovoza 2017. o utvrđivanju datuma primjene Uredbe (EU) 2017/1538 o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2017/25) na manje značajne nadzirane subjekte koji su podvrgnuti nacionalnim računovodstvenim okvirima (ESB/2017/26), SL L 240, 19.9.2017., str. 212.
19/09/2017
Uredba (EU) 2017/1538 ESB od 25. kolovoza 2017. o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2017/25), SL L 240, 19.9.2017., str. 1.
11/09/2017
Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice, dostavu podataka o kreditima, makrobonitetne ovlasti i alate i zajedničke postupke povezane s SSM-om (CON/2017/36), Slovačka, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Preporuka ESB od 24. kolovoza 2017. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banco de Portugal  (ESB/2017/24), SL C 292, 6.9.2017., str. 1.
25/08/2017
Mišljenje o izmjenama nadzornog sustava financijskog tržišta (CON/2017/35), Austrija, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Mišljenje o nacrtu zakona o izmjeni temeljnog statuta središnje banke Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique u odnosu na broj direktora u odboru NBB-a (CON/2017/34), Belgija, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Odluka ESB (EU) 2017/1493 od 3. kolovoza 2017. o izmjeni Odluke ESB/2014/29 o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014  (ESB/2017/23), SL L 216, 22.8.2017., str. 23.
22/08/2017
Odluka (ESB/2014/29). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 22.8.2017., str. .
21/08/2017
Mišljenje o izvješćivanju o podacima o kreditima (CON/2017/33), Austrija, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Mišljenje o imenovanju središnje banke Central Bank of Cyprus kao tijela za informacije i uključivanje odgovarajuće iznimke od obveze čuvanja bankarske tajne (CON/2017/32), Cipar, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Mišljenje o Zakonu o ključnoj infrastrukturi (CON/2017/31), Slovenija, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Mišljenje o Prijedlogu odluke o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke (CON/2017/30), Hrvatska, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Mišljenje o dodatnom zahtjevu za otplatu hipotekarnih kredita (CON/2017/29), Švedska, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Mišljenje ESB-a o pristupu središnjem kreditnom registru i registru bankovnih računa (CON/2017/28), Bugarska, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Odluka (EU) 2017/1403 ESB оd 23. lipnja 2017. o izmjeni Odluke ESB/2012/6 o osnivanju Odbora sustava TARGET2-Securities  (ESB/2017/20), SL L 199, 29.7.2017., str. 24.
29/07/2017
Smjernica (ESB/2012/13). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 29.7.2017., str. .
21/07/2017
Odluka (EU) 2017/1361 ESB od 18. svibnja 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2015/5 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom  (ESB/2017/15), SL L 190, 21.7.2017., str. 24.
21/07/2017
Odluka (EU) 2017/1360 ESB od 18. svibnja 2017. o izmjeni Odluke ESB/2014/40 o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica (ESB/2017/14), SL L 190, 21.7.2017., str. 22.
21/07/2017
Odluka (EU) 2017/1359 ESB od 18. svibnja 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2016/948 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora (ESB/2017/13), SL L 190, 21.7.2017., str. 20.
21/07/2017
Smjernica (EU) 2017/1362 ESB od 18. svibnja 2017. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2017/12), SL L 190, 21.7.2017., str. 26.
21/07/2017
Mišljenje ESB od 7. lipnja 2017. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama povećanja učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU (CON/2017/22), SL C 236, 21.7.2017., str. 2.
17/07/2017
Smjernica (EU) 2017/1404 ESB оd 23. lipnja 2017. o izmjeni Smjernice ESB/2012/13 o sustavu TARGET2-Securities (ESB/2017/19), SL L 199, 17.7.2017., str. 26.
12/07/2017
Odluka (EU) 2017/1258 ESB оd 5. srpnja 2017. o delegaciji odluka o prijenosu povjerljivih statističkih podataka Jedinstvenom sanacijskom odboru (ESB/2017/22), SL L 179, 12.7.2017., str. 39.
11/07/2017
Mišljenje o ograničenju gotovinskih plaćanja (CON/2017/27), Bugarska, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Odluka (EU) 2017/1198 ESB od 27. lipnja 2017. o podnošenju izvješća nacionalnih nadležnih tijela o planovima financiranja kreditnih institucija Europskoj središnjoj banci  (ESB/2017/21), SL L 172, 30.6.2017., str. 32.
23/06/2017
Preporuka za Odluku Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni članka 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i ESB (predložila ESB-a) (ESB/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Mišljenje o nacionalnoj zakladi za istraživanje, tehnologiju i razvoj (CON/2017/26), Austrija, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2017
Mišljenje o vlasništvu subjekta posebne namjene za proizvodnju euronovčanica (CON/2017/25), Španjolska, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Mišljenje o reviziji poslovanja Banke Slovenije (CON/2017/24), Slovenija, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Mišljenje o novoj kategoriji dužničkih instrumenata, novom makrobonitetnom alatu, stvaranju nove kategorije institucija namire i isključenju prava prijeboja (CON/2017/23), Belgija, 8.6.2017.
07/06/2017
Mišljenje o makrobonitetnim mjerama kojima se ograničavaju sistemski rizici (CON/2017/21), Austrija, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Odluka (EU) 2017/937 ESB od 23. svibnja 2017. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o značaju nadziranih subjekata (ESB/2017/17), SL L 141, 1.6.2017., str. 28.
01/06/2017
Odluka (EU) 2017/936 ESB od 23. svibnja 2017. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o sposobnosti i primjerenosti (ESB/2017/16), SL L 141, 1.6.2017., str. 26.
01/06/2017
Odluka (EU) 2017/935 ESB оd 16. studenoga 2016. o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o sposobnosti i primjerenosti te procjeni zahtjeva za sposobnost i primjerenost (ESB/2016/42), SL L 141, 1.6.2017., str. 21.
01/06/2017
Odluka (EU) 2017/934 ESB оd 16. studenoga 2016. o prenošenju odluka o značaju nadziranih subjekata (ESB/2016/41), SL L 141, 1.6.2017., str. 18.
01/06/2017
Odluka (EU) 2017/933 ESB оd 16. studenoga 2016. o općem okviru za prenošenje ovlasti za donošenje odluka za pravne instrumente povezane s nadzornim zadaćama (ESB/2016/40), SL L 141, 1.6.2017., str. 14.
