All years
2018

19/02/2018
Arvamus täiendavate makrotasandi usaldatavusjärelevalve meetmete kohta seoses eluaseme hüpoteekidega (CON/2018/9), Luksemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
EKP määrus (EL) 2018/231, 26. jaanuar 2018, pensionifondide statistikaaruandluse nõuete kohta (EKP/2018/2), ELT L 45, 17.2.2018, lk 3.
16/02/2018
EKP otsus (EL) 2018/228, 13. veebruar 2018, millega muudetakse otsust (EL) 2017/936, millega volitatakse tööüksuste juhte võtma vastu sobivust ja nõuetekohasust käsitlevaid delegeeritud otsuseid  (EKP/2018/6), ELT L 43, 16.2.2018, lk 18.
15/02/2018
Arvamus Bank of Greece’ile uute ülesannete panemise kohta seoses kaardipõhiste maksetehingute vahendustasudega (CON/2018/11), Kreeka, 15.2.2018.
14/02/2018
Arvamus rahaliste vahendite tagastamise kohta Sloveenia Vabariigile nimekirja kantud maksuparadiisidest (CON/2018/8), Sloveenia, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Arvamus Central Bank of Cyprusele uute ülesannete panemise kohta seoses kaardipõhiste maksetehingute vahendustasudega (CON/2018/10), Küpros, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Arvamus krediidiasutuste tuginemise kohta rahastamisel, mis saadakse finantsinstitutsioonidelt (CON/2018/7), Ungari, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Arvamus Malta finantsinspektsiooni rahastamisallikate ja juhtimise kohta (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
EKP soovitus, 26. jaanuar 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Oesterreichische Nationalbank’i välisaudiitorite kohta (EKP/2018/1), ELT C 37, 1.2.2018, lk 1.
31/01/2018
Arvamus pakendatud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete kohta  (CON/2018/5), Sloveenia, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Arvamus liidu kriisiohjamise raamistiku muudatuste kohta (CON/2017/47), ELT C 34, 31.1.2018, lk 17.Täiendav teave
31/01/2018
Arvamus liidu krediidiasutuste ja investeerimisühingute kapitalinõuete raamistiku muudatuste kohta (CON/2017/46), ELT C 34, 31.1.2018, lk 5.Täiendav teave
26/01/2018
Arvamus pangakontode ja finantstehingute keskregistri korralduse kohta Belgias (CON/2018/4), Belgia, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
EKP soovitus, 28. detsember 2017, dividendi jaotamise põhimõtete kohta (EKP/2017/44), ELT C 8, 11.1.2018, lk 1.
11/01/2018
Arvamus finantsinstrumentide turgude kohta  (CON/2018/3), Sloveenia, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Arvamus finantsinstrumentide turgude kohta  (CON/2018/2), Kreeka, 9.1.2018.
05/01/2018
EKP soovitus, 19. detsember 2017, Euroopa Liidu Nõukogule Central Bank of Cypruse välisaudiitorite kohta (EKP/2017/43), ELT C 2, 5.1.2018, lk 1.

2017

23/12/2017
EKP soovitus, 15. detsember 2017, Euroopa Liidu Nõukogule EKP välisaudiitorite kohta (EKP/2017/42), ELT C 444, 23.12.2017, lk 1.
23/12/2017
EKP otsus (EL) 2017/2444, 8. detsember 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2015/2332 euromüntide emissioonimahu heakskiitmise menetlusraamistiku kohta  (EKP/2017/41), ELT L 344, 23.12.2017, lk 63.
23/12/2017
EKP otsus (EL) 2017/2443, 8. detsember 2017, müntide emissiooni 2018. aasta mahu heakskiitmise kohta  (EKP/2017/40), ELT L 344, 23.12.2017, lk 61.
23/12/2017
EKP otsus (EL) 2017/2442, 8. detsember 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2016/2164 müntide emissiooni 2017. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2017/39), ELT L 344, 23.12.2017, lk 59.
15/12/2017
EKP suunis, 23. november 2017, granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise korra kohta (EKP/2017/38), ELT L 333, 15.12.2017, lk 66.