30/05/2017
MIšljenje o ograničenju gotovinskih plaćanja (CON/2017/20), Belgija, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Mišljenje o Povjerenstvu za praćenje postupaka alternativnog rješavanja sporova i pričuvnim sredstvima bankarskih fondova (CON/2017/19), Španjolska, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Mišljenje o ograničenjima gotovinskih uplata (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Mišljenje o financijskoj neovisnosti središnje banke Sveriges Riksbank (CON/2017/17), Švedska, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Mišljenje o sudskoj zaštiti dodijeljenoj imateljima kvalificiranih obveza banaka (CON/2017/16), Slovenija, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
Odluka (EU) 2017/760 ESB od 24. travnja 2017. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2017 (ESB/2017/11), SL  113, 28.4.2017., str. 52.
24/04/2017
Mišljenje o Zakonu o platnim uslugama, uslugama izdavanja elektroničkog novca i platnim sustavima (CON/2017/15), Slovenija, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Mišljenje o dodatnim makrobonitetnim alatima (CON/2017/14), Švedska, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Smjernica (EU) 2017/697 ESB od 4. travnja 2017. o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava dostupnih prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije (ESB/2017/9), SL L 101, 13.4.2017., str. 156.
13/04/2017
Preporuka ESB od 31. ožujka 2017. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ESB/2017/8), SL C 120, 13.4.2017., str. 1.
13/04/2017
Preporuka ESB od 4. travnja 2017. o zajedničkim specifikacijama za uporabu nekih mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije  (ESB/2017/10), SL C 120, 13.4.2017., str. 2.
12/04/2017
Mišljenje o povećanju opsega podataka koji se nalaze u kreditnom registru (CON/2017/13), Latvija, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Mišljenje o pružanju usluge osiguranja od poplave (CON/2017/12), Irska, 7.4.2017.
07/04/2017
Mišljenje o izmjeni Zakona o financijskom nadzoru (CON/2017/11), Njemačka, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Mišljenje o utvrđivanju kritičnih infrastruktura za potrebe sigurnosti informacijske tehnologije (CON/2017/10), Njemačka, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Mišljenje o kreditima povezanim s deviznim tečajem (CON/2017/9), Poljska, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Smjernica (EU) 2017/469 ESB od 7. veljače 2017. o izmjeni Smjernice ESB/2008/8 o prikupljanju podataka o euru i funkcioniranju gotovinskog informacijskog sustava Currency Information System 2  (ESB/2017/7), SL L 77, 22.3.2017., str. 4.
22/03/2017
Odluka (EU) 2017/468 ESB оd 26. siječnja 2017. o izmjeni Odluke ESB/2010/10 o neispunjavanju statističkih izvještajnih zahtjeva  (ESB/2017/5), SL L 77, 22.3.2017., str. 1.
21/03/2017
Mišljenje o ograničavanju obveze primanja gotovinskih plaćanja (CON/2017/8), Danska, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Mišljenje o određenim izmjenana pravnog okvira za odgođenu poreznu imovinu u Grčkoj (CON/2017/7), Grčka, 15.3.2017.
08/03/2017
Mišljenje o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji (CON/2017/6), 8.3.2017.
01/03/2017
Mišljenje o pružanju informacija i podataka od strane platnih sustava, platnih shema, depozitorija vrijednosnih papira te sustava poravnanja i namire (CON/2017/5), Poljska, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Mišljenje o sudjelovanju Italije u više programa Međunarodnog monetarnog fonda: produljenje Novih programa zaduživanja, doprinos Fondu za smanjenje siromaštva i povećanje rasta te novi dvostrani ugovor o zajmu (CON/2017/4), Italija, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Mišljenje o dodjeli novih zadaća povezanih s hipotekarnim kreditima središnjoj banci Bank of Cyprus (CON/2017/3), Cipar, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Odluka ESB/2015/10. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 17.2.2017.
15/02/2017
Mišljenje o računima za plaćanje (CON/2017/2), Cipar, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Odluka (EU) 2017/274 ESB od 10. veljače 2017. o utvrđivanju načela za davanje povratnih informacija o uspješnosti potkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/3  (ESB/2017/6), SL L 40, 13.2.2017., str. 72.
07/02/2017
Smjernica ESB/2008/8. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 7.2.2017.
03/02/2017
Mišljenje o likvidnosnim mjerama za potporu, rekapitalizaciji kao mjeri opreza i drugim hitnim odredbama za bankovni sektor (CON/2017/1), Italija, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Smjernica ESB/2014/15. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije  SL L , 1.2.2017., str. .
31/01/2017
Smjernica (EU) 2017/148 ESB od 16. prosinca 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici  (ESB/2016/45), SL L 26, 31.1.2017., str. 1.
20/01/2017
Odluka (EU) 2017/103 ESB od 11. siječnja 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2016/948 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora (ESB/2017/4), SL L 16, 20.1.2017., str. 57.
20/01/2017
Odluka (EU) 2017/102 ESB od 11. siječnja 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2015/5 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom (ESB/2017/3), SL L 16, 20.1.2017., str. 55.
20/01/2017
Odluka (EU) 2017/101 ESB od 11. siječnja 2017. o izmjeni Odluke ESB/2014/40 o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica  (ESB/2017/2), SL L 16, 20.1.2017., str. 53.
20/01/2017
Odluka (EU) 2017/100 ESB od 11. siječnja 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima (ESB/2017/1), SL L 16, 20.1.2017., str. 51.
13/01/2017
Odluka ESB/2014/45. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 13.1.2017.
13/01/2017
Odluka ESB/2014/40. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 13.1.2017.
13/01/2017
Odluka ESB/2016/16. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 13.1.2017.
13/01/2017
Smjernica ESB/2014/60. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije  SL L , 13.1.2017., str. .
11/01/2017
Smjernica ESB/2015/35. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije  SL L , 11.1.2017., str. .
11/01/2017
Smjernica ESB/2014/31. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije  SL L , 11.1.2017., str. .
06/01/2017
Preporuka ESB оd 22. prosinca 2016. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Bank of Greece  (ESB/2016/46), SL C 3, 6.1.2017., str. 1.