06/12/2017
EKP otsus (EL) 2017/2239, 16. november 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2016/2247 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2017/36), ELT L 320, 6.12.2017, lk 18.
04/12/2017
EKP arvamus kesksete krediidiühistute arvu piiramise kohta (CON/2017/54), Leedu, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Arvamus Lietuvos bankasile Rahvusvahelise Valuutafondi fiskaalagendi volituste andmise kohta (CON/2017/53), Leedu, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Arvamus finantsinstrumentide ja -lepingute võrdlusaluste kohta  (CON/2017/52), Bulgaaria, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
EKP otsus (EL) 2017/2199, 20. november 2017, millega muudetakse otsust EKP/2014/40 tagatud võlakirjade kolmanda ostukava rakendamise kohta  (EKP/2017/37), ELT L 312, 28.11.2017, lk 92.
27/11/2017
Arvamus Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) otsuste tegemise raamistiku muutmise kohta  (CON/2017/51), Bulgaaria, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Arvamus tehingute kohta seotud osapooltega  (CON/2017/50), Bulgaaria, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Arvamus palga ja pensioni eraldiste kohta (CON/2017/49), Iirimaa, 24.11.2017.
16/11/2017
EKP otsus (EL) 2017/2097, 3. november 2017, sanktsioonide arvutamise metoodika kohta seoses süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamisnõuete rikkumisega  (EKP/2017/35), ELT L 299, 16.11.2017, lk 31.
16/11/2017
EKP määrus (EL) 2017/2095, 3. november 2017, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2157/1999 EKP volituste kohta sanktsioonide rakendamiseks (EKP/2017/34), ELT L 299, 16.11.2017, lk 22.
16/11/2017
EKP otsus (EL) 2017/2098, 3. november 2017, parandusmeetmete kohaldamise menetlusliku külje kohta määruse (EL) nr 795/2014 mittejärgimise korral (EKP/2017/33), ELT L 299, 16.11.2017, lk 34.
16/11/2017
EKP määrus (EL) 2017/2094, 3. november 2017, millega muudetakse määrust (EL) nr 795/2014 süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise kohta  (EKP/2017/32), ELT L 299, 16.11.2017, lk 11.
15/11/2017
EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, aruandluse nõuete, keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetmete, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning kauplemisteabehoidlate nõuetega  (CON/2017/42), ELT C 385, 15.11.2017, lk 10.Täiendav teave
15/11/2017
EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega  (CON/2017/39), ELT C 385, 15.11.2017, lk 10.Täiendav teave
14/11/2017
EKP suunis (EL) 2017/2193, 27. oktoober 2017, millega muudetakse suunist (EL) 2015/280 eurosüsteemi tootmis- ja hankesüsteemi asutamise kohta (EKP/2017/31), ELT L 310, 14.11.2017, lk 49.
14/11/2017
EKP otsus (EL) 2017/2081, 10. oktoober 2017, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta (EKP/2017/30), ELT L 295, 14.11.2017, lk 89.
14/11/2017
EKP otsus (EL) 2017/2080, 22. september 2017, millega muudetakse otsust EKP/2010/9 teatavatele TARGET2 andmetele juurdepääsu ja nende kasutamise kohta (EKP/2017/29), ELT L 295, 14.11.2017, lk 86.
14/11/2017
EKP suunis (EL) 2017/2082, 22. september 2017, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta  (EKP/2017/28), ELT L 295, 14.11.2017, lk 97.
09/11/2017
Arvamus toetuse kohta raskustes olevatele eluasemelaenu võtjatele ja toetuse kohta võõrvääringus nomineeritud või indekseeritud eluasemelaenude vabatahtlikule restruktureerimisele (CON/2017/48), Poola, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
EKP arvamus, 20. september 2017, seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012 ja (EL) 2015/2365 (CON/2017/38), 1.11.2017.Täiendav teave
27/10/2017
Arvamus makseteenuste kohta (CON/2017/44), Küpros, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Arvamus Národná banka Slovenska rolli kohta finantsvahendusettevõtjate ja finantsagentide koolituse järelevalves  (CON/2017/43), Slovakkia, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Arvamus pankade erikohustuste subjektidele antava õiguskaitse kohta (CON/2017/41), Sloveenia, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2017/40), Küpros, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Arvamus pankadevaheliste kliirimis- ja arveldustehingute kohta (CON/2017/37), Poola, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
EKP soovitus, 8. september 2017, Euroopa Liidu Nõukogule Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta  (EKP/2017/27), ELT C 310, 19.9.2017, lk 1.