2016

28/12/2016
Mišljenje o prijedlogu belgijskog zakona o nadzoru izvršitelja obrade platnih transakcija (CON/2016/61), Belgija, 28.12.2016.
23/12/2016
Preporuka ESB od 13. prosinca 2016. o politikama raspodjele dividendi (ESB/2016/44), SL C 481, 23.12.2016., str. 1.
20/12/2016
Odluka (EU) 2016/2248 ESB od 3. studenoga 2016. o raspodjeli monetarnog prihoda nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro  (ESB/2016/36), SL L 347, 20.12.2016., str. 26.
20/12/2016
Odluka (EU) 2016/2247 ESB od 3. studenoga 2016. o godišnjim financijskim izvještajima ESB (ESB/2016/35), SL L 347, 20.12.2016., str. 1.
20/12/2016
Smjernica (EU) 2016/2249 ESB od 3. studenoga 2016. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka  (ESB/2016/34), SL L 347, 20.12.2016., str. 3.
17/12/2016
Smjernica (EU) 2016/2300 ESB od 2. studenoga 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja  (ESB/2016/33), SL L 344, 17.12.2016., str. 123.
17/12/2016
Smjernica (EU) 2016/2299 ESB od 2. studenoga 2016. o izmjeni Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava  (ESB/2016/32), SL L 344, 17.12.2016., str. 117.
17/12/2016
Smjernica (EU) 2016/2298 ESB od 2. studenoga 2016. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava  (ESB/2016/31), SL L 344, 17.12.2016., str. 102.
15/12/2016
Mišljenje o ovlastima središnje banke Česká národní banka za provođenje transakcija na financijskim tržištima (CON/2016/60), Češka, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Mišljenje o reviziji poslovanja Banke Slovenije (CON/2016/59), Slovenija, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Mišljenje o prijenosu javnih zadaća koje se odnose na kovanice središnjoj banci De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nizozemska, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Odluka (EU) 2016/2164 ESB od 30. studenoga 2016. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2017. (ESB/2016/43), SL L 333, 30.11.2016., str. 73.
30/11/2016
Mišljenje o naknadi troškova za vođenje središnjeg kreditnog registra i registra bankovnih računa (CON/2016/57), Bugarska, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Mišljenje o stopama pričuve (CON/2016/56), Mađarska, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Mišljenje o prijedlogu zakona kojim se ukida državno jamstvo u vezi s hitnom likvidnosnom pomoći (CON/2016/55), Belgija, 17.11.2016.
17/11/2016
Mišljenje o dodjeli ovlasti središnjoj banci Central Bank of Ireland da procjeni tržišno natjecanje u pogledu hipotekarnih kredita i davanju uputa zajmodavcima o promjenjivim kamatnim stopama  (CON/2016/54), Irska, 17.11.2016.
15/11/2016
Smjernica (EU) 2016/1994 ESB od 4. studenoga 2016. o pristupu za priznavanje institucionalnih sustava zaštite za bonitetne svrhe od strane nacionalnih nadležnih tijela u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (ESB/2016/38), SL L 306, 15.11.2016., str. 37.
15/11/2016
Smjernica (EU) 2016/1993 ESB od 4. studenoga 2016. o utvrđivanju načela za koordinaciju procjene u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i praćenje institucionalnih sustava zaštite uključujući značajne i manje značajne institucije (ESB/2016/37), SL L 306, 15.11.2016., str. 32.
21/10/2016
Mišljenje o izmjeni formule za izračun naknade u odnosu na francuski štedni račun "livret A" (CON/2016/51), Francuska, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Odluka ESB/2013/54 - Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske Unije 14.11.2016.
11/11/2016
Odluka (EU) 2016/1975 ESB-a od 8. studenoga 2016. o daljnjem delegiranju ovlasti za dodjelu privremene akreditacije (ESB/2016/39), SL L 304, 11.11.2016., str. 9.
11/11/2016
Odluka (EU) 2016/1974 ESB od 31. listopada 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2016/810 (ESB/2016/10) o drugoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (ESB/2016/30), SL L 304, 11.11.2016., str. 7.
10/11/2016
Preporuka ESB od 28. listopada 2016. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ESB/2016/29), SL C 413, 10.11.2016., str. 1.
31/10/2016
Mišljenje o reorganizaciji dužnosti Savezne agencije za stabilizaciju financijskih tržišta i provedbi smjernica EBA-e o dobroj praksi primitaka (CON/2016/53), Njemačka, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Please translate: Decision ECB/2016/10 - Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union 31.10.2016.
28/10/2016
Mišljenje o izmjeni i dopuni Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (CON/2016/52), Hrvatska, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije 21.10.2016.
13/10/2016
Mišljenje o prijedlogu zakona radi naknade određenih razlika naplaćenih za ugovore vezane uz stranu valutu  (CON/2016/50), Poljska, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Mišljenje o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni Direktive 2009/101/EZ (CON/2016/49), 12.10.2016.
11/10/2016
Mišljenje o upravljanju nekretninama ili temeljnim kapitalom stečenim od strane kreditne institucije nakon postupka podmirenja duga (CON/2016/48), Cipar, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Preporuka ESB od 23. rujna 2016. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banca d’Italia (ESB/2016/28), SL C 366, 5.10.2016., str. 1.
29/09/2016
Odluka (EU) 2016/1734 ESB od 21. rujna 2016. o izmjeni Odluke ESB/2013/54 o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura (ESB/2016/25), SL L 262, 29.9.2016., str. 30.
28/09/2016
Mišljenje o izmjenama Zakona o Latvijas Banka o smanjenju broja članova Savjeta Latvijas Banka (CON/2016/47), Latvija, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Mišljenje o izmjenama Zakona o nematerijaliziranim vrijednosnim papirima  (CON/2016/46), Slovenija, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Odluka (EU) 2016/1717 ESB od 21. rujna 2016. o izmjeni Odluke ESB/2004/2 o donošenju poslovnika ESB  (ESB/2016/27), SL L 258, 24.9.2016., str. 17.
24/09/2016
Odluka ESB/2004/2. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije 24.9.2016.
23/09/2016
Uredba (EU) 2016/1705 ESB od 9. rujna 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1745/2003 (ESB/2003/9) o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama (ESB/2016/26), SL L 257, 23.9.2016., str. 10.