19/09/2017
EKP määrus (EL) 2017/1539, 25. august 2017, millega kehtestatakse määruse (EL) 2017/1538, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2017/25), kohaldamise kuupäev järelevalve alla kuuluvatele vähem olulistele üksustele, kes kohaldavad riigisisest raamatupidamisraamistikku (EKP/2017/26), ELT L 240, 19.9.2017, lk 212.
19/09/2017
EKP määrus (EL) 2017/1538, 25. august 2017, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2017/25), ELT L 240, 19.9.2017, lk 1.
11/09/2017
Arvamus pandikirjade, krediidiandmete aruandluse ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve volituste ja vahendite õigusraamistiku ning ühtse järelevalvemehhanismi ühiste menetluste kohta (CON/2017/36), Slovakkia, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
EKP soovitus, 24. august 2017, Euroopa Liidu Nõukogule Banco de Portugali välisaudiitorite kohta  (EKP/2017/24), ELT C 292, 6.9.2017, lk 1.
25/08/2017
Arvamus finantsturgude järelevalve korra muutmise kohta (CON/2017/35), Austria, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Arvamus NBB alusseaduse muutmisseaduse eelnõu kohta seoses NBB juhatuse liikmete arvuga (CON/2017/34), Belgia, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
EKP otsus (EL) 2017/1493, 3. august 2017, millega muudetakse otsust EKP/2014/29 komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 alusel järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud andmete edastamise kohta EKPle  (EKP/2017/23), ELT L 216, 22.8.2017, lk 23.
22/08/2017
Otsus (EKP/2014/29). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 22.8.2017, lk .
21/08/2017
Arvamus krediidiandmete aruandluse kohta (CON/2017/33), Austria, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Arvamus Central Bank of Cyprusi teabeasutuseks kinnitamise ja vastava pangasaladuse nõude erandi sätestamise kohta  (CON/2017/32), Küpros, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Arvamus kriitilise taristu seaduse kohta (CON/2017/31), Sloveenia, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Arvamus Hrvatska narodna banka rahapoliitika rakendamist käsitleva otsuse eelnõu kohta (CON/2017/30), Horvaatia, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Arvamus täiendava hüpoteekide amortisatsiooninõue kohta (CON/2017/29), Rootsi, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Arvamus seoses juurdepääsuga kesksele krediidiregistrile ja pangakontode keskregistrile (CON/2017/28), Bulgaaria, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
EKP otsus (EL) 2017/1403, 23. juuni 2017, millega muudetakse otsust EKP/2012/6 TARGET2-Securities juhatuse asutamise kohta  (EKP/2017/20), ELT L 199, 29.7.2017, lk 24.
29/07/2017
Suunis (EKP/2012/13). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 29.7.2017, lk .
21/07/2017
EKP otsus (EL) 2017/1361, 18. mai 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2015/5 varaga tagatud väärtpaberite ostukava rakendamise kohta  (EKP/2017/15), ELT L 190, 21.7.2017, lk 24.
21/07/2017
EKP otsus (EL) 2017/1360, 18. mai 2017, millega muudetakse otsust EKP/2014/40 tagatud võlakirjade kolmanda ostukava kohta  (EKP/2017/14), ELT L 190, 21.7.2017, lk 22.
21/07/2017
EKP otsus (EL) 2017/1359, 18. mai 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2016/948 ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta  (EKP/2017/13), ELT L 190, 21.7.2017, lk 20.
21/07/2017
EKP suunis (EL) 2017/1362, 18. mai 2017, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (EKP/2017/12), ELT L 190, 21.7.2017, lk 26.