19/09/2016
Mišljenje o ulozi središnje banke Národná banka Slovenska u izvješćivanju o pristojbi za premije za osiguranje (CON/2016/45), Slovačka, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (CON/2016/44) (CON/2016/44), 12.9.2016.
07/09/2016
Mišljenje o ulozi predstavnika tijela za financijski nadzor u Nadzornom odboru ESB i o naknadama za nadzor (CON/2016/43), Finska, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Ispravak Smjernice (EU) 2016/1386 ESB od 2. kolovoza 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2013/7 o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira (ESB/2016/23) SL L 238, 6.9.2016., str. 7.
31/08/2016
Mišljenje o središnjem kreditnom registru (CON/2016/42), Slovenija, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Mišljenje o okružnici središnje banke Banca d'Italia kojom se provodi reforma talijanskih zadružnih banaka (CON/2016/41), Italija, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Mišljenje o izmjenama režima minimalnih pričuva (CON/2016/40), Rumunjska, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Preporuka ESB od 2. kolovoza 2016. o okviru za upravljanje kvalitetom podataka za statističke podatke o držanju vrijednosnih papira (ESB/2016/24), SL C 297, 17.8.2016., str. 1.
17/08/2016
Smjernica (EU) 2016/1386 ESB od 2. kolovoza 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2013/7 o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira (ESB/2016/23), SL L 222, 17.8.2016., str. 85.
17/08/2016
Uredba (EU) 2016/1384 ESB od 2. kolovoza 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1011/2012 (ESB/2012/24) o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira (ESB/2016/22), SL L 222, 17.8.2016., str. 24.
17/08/2016
Smjernica ESB/2013/7. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL  , 17.8.2016., str. .
29/07/2016
Mišljenje o posebnim pravilima za kredite za restrukturiranje indeksirane ili nominirane u stranoj valuti (CON/2016/39), Poljska, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Mišljenje o nadzoru platnih shema (CON/2016/38), Poljska, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Preporuka ESB od 14. srpnja 2016. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Eesti Pank  (ESB/2016/20), SL C 266, 22.7.2016., str. 1.
12/07/2016
Mišljenje o isključenju prava na prijeboj u odnosu na kreditna potraživanja koja su mobilizirana kao kolateral kod središnje banke Europskog sustava središnjih banaka (CON/2016/37), Francuska, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
Odluka (EU) 2016/1162 ESB od 30. lipnja 2016. o otkrivanju povjerljivih informacija u okviru kaznenih istraga (ESB/2016/19), SL L 192, 11.7.2016., str. 73.
11/07/2016
Mišljenje o načinu i postupku brojanja, sortiranja, pakiranja i označavanja novčanica i kovanica (CON/2016/36), Poljska, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Smjernica (EU) 2016/1061 ESB od 26. svibnja 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2008/8 o prikupljanju podataka o euru i funkcioniranju gotovinskog informacijskog sustava Currency Information System 2 (ESB/2016/15), SL L 173, 30.6.2016., str. 102.
28/06/2016
Odluka (EU) 2016/1041 ESB od 22. lipnja 2016. o prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2015/300  (ESB/2016/18), SL L 169, 28.6.2016., str. 14.
28/06/2016
Mišljenje o proširenju pristupa središnjem registru bankovnih računa (CON/2016/35), Belgija, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Mišljenje o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine (CON/2016/34), Grčka, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Mišljenje ESB o prijedlogu uredbe o izmjenama Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u odnosu na određene datume te o prijedlogu direktive o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištima financijskih instrumenata u odnosu na određene datume (CON/2016/27), SL C 223, 21.6.2016., str. 3.
17/06/2016
Mišljenje ESB od 11. ožujka 2016. o (a) prijedlogu Uredbe o utvrđivanju zajedničkih pravila o sekuritizaciji i uspostavi europskog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju i (b) prijedlogu Uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (CON/2016/11), SL C 219, 17.6.2016., str. 2.
16/06/2016
Odluka (EU) 2016/956 ESB od 7. lipnja 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2016/245 (ESB/2016/2) o utvrđivanju pravila o nabavi  (ESB/2016/17), SL L 159, 16.6.2016., str. 21.
16/06/2016
Odluka (EU) 2016/955 ESB od 6. svibnja 2016. o izmjeni Odluke ESB/2013/54 o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura  (ESB/2016/12), SL L 159, 16.6.2016., str. 19.
15/06/2016
Odluka ESB od 1. lipnja 2016. o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora  (ESB/2016/16), SL L 157, 15.6.2016., str. 28.
15/06/2016
Mišljenje o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (CON/2016/33), Hrvatska, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Odluka ESB/2007/7. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 14.6.2016., str. .
13/06/2016
Mišljenje o smanjenju statutarnih primanja za zaposlenike u javnom i polujavnom sektoru (CON/2016/32), Nizozemska, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Mišljenje o potrošačkim kreditima (CON/2016/31), Slovenija, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Pročišćene verzije Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije SL C 59, 7.6.2016., str. 1.
07/06/2016
Odluka ESB/2016/2 - Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije  7.6.2016.
03/06/2016
Mišljenje o unutarnjoj reviziji središnje banke Българска народна банка (Bugarska narodna banka) (CON/2016/30), Bugarska, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Odluka (EU) 2016/868 ESB od 18. svibnja 2016. o izmjeni Odluke ESB/2014/6 o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kreditima od strane Europskog sustava središnjih banaka  (ESB/2016/14), SL L 144, 1.6.2016., str. 99.
01/06/2016
Uredba (EU) 2016/867 ESB od 18. svibnja 2016. o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku  (ESB/2016/13), SL L 144, 1.6.2016., str. 44.
31/05/2016
Smjernica ESB/2014/15. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije SL L , 31.5.2016., str. .
31/05/2016
Smjernica ESB/2012/27. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije SL L , 31.5.2016., str. .
19/05/2016
Mišljenje o uredbi o integriranom podatkovnom modelu  (CON/2016/29), Austrija, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Odluka (EU) 2016/702 ESB-a od 18. travnja 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima  (ESB/2016/8), SL L 121, 11.5.2016., str. 24.
03/05/2016
Odluka (EU) 2016/811 ESB od 28. travnja 2016. o izmjeni Odluke ESB/2014/34 o mjerama koje se odnose na ciljane operacije dugoročnijeg refinanciranja  (ESB/2016/11), SL L 132, 3.5.2016., str. 129.