21/07/2017
EKP arvamus, 7. juuni 2017, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, milles käsitletakse ennetava restruktureerimise raamistikke, uue võimaluse andmist ning restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksekohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid ning millega muudetakse direktiivi 2012/30/EL (CON/2017/22), ELT C 236, 21.7.2017, lk 2.Täiendav teave
17/07/2017
EKP suunis (EL) 2017/1404, 23. juuni 2017, millega muudetakse suunist EKP/2012/13 TARGET2-Securities kohta  (EKP/2017/19), ELT L 199, 17.7.2017, lk 26.
12/07/2017
EKP otsus (EL) 2017/1258, 5. juuli 2017, konfidentsiaalse statistilise teabe Ühtsele Kriisilahendusnõukogule edastamist käsitlevate otsuste delegeerimise kohta (EKP/2017/22), ELT L 179, 12.7.2017, lk 39.
11/07/2017
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2017/27), Bulgaaria, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
EKP otsus (EL) 2017/1198, 27. juuni 2017, riikide pädevate asutuste poolt EKPle esitatava krediidiasutuste rahastamiskavade aruandluse kohta  (EKP/2017/21), ELT L 172, 30.6.2017, lk 32.
23/06/2017
Soovitus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artiklit 22 (esitatud EKP poolt) (EKP/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Arvamus riikliku teadus-, arendus- ja tehnoloogia sihtasutuse seaduse kohta (CON/2017/26), Austria, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Otsus EKP/2012/6. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 23.6.2017, lk .
16/06/2017
Arvamus euro pangatähtede tootmise eriotstarbelise üksuse omandi kohta (CON/2017/25), Hispaania, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Arvamus Banka Slovenije tegevuse auditeerimise kohta (CON/2017/24), Sloveenia, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Arvamus võlainstrumentide uue liigi, makrotasandi usaldatavusjärelevalve uue instrumendi, uut liiki arveldusasutuse loomise ja tasaarvestusõiguste välistamise kohta (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
07/06/2017
Arvamus süsteemsete riskide piiramiseks vajalike makrotasandi usaldatavusmeetmete kohta (CON/2017/21), Austria, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
EKP otsus (EL) 2017/937, 23. mai 2017, millega nimetatakse ametisse tööüksuste juhid, kes võtavad vastu delegeeritud otsuseid järelevalve alla kuuluvate üksuste olulisuse kohta (EKP/2017/17), ELT L 141, 1.6.2017, lk 28.
01/06/2017
EKP otsus (EL) 2017/936, 23. mai 2017, millega volitatakse tööüksuste juhte võtma vastu sobivust ja nõuetekohasust käsitlevaid delegeeritud otsuseid (EKP/2017/16), ELT L 141, 1.6.2017, lk 26.
01/06/2017
EKP otsus (EL) 2017/935, 16. november 2016, sobivust ja nõuetekohasust käsitlevate otsuste tegemise pädevuse delegeerimise ning sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise kohta (EKP/2016/42)  (EKP/2016/42), ELT L 141, 1.6.2017, lk 21.
01/06/2017
EKP otsus (EL) 2017/934, 16. november 2016, järelevalve alla kuuluvate üksuste olulisust käsitlevate otsuste delegeerimise kohta (EKP/2016/41)  (EKP/2016/41), ELT L 141, 1.6.2017, lk 18.
01/06/2017
EKP otsus (EL) 2017/933, 16. november 2016, otsustamispädevuse delegeerimise üldraamistiku kohta seoses järelevalveülesannetega seotud õigusaktidega (EKP/2016/40)  (EKP/2016/40), ELT L 141, 1.6.2017, lk 14.