03/05/2016
Odluka (EU) 2016/810 ESB od 28. travnja 2016. o drugoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja  (ESB/2016/10), SL L 132, 3.5.2016., str. 107.
03/05/2016
Mišljenje o sanaciji i likvidaciji banaka (CON/2016/28), Slovenija, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Odluka (EU) 2016/821 ESB оd 26. travnja 2016. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB (ESB/2016/9), SL L 136, 2.5.2016., str. 12.
28/04/2016
Odluka (EU) 2016/661 ESB od 15. travnja 2016. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2016. (ESB/2016/7), SL L 114, 28.4.2016., str. 14.
28/04/2016
Please translate: Decision ECB/2014/34 - Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union 28.4.2016.
20/04/2016
Mišljenje o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 radi uspostave Europskog sustava osiguranja depozita  (CON/2016/26), 20.4.2016.
20/04/2016
Mišljenje o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovom optjecaju (CON/2016/25), Italija, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Mišljenje o reviziji poslovanja Banke Slovenije  (CON/2016/24), Slovenija, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Smjernica (EU) 2016/579 ESB od 16. ožujka 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2)  (ESB/2016/6), SL L 99, 15.4.2016., str. 21.
13/04/2016
Mišljenje o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (CON/2016/23), Slovenija, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Mišljenje o prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izuzeća za trgovce robom  (CON/2016/10), SL C 130, 13.4.2016., str. 1.
06/04/2016
Mišljenje o prijedlogu Uredbe Vijeća o utvrđivanju mjera u cilju postupne uspostave jedinstvenog zastupanja europodručja u Međunarodnom monetarnom fondu (CON/2016/22), SL C 216, 6.4.2016., str. 1.
06/04/2016
Mišljenje o doprinosu Austrije Zakladi Međunarodnog monetarnog fonda za ograničavanje katastrofa i pomoć (CON/2016/21), Austrija, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Smjernica (EU) 2016/450 ESB оd 4. prosinca 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici  (ESB/2015/44), SL L 86, 1.4.2016., str. 42.
30/03/2016
Odluka (EU) 2016/456 ESB od 4. ožujka 2016. o uvjetima za istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara ESB u području sprečavanja prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije  (ESB/2016/3), SL L 79, 30.3.2016., str. 34.
30/03/2016
Mišljenje o režimu primjenjivom na prenosive dužničke vrijednosne papire (CON/2016/20), Francuska, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Uredba ESB (EU) 2016/445 od 14. ožujka 2016. o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije  (ESB/2016/4), SL L 78, 24.3.2016., str. 60.
24/03/2016
Mišljenje o platnim uslugama (CON/2016/19), Bugarska, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Mišljenje o zahtjevima za amortizaciju hipoteka (CON/2016/18), Švedska, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Mišljenje o reformi zadružnih banaka, sustavu osiguranja za sekuritizaciju loših kredita i sposobnošću kreditiranja alternativnih investicijskih fondova (CON/2016/17), Italija, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Odluka (EU) 2016/457 ESB od 16. ožujka 2016. o prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Republika Cipar  (ESB/2016/5), SL L 79, 17.3.2016., str. 41.
17/03/2016
Mišljenje o uspostavljanju i poslovanju organizacija koje se bave prijenosom prava vlasništva nad nekretninama (CON/2016/16), Cipar, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Mišljenje ESB od 17. ožujka 2016. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje (CON/2016/15), 17.3.2016.
16/03/2016
Mišljenje o stjecnaju punopravnog vlasništva Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer od strane središnje banke Banque de France (CON/2016/14), Francuska, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Mišljenje o obveznim zahtjevima za kreditne transfere i izravna terećenja (CON/2016/13), Rumunjska, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Mišljenje o financijskim instrumentima prihvatljivim za operacije monetarne politike (CON/2016/12), Rumunjska, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Smjernica (EU) 2016/256 ESB od 5. veljače 2016. o proširenju zajedničkih pravila i minimalnih standarda za zaštitu povjerljivosti statističkih podataka koje ESB-a prikuplja uz pomoć nacionalnih središnjih banaka na nacionalna nadležna tijela država članica sudionica i Europsku središnju banku u okviru njezinih nadzornih funkcija  (ESB/2016/1), SL L 47, 25.2.2016., str. 16.
23/02/2016
Mišljenje o mjerama za olakšavanje nesmetanog funkcioniranja upravnog odbora i zaposleničkog vijeća središnje banke Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cipar, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Mišljenje o hijerarhiji vjerovnika kreditnih institucija (CON/2016/7), Francuska, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Mišljenje o daljnjim izmjenama u vezi s uvjetima za odgovorno kreditiranje (CON/2016/8), Mađarska, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Odluka (EU) 2016/245 ESB-a o utvrđivanju pravila o nabavi  (ESB/2016/2), SL L 45, 20.2.2016., str. 15.
20/02/2016
Odluka (EU) 2016/244 ESB od 18. prosinca 2015. o izmjeni Odluke ESB/2010/10 o neispunjavanju statističkih izvještajnih zahtjeva (ESB/2015/50), SL L 45, 20.2.2016., str. 13.
18/02/2016
Smjernica (EU) 2016/231 ESB od 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području vanjske statistike  (ESB/2015/39), SL L 41, 18.2.2016., str. 28.
12/02/2016
Odluka (EU) 2016/188 ESB оd 11. prosinca 2015. o pristupu i upotrebi elektroničkih aplikacija, sustava, platformi i usluga SSM-a od strane ESB i nacionalnih nadležnih tijela jedinstvenog nadzornog mehanizma  (ESB/2015/47), SL L 37, 12.2.2016., str. 104.
12/02/2016
Odluka (EU) 2016/187 ESB od 11. prosinca 2015. o izmjeni Odluke ESB/2013/1 o utvrđivanju okvira za infrastrukturu javnog ključa za Europski sustav središnjih banaka  (ESB/2015/46), SL L 37, 12.2.2016., str. 100.
03/02/2016
Mišljenje o sustavu osiguranja depozita (CON/2016/6), Slovenija, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2016/5), Cipar, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Izmjene etičkog okvira ESB-a (Ovaj tekst zamjenjuje članak 36.a. teksta objavljenog u Službenom listu C 204 od 20. lipnja 2015., str. 3.)  SL C 31, 28.1.2016., str. 3.