30/05/2017
Arvamus sularahamaksete piiramise kohta (CON/2017/20), Belgia, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Arvamus pankade sihtasutuste reservifondide ja vaidluste lahendamise alternatiivsete menetluste jälgimiseks moodustatud komisjoni kohta  (CON/2017/19), Hispaania, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Arvamus Sveriges Riksbanki finantssõltumatuse kohta (CON/2017/17), Rootsi, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Arvamus pankade erikohustuste subjektidele antava õiguskaitse kohta (CON/2017/16), Sloveenia, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
EKP otsus (EL) 2017/760, 24. aprill 2017, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2017. aastal (EKP/2017/11), ELT  113, 28.4.2017, lk 52.
24/04/2017
Arvamus makseteenuste, e-raha emiteerimise teenuste ja maksesüsteemide seaduse kohta (CON/2017/15), Sloveenia, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Arvamus täiendavate makrotasandi usaldatavusmeetmete kohta (CON/2017/14), Rootsi, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
EKP suunis (EL) 2017/697, 4. aprill 2017, riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (EKP/2017/9), ELT L 101, 13.4.2017, lk 156.
13/04/2017
EKP soovitus, 31. märts 2017, Euroopa Liidu Nõukogule Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique välisaudiitorite kohta  (EKP/2017/8), ELT C 120, 13.4.2017, lk 1.
13/04/2017
EKP soovitus, 4. aprill 2017, ühiste määratluste kohta riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste suhtes teatavate liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisel (EKP/2017/10), ELT C 120, 13.4.2017, lk 2.
12/04/2017
Arvamus krediidiregistri andmete ulatuse suurendamise kohta (CON/2017/13), Läti, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Arvamus üleujutuskindlustuse pakkumise kohta. (CON/2017/12), Iirimaa, 7.4.2017.
07/04/2017
Arvamus finantsjärelevalve seaduse muutmise kohta (CON/2017/11), Saksamaa, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Arvamus infotehnoloogia turvalisusega seotud kriitiliste infrastruktuuride tuvastamise kohta  (CON/2017/10), Saksamaa, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Arvamus välisvaluutaga seotud laenude kohta (CON/2017/9), Poola, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
EKP suunis (EL) 2017/469, 7. veebruar 2017, millega muudetakse suunist EKP/2008/8 andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja „Sularaha teabesüsteem 2“ toimimist  (EKP/2017/7), ELT L 77, 22.3.2017, lk 4.
22/03/2017
EKP otsus (EL) 2017/468, 26. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust EKP/2010/10 statistikaaruandluse nõuete eiramise kohta  (EKP/2017/5), ELT L 77, 22.3.2017, lk 1.
21/03/2017
Arvamus sularahamaksete vastuvõtmise kohustuse piiramise kohta (CON/2017/8), Taani, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Opinion on certain amendments to the deferred tax assets legal framework in Greece  (CON/2017/7), Kreeka, 15.3.2017.
08/03/2017
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses tagamata võlainstrumentide järjestusega maksejõuetusmenetluse hierarhias (CON/2017/6), 8.3.2017.Täiendav teave
01/03/2017
Arvamus maksesüsteemide, makseskeemide, väärtpaberidepositooriumite ning kliiring- ja arveldussüsteemide poolt teabe ja andmete andmise kohta (CON/2017/5), Poola, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Arvamus Itaalia osalemise kohta Rahvusvahelise Valuutafondi programmides: laiendatud uutes laenukokkulepetes, vaesuse vähendamise ja majanduskasvu toetamise programmis ja uues kahepoolses laenulepingus  (CON/2017/4), Itaalia, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Arvamus uute hüpoteeklaenudega seotud ülesannete andmise kohta Central Bank of Cyprusele (CON/2017/3), Küpros, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Otsus EKP/2015/10. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt. 17.2.2017.
15/02/2017
Arvamus maksekontode kohta (CON/2017/2), Küpros, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
EKP otsus (EL) 2017/274, 10. veebruar 2017, millega kehtestatakse tagasiside andmise põhimõtted riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevusele ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2016/3  (EKP/2017/6), ELT L 40, 13.2.2017, lk 72.Täiendav teave
07/02/2017
Suunis (EL) EKP/2008/8. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 7.2.2017.
03/02/2017
Arvamus likviidsust toetavate meetmete, ennetava rekapitaliseerimise ja muude pangandussektori kiireloomuliste sätete kohta (CON/2017/1), Itaalia, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Suunis EKP/2014/15. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 1.2.2017, lk .