25/01/2016
Mišljenje o zaštiti otkupa kovanica od strane Austrijske kovnice novca (CON/2016/4), Austrija, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Smjernica (EU) 2016/66 ESB оd 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2013/24 o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području tromjesečnih financijskih računa  (ESB/2015/40), SL L 14, 21.1.2016., str. 36.
21/01/2016
Smjernica (EU) 2016/65 ESB od 18. studenoga 2015. o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava  (ESB/2015/35), SL L 14, 21.1.2016., str. 30.
21/01/2016
Smjernica (EU) 2016/64 ESB od 18. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (Smjernica o Općoj dokumentaciji)  (ESB/2015/34), SL L 14, 21.1.2016., str. 25.
21/01/2016
Mišljenje o sustavu osiguranja depozita (CON/2016/3), Grčka, 21.1.2016.
20/01/2016
Mišljenje o nadzoru djelatnosti osoba koje rukuju gotovinom i izricanju administrativnih mjera i kazni (CON/2016/2), Litva, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Mišljenje o porezu za određene financijske institucije (CON/2016/1), Poljska, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Odluka (EU) 2016/21 ESB od 23. prosinca 2015. o izmjeni Odluke ESB/2008/17 o utvrđivanju okvira za zajedničku nabavu Eurosustava  (ESB/2015/51), SL L 6, 9.1.2016., str. 5.
05/01/2016
: Odluka (EU) 2016/3 ESB оd 18. studenoga 2015. o utvrđivanju načela za davanje povratnih informacija o uspješnosti potkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela u zajedničkim nadzornim timovima jedinstvenog nadzornog mehanizma  (ESB/2015/36), SL L 1, 5.1.2016., str. 4.

2015

30/12/2015
Preporuka ESB od 17. prosinca 2015. o politikama raspodjele dividendi  (ESB/2015/49), SL C 438, 30.12.2015., str. 1.
30/12/2015
Odluka (EU) 2015/2464 ESB od 16. prosinca 2015. o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima (ESB/2015/48), SL L 344, 30.12.2015., str. 1.
23/12/2015
Mišljenje o bilanci plaćanja i prekograničnom izvješćivnaju o uslugama (CON/2015/58), Austrija, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Preporuka ESB od 10. prosinca 2015. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Národná banka Slovenska (ESB/2015/45), SL C 425, 18.12.2015., str. 1.
18/12/2015
Mišljenje o određenim izmjenama institucionalnog okvira Banke Slovenije (CON/2015/57), Slovenija, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Mišljenje o otpustu dugova osiguranih hipotekom putem prijenosa prava vlasništva na nekretninama (CON/2015/56), Rumunjska, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2015
Odluka (EU) 2015/2330 ESB od 4. prosinca 2015. o izmjeni Odluke ESB/2014/53 o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2015.  (ESB/2015/41), SL L 328, 14.12.2015., str. 119.
12/12/2015
Odluka (EU) 2015/2332 ESB od 4. prosinca 2015. o postupovnom okviru za odobravanje količine izdanja eurokovanica  (ESB/2015/43), SL L 328, 12.12.2015., str. 123.
12/12/2015
Odluka (EU) 2015/2331 ESB od 4. prosinca 2015. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2016. (ESB/2015/42), SL L 328, 12.12.2015., str. 121.
10/12/2015
Mišljenje o pristojbama na podizanje gotovine s bankomata (CON/2015/55), Irska, 10.12.2015.
09/12/2015
Mišljenje o potrošačkim kreditima (CON/2015/54), Češka, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Mišljenje o pravnom okviru za stambene štedionice (CON/2015/53), Njemačka, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Odluka (EU) 2015/2218 ESB od 20. studenoga 2015. o postupku otklanjanja pretpostavke o značajnom utjecaju zaposlenika na profil rizičnosti nadzirane kreditne institucije (ESB/2015/38), SL L 314, 1.12.2015., str. 66.
28/11/2015
Odluka (EU) 2015/2202 ESB od 19. studenoga 2015. o izmjeni Odluke ESB/2010/23 o raspodjeli monetarnog prihoda nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro (ESB/2015/37), SL L 313, 28.11.2015., str. 42.
26/11/2015
Mišljenje o sustavu osiguranja depozita (CON/2015/52), Nizozemska, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Mišljenje o izradi euronovčanica (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Odluka (EU) 2015/2101 ESB od 5. studenoga 2015. o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima  (ESB/2015/33), SL L 303, 20.11.2015., str. 106.
20/11/2015
Mišljenje o zaštiti protiv krivotvorenja i očuvanja kvalitete gotovine u optjecaju (CON/2015/50), Belgija, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Mišljenje o nadzoru nesmetanog funkcioniranja platnog prometa("betalingsverkeer") (CON/2015/49), Nizozemska, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava i o sustavima jamstava i sustavima za naknadu štete (CON/2015/48), Luksemburg, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Mišljenje o popratnim mjerama u vezi s Uredbom o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu  (CON/2015/47), Austrija, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
MIšljenje o registru bankovnih računa (CON/2015/46), Bugarska, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Mišljenje o uređenju društava koja uzimaju kredite (CON/2015/45), Cipar, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Mišljenje o odredbama o plaćama i mirovinama (CON/2015/44), Irska, 11.11.2015.
06/11/2015
Mišljenje o riješavanju kriznih situacija na financijskom tržištu i o posebnim pristojbama za odabrane financijske institucije (CON/2015/43), Slovačka, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Mišljenje o institucionalnom okviru za sanaciju institucija (CON/2015/42), Belgija, 4.11.2015.
30/10/2015
Mišljenje o izmjenama Zakona o središnjoj banci Banca d'italia (CON/2015/41), Italija, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Mišljenje o sustavu osiguranja depozita (CON/2015/40), Irska, 29.10.2015.
28/10/2015
Smjernica (EU) 2015/1938 ESB od 27. kolovoza 2015. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 ESB o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava  (ESB/2015/27), SL L 282, 28.10.2015., str. 41.
28/10/2015
Mišljenje o stopama pričuve (CON/2015/39), Mađarska, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Mišljenje o prethodnoj procjeni uvjeta koji se odnose na sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2015/38), Mađarska, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Mišljenje o uređenju leasinga i djelatnosti leasing društava (CON/2015/37), Cipar, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Mišljenje o središnjem registru bankovnih računa (CON/2015/36), Češka, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Mišljenje o oporavku i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2015/35), Italija, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Mišljenje o prijedlogu zakona o tržištu financijskih instrumenata (CON/2015/34), Slovenija, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Odluka (EU) 2015/1613 ESB od 10. rujna 2015. o izmjeni Odluke (EU) 2015/5 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom (ESB/2015/31), SL L 249, 25.9.2015., str. 28.
24/09/2015
Uredba (EU) 2015/1599 ESB od 10. rujna 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1333/2014 o statistici tržišta novca (ESB/2015/30), SL L 248, 24.9.2015., str. 45.
22/09/2015
Odluka (EU) 2015/1574 ESB od 4. rujna 2015. o izmjeni Odluke ESB/2014/8 o zabrani monetarnog financiranja i remuneracije državnih depozita od strane nacionalnih središnjih banaka  (ESB/2015/29), SL L 245, 22.9.2015., str. 12.
22/09/2015
Smjernica (EU) 2015/1575 ESB od 4. rujna 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2014/9 o domaćim operacijama upravljanja imovinom i obvezama od strane nacionalnih središnjih banaka  (ESB/2015/28), SL L 245, 22.9.2015., str. 13.
22/09/2015
MIšljenje o određivanju središnje banke Lietuvos bankas kao sanacijskog tijela (CON/2015/33), Litva, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Smjernica ESB/2014/9. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 22.9.2015.
18/09/2015
Mišljenje o konverziji kredita nominiranih u švicarskim francima (CON/2015/32), Hrvatska, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Mišljenje o sanaciji banaka (CON/2015/31), Njemačka, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Mišljenje o izvješćivanju o određenim podacima važnim za financijsku stabilnost (CON/2015/30), Austrija, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Mišljenje o optjecaju novčanica i kovanog novca (CON/2015/29), Češka, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Mišljenje o izmjenama ustavnog zakona i Zakona o središnjoj banci Česká národní banka  (CON/2015/28), Češka, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Mišljenje o korištenju integriranog podatkovnog modela za dostvaljanje podataka središnjoj banci Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Austrija, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Mišljenje o nacrtu zakona o posebnim uvjetima o restrukturiranju stambenih kredita nominiranih u stranoj valuti (CON/2015/26), Poljska, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Odluka (EU) 2015/1196 ESB od 2. srpnja 2015. o izmjeni Odluke ESB/2010/21 o godišnjim financijskim izvještajima ESB  (ESB/2015/26), SL L 193, 21.7.2015., str. 134.
21/07/2015
Odluka (EU) 2015/1195 ESB od 2. srpnja 2015. o izmjeni Odluke (EU) 2015/298 o privremenoj raspodjeli prihoda ESB  (ESB/2015/25), SL L 193, 21.7.2015., str. 133.
21/07/2015
Smjernica (EU) 2015/1197 ESB od 2. srpnja 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2010/20 o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka  (ESB/2015/24), SL L 193, 21.7.2015., str. 147.
21/07/2015
Smjernica ESB/2010/20. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije  SL  , 21.7.2015., str. .
20/07/2015
Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2015/25), Grčka, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Okvirni kalendar razdoblja održavanja pričuva u 2016. SL C 227, 16.7.2015., str. 4.
15/07/2015
Mišljenje o izmjenama Zakona o helenskom sustavu za statistiku i helenskom tijelu za statistiku  (CON/2015/24), Grčka, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Mišljenje o pravnom okviru za štedne banke (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Mišljenje o oporavku i sanaciji na financijskom tržištu (CON/2015/22), Češka, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Mišljenje o zaštiti potrošača na financijskim tržištima  (CON/2015/21), Slovačka, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Mišljenje o prijedlogu Uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1708/2005 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 vezano uz zajedničko referentno razdoblje indeksa za harmoniziran indeks potrošačkih cijena (CON/2015/18), SL C 209, 25.6.2015., str. 3.
20/06/2015
Etički okvir ESB-a  SL C 204, 20.6.2015., str. 3.
19/06/2015
Odluka (EU) 2015/929 ESB od 26. svibnja 2015. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB  (ESB/2015/22), SL L 155, 19.6.2015., str. 1.
19/06/2015
Smjernica (EU) 2015/948 ESB оd 16. travnja 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2013/7 o statističkim podacima o držanjima vrijednosnih papira (ESB/2015/19), SL L 157, 19.6.2015., str. 15.
19/06/2015
Smjernica (EU) 2015/930 ESB od 2. travnja 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2015/15), SL L 155, 19.6.2015., str. 38.
19/06/2015
Mišljenje o središnjem kreditnom registru (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Preporuka ESB od 10. lipnja 2015. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima Banke Slovenije  (ESB/2015/23), SL C 201, 18.6.2015., str. 1.
10/06/2015
Mišljenje o preispitivanju misije i organizacije Europskog odbora za sistemske rizike (CON/2015/4), SL C 192, 10.6.2015., str. 1.
10/06/2015
Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2015/19), Španjolska, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Smjernica (EU) 2015/856 ESB оd 12. ožujka 2015. o utvrđivanju načela etičkog okvira jedinstvenog nadzornog mehanizma  (ESB/2015/12), SL L 135, 2.6.2015., str. 29.
02/06/2015
Smjernica (EU) 2015/855 ESB оd 12. ožujka 2015. o utvrđivanju načela etičkog okvira Eurosustava i o stavljanju izvan snage Smjernice ESB/2002/6 o minimalnim standardima za Europsku središnju banku i nacionalne središnje banke pri obavljanju poslova monetarne politike, deviznih poslova s deviznim pričuvama ESB-a i upravljanju deviznim pričuvama ESB-a  (ESB/2015/11), SL L 135, 2.6.2015., str. 23.
29/05/2015
Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 (CON/2015/10), SL C 175, 29.5.2015., str. 2.
28/05/2015
Mišljenje o pravnom okviru za sustav osiguranja depozita i sanaciju na financijskim tržištima (CON/2015/17), Poljska, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Mišljenje o izmjenama pravnog okvira koji uređuje slovensko društvo za upravljanje imovinom banaka  (CON/2015/16), Slovenija, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2015
Unofficial consolidated version of Uredba (EU) br. 1011/2012 ESB od 17. listopada 2012. o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira (BSE/2012/24) SL  , 27.5.2015., str. .