31/01/2017
EKP suunis (EL) 2017/148, 16. detsember 2016, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta  (EKP/2016/45), ELT L 26, 31.1.2017, lk 1.
20/01/2017
EKP otsus (EL) 2017/103, 11. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2016/948 ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2017/4), ELT L 16, 20.1.2017, lk 57.
20/01/2017
EKP otsus (EL) 2017/102, 11. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2015/5 varaga tagatud väärtpaberite ostukava rakendamise kohta  (EKP/2017/3), ELT L 16, 20.1.2017, lk 55.
20/01/2017
EKP otsus (EL) 2017/101, 11. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust EKP/2014/40 tagatud võlakirjade kolmanda ostukava kohta  (EKP/2017/2), ELT L 16, 20.1.2017, lk 53.
20/01/2017
EKP otsus (EL) 2017/100, 11. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta  (EKP/2017/1), ELT L 16, 20.1.2017, lk 51.
13/01/2017
Otsus EKP/2014/45. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 13.1.2017.
13/01/2017
Otsus EKP/2016/16. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 13.1.2017.
13/01/2017
Suunis EKP/2014/60. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 13.1.2017, lk .
11/01/2017
Suunis EKP/2015/35. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 11.1.2017, lk .
11/01/2017
Suunis EKP/2014/31. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 11.1.2017, lk .
06/01/2017
EKP soovitus, 22. detsember 2016, Euroopa Liidu Nõukogule Bank of Greece'i välisaudiitorite kohta (EKP/2016/46), ELT C 3, 6.1.2017, lk 1.

2016

28/12/2016
Arvamus Belgia maksetehingute töötlejate järelevaatamise seaduseelnõu kohta (CON/2016/61), Belgia, 28.12.2016.
23/12/2016
EKP soovitus, 13. detsember 2016, dividendi jaotamise põhimõtete kohta (EKP/2016/44), ELT C 481, 23.12.2016, lk 1.
20/12/2016
EKP otsus (EL) 2016/2248, 3. november 2016, eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta  (EKP/2016/36), ELT L 347, 20.12.2016, lk 26.Täiendav teave
20/12/2016
EKP otsus (EL) 2016/2247, 3. november 2016, EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2016/35), ELT L 347, 20.12.2016, lk 1.Täiendav teave
20/12/2016
EKP suunis (EL) 2016/2249, 3. november 2016, raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis  (EKP/2016/34), ELT L 347, 20.12.2016, lk 3.Täiendav teave
17/12/2016
EKP suunis (EL) 2016/2300, 2. november 2016, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega  (EKP/2016/33), ELT L 344, 17.12.2016, lk 123.
17/12/2016
EKP suunis (EL) 2016/2299, 2. november 2016, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta (EKP/2016/32), ELT L 344, 17.12.2016, lk 117.
17/12/2016
EKP suunis (EL) 2016/2298, 2. november 2016, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2016/31), ELT L 344, 17.12.2016, lk 102.
15/12/2016
Arvamus Česká národní banka finantsturul tehingute teostamise pädevuse kohta (CON/2016/60), Tšehhi Vabariik, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Arvamus Banka Slovenije tegevuse auditeerimise kohta (CON/2016/59), Sloveenia, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Arvamus müntidega seotud avalike ülesannete andmise kohta De Nederlandsche Bankile (CON/2016/58), Holland, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Otsus (EL) 2016/2164, 30. november 2016, müntide emissiooni 2017. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2016/43), ELT L 333, 30.11.2016, lk 73.
30/11/2016
Arvamus keskse krediidiregistri ja pangakontode keskregistri käitamisega seotud kulude hüvitamise kohta (CON/2016/57), Bulgaaria, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Arvamus reservimäärade kohta (CON/2016/56), Ungari, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Arvamus seaduseelnõu kohta, mis käsitleb riigi garantii kaotamist seoses erakorralise likviidsusabiga (CON/2016/55), Belgia, 17.11.2016.