23/05/2015
Odluka (EU) 2015/811 ESB оd 27. ožujka 2015. o javnom pristupu dokumentima ESB koji su u posjedu nacionalnih nadležnih tijela (ESB/2015/16), SL L 128, 23.5.2015., str. 27.
21/05/2015
Mišljenje o reguliranju otvorenih pozicija u imovini u bilancama kreditnih institucija (CON/2015/15), Mađarska, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Odluka (EU) 2015/774 ESB оd 4. ožujka 2015. o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima  (ESB/2015/10), SL L 121, 14.5.2015., str. 20.
07/05/2015
Smjernica (EU) 2015/732 ESB od 16. travnja 2015. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2014/60)  (ESB/2015/20), SL L 116, 7.5.2015., str. 22.
07/05/2015
Regulation (EU) 2015/730 of the European Central Bank of 16 April 2015 amending Regulation (EU) No 1011/2012 concerning statistics on holdings of securities (ECB/2012/24) (ESB/2015/18), SL L 116, 7.5.2015., str. 5.
06/05/2015
Odluka ESB-a оd 27. travnja 2015. o određivanju kreditnih institucija koje podliježu sveobuhvatnoj procjeni  (ESB/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
Odluka (EU) 2015/727 ESB od 10. travnja 2015. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za prvo razdoblje za koje se plaća naknada i za 2015. (ESB/2015/17), SL L 115, 6.5.2015., str. 36.
06/05/2015
Preporuka ESB od 27. ožujka 2015. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Deutsche Bundesbank  (ESB/2015/14), SL C 149, 6.5.2015., str. 1.
27/04/2015
Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim mjerama kojima se poboljšava otpornost kreditnih institucija EU-a (CON/2014/83), SL C 137, 27.4.2015., str. 2.
25/04/2015
Odluka (EU) 2015/656 ESB od 4. veljače 2015. o uvjetima pod kojim je kreditnim institucijama dozvoljeno uključiti dobit tekuće godine ostvarenu tijekom poslovne godine ili dobit tekuće godine ostvarenu na kraju poslovne godine u redovni osnovni kapital u skladu s člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013  (ESB/2015/4), SL L 107, 25.4.2015., str. 76.
17/04/2015
Sporazum između Europskog policijskog ureda (Europol) i ESB SL C 123, 17.4.2015., str. 1.
10/04/2015
Mišljenje o zabrani dražbi za nekretnine koje služe za trajno stanovanje (CON/2015/14), Grčka, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
Smjernica (EU) 2015/571 ESB od 6. studenoga 2014. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici  (ESB/2014/43), SL L 93, 9.4.2015., str. 82.
02/04/2015
Odluka (EU) 2015/509 ESB od 18. veljače 2015. o stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/6 o pravilima u vezi s uporabom vlastitih nepokrivenih bankovnih obveznica za koje jamči država kao instrumenata osiguranja za operacije monetarne politike Eurosustava, Odluke ESB/2013/35 o dodatnim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja te članaka 1., 3. i 4. Odluke ESB/2014/23 o remuneraciji depozita, stanja i držanja viška pričuva (ESB/2015/9), SL L 91, 2.4.2015., str. 1.
02/04/2015
Smjernica (EU) 2015/510 ESB od 19. prosinca 2014. o provedbi monetarne politike Eurosustava  (ESB/2014/60), SL L 91, 2.4.2015., str. 3.
29/03/2015
Odluka ESB/2004/3. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije 29.3.2015.
28/03/2015
Odluka (EU) 2015/530 ESB od 11. veljače 2015. o metodologiji i postupcima za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnjih naknada za nadzor (ESB/2015/7), SL L 84, 28.3.2015., str. 67.
28/03/2015
Odluka (EU) 2015/529 ESB od 21. siječnja 2015. o izmjeni Odluke ESB/2004/3 o javnom pristupu dokumentima ESB  (ESB/2015/1), SL  84, 28.3.2015., str. 64.
26/03/2015
Uredba (EU) 2015/534 ESB od 17. ožujka 2015. o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima  (ESB/2015/13), SL L 86, 26.3.2015., str. 13.
25/03/2015
Mišljenje o reformi kreditnih zadruga (banche popolari) (CON/2015/13), Italija, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Mišljenje o pravnom okviru za kreditne posrednike (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice i hipotekarne banke (CON/2015/11), Poljska, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Kodeks ponašanja članova Nadzornog odbora ESB  SL C 93, 20.3.2015., str. 2.
14/03/2015
Odluka (EU) 2015/433 ESB od 17. prosinca 2014. o osnivanju Odbora za etiku i o njegovom poslovniku (ESB/2014/59), SL L 70, 14.3.2015., str. 58.
13/03/2015
Odluka (EU) 2015/425 ESB od 15. prosinca 2014. o izmjeni Odluke ESB/2010/21 o godišnjim financijskim izvještajima ESB (ESB/2014/55), SL L 68, 13.3.2015., str. 53.
13/03/2015
Izmjena 1/2014 Poslovnika Nadzornog odbora ESB od 15. prosinca 2014. SL L 68, 13.3.2015., str. 88.
10/03/2015
Mišljenje o pravnom okviru središnje banke Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Poljska, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Mišljenje o neovisnosti Banke Slovenije i članova njezinih tijela nadležnih za odlučivanje (CON/2015/8), Slovenija, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
Odluka (EU) 2015/299 ESB od 10. veljače 2015. o izmjeni Odluke ESB/2014/34 o mjerama koje se odnose na ciljane operacije dugoročnijeg refinanciranja (ESB/2015/5), SL L 53, 25.2.2015., str. 27.
25/02/2015
Odluka (EU) 2015/298 ESB od 15. prosinca 2014. o privremenoj raspodjeli prihoda ESB (preinačeno) (ESB/2014/57), SL L 53, 25.2.2015., str. 24.
25/02/2015
Odluka (EU) 2015/297 ESB od 15. prosinca 2014. o izmjeni Odluke ESB/2010/23 o raspodjeli monetarnog prihoda nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro  (ESB/2014/56), SL L 53, 25.2.2015., str. 21.