17/11/2016
Arvamus, mis käsitleb Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Irelandile pädevuse andmist konkurentsi hindamiseks hüpoteeklaenude turul ja juhiste andmiseks muutuva intressimääraga laenude saajatele (CON/2016/54), Iirimaa, 17.11.2016.
15/11/2016
EKP suunis (EL) 2016/1994, 4. november 2016, põhimõtete kohta, millest lähtutakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikuks tunnistamisel riiklike pädevate asutuste poolt usaldatavusjärelevalve eesmärgil vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (EKP/2016/38), ELT L 306, 15.11.2016, lk 37.
15/11/2016
EKP suunis (EL) 2016/1993, 4. november 2016, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt läbiviidava hindamise kooskõlastamise ning olulisi ja vähem olulisi krediidiasutusi hõlmavate krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide seire põhimõtted  (EKP/2016/37), ELT L 306, 15.11.2016, lk 32.
21/10/2016
Arvamus Prantsusmaa livret A tasustamisvalemi muutmise kohta (CON/2016/51), Prantsusmaa, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Please translate: Decision ECB/2013/54 - Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union  14.11.2016.
11/11/2016
EKP otsus (EL) 2016/1975, 8. november 2016, eelatesteerimise pädevuse delegeerimise kohta (EKP/2016/39), ELT L 304, 11.11.2016, lk 9.
11/11/2016
EKP otsus (EL) 2016/1974, 31. oktoober 2016, millega muudetakse otsust (EL) 2016/810 (EKP/2016/10) suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teise seeria kohta  (EKP/2016/30), ELT L 304, 11.11.2016, lk 7.
10/11/2016
EKP soovitus, 28. oktoober 2016, Euroopa Liidu Nõukogule Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Irelandi välisaudiitorite kohta  (EKP/2016/29), ELT C 413, 10.11.2016, lk 1.
31/10/2016
Arvamus finantsturgude stabiliseerimise föderaalagentuuri reorganiseerimise ja mõistlikku tasustamispoliitikat käsitlevate Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste rakendamise kohta (CON/2016/53), Saksamaa, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Otsus EKP/2016/10 - Mitteametlik konsolideeritud version, koostanud Euroopa Liidu Väljaannete Talitus 31.10.2016.
28/10/2016
Arvamus Hrvatska Narodna Banka seaduse muutmise kohta (CON/2016/52), Horvaatia, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Suunis EKP/2008/8 - Euroopa Liidu Väljaannete Talituse koostatud mitteametlik konsolideeritud tekst  21.10.2016.
13/10/2016
Arvamus seaduseelnõu kohta, millega võimaldatakse teatud välisvaluutaga seotud laenude kursivahede hüvitamist  (CON/2016/50), Poola, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis muudab direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ja muudab direktiivi 2009/101/EÜ  (CON/2016/49), 12.10.2016.Täiendav teave
11/10/2016
Arvamus kinnisvara või aktsiakapitali käsitlemise kohta, mida krediidiasutus omandab pärast võlaarveldusmenetlust (CON/2016/48), Küpros, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
EKP soovitus, 23. september 2016, Euroopa Liidu Nõukogule Banca d’Italia välisaudiitorite kohta (EKP/2016/28), ELT C 366, 5.10.2016, lk 1.
29/09/2016
EKP otsus (EL) 2016/1734, 21. september 2016, millega muudetakse otsust EKP/2013/54 euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse kohta (EKP/2016/25), ELT L 262, 29.9.2016, lk 30.
28/09/2016
Arvamus Latvijas Banka seaduse muutmise kohta, millega vähendatakse Latvijas Banka nõukogu liikmete arvu  (CON/2016/47), Läti, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Arvamus elektrooniliste väärtpaberite seaduse muutmise kohta (CON/2016/46), Sloveenia, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
EKP otsus (EL) 2016/1717, 21. september 2016, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu EKP kodukord  (EKP/2016/27), ELT L 258, 24.9.2016, lk 17.
24/09/2016
Otsus EKP/2004/2. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostanud Euroopa Liidu Väljaannete Talitus 24.9.2016.
23/09/2016
EKP määrus (EL) 2016/1705, 9. september 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2016/26), ELT L 257, 23.9.2016, lk 10.
19/09/2016
Arvamus Národná banka Slovenska funktsiooni kohta kindlustuspreemiate maksu aruandluses (CON/2016/45), Slovakkia, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (CON/2016/44), 12.9.2016.Täiendav teave
07/09/2016
Arvamus finantsinspektsiooni töötaja rolli kohta EKP järelevalvenõukogus ja järelevalvetasude kohta (CON/2016/43), Soome, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
EKP 2. augusti 2016. aasta suunise (EL) 2016/1386 (millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta) parandus (EKP/2016/23) ELT L 238, 6.9.2016, lk 7.
31/08/2016
Arvamus keskse krediidiregistri kohta (CON/2016/42), Sloveenia, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Arvamus Banca d’Italia ringkirja kohta, millega rakendatakse Itaalia ühistupankade reform (CON/2016/41), Itaalia, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Arvamus kohustuslike reservide korra muutmise kohta  (CON/2016/40), Rumeenia, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
EKP soovitus, 2. august 2016, väärtpaberiosaluste statistika andmekvaliteedihalduse raamistiku kohta (EKP/2016/24), ELT C 297, 17.8.2016, lk 1.
17/08/2016
EKP suunis (EL) 2016/1386, 2. august 2016, millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2016/23), ELT L 222, 17.8.2016, lk 85.Täiendav teave
17/08/2016
EKP määrus (EL) 2016/1384, 2. august 2016, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2016/22), ELT L 222, 17.8.2016, lk 24.
17/08/2016
Suunis EKP/2013/7. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT  , 17.8.2016, lk .
29/07/2016
Arvamus indekseeritud või välisvaluutas vääringustatud laenude restruktureerimise erireeglite kohta (CON/2016/39), Poola, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Arvamus makseskeemide järelevaatamise kohta (CON/2016/38), Poola, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
EKP soovitus, 14. juuli 2016, Euroopa Liidu Nõukogule, Eesti Panga välisaudiitorite kohta  (EKP/2016/20), ELT C 266, 22.7.2016, lk 1.
12/07/2016
Arvamus tasaarvestusõiguste väljajätmise kohta seoses Euroopa Keskpankade Süsteemi keskpangale tagatiseks antud nõuetega (CON/2016/37), Prantsusmaa, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
EKP otsus (EL) 2016/1162, 30. juuni 2016, konfidentsiaalse teabe avaldamise kohta kriminaaluurimise käigus  (EKP/2016/19), ELT L 192, 11.7.2016, lk 73.
11/07/2016
Arvamus pangatähtede ja müntide loendamise, sortimise, pakendamise ja märgistamise meetodi ja korra kohta (CON/2016/36), Poola, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
EKP suunis (EL) 2016/1061, 26. mai 2016, millega muudetakse suunist EKP/2008/8 andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja „Sularaha teabesüsteem 2“ toimimist (EKP/2016/15), ELT L 173, 30.6.2016, lk 102.
28/06/2016
EKP otsus (EL) 2016/1041, 22. juuni 2016, Kreeka Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2015/300 (EKP/2016/18), ELT L 169, 28.6.2016, lk 14.
28/06/2016
Arvamus pangakontode keskregistrile juurdepääsu laiendamise kohta  (CON/2016/35), Belgia, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Arvamus elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta (CON/2016/34), Kreeka, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb määrust, millega muudetakse teatavaid kuupäevi määruses (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määruses (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määruses (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume, ja ettepanekuga, mis käsitleb direktiivi, millega muudetakse teatavaid kuupäevi direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (CON/2016/27), ELT C 223, 21.6.2016, lk 3.Täiendav teave
17/06/2016
Arvamus seoses ettepanekutega, mis käsitlevad a) määrust, millega kehtestatakse ühised eeskirjad väärtpaberistamise kohta ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise Euroopa raamistik, ja b) määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (CON/2016/11), ELT C 219, 17.6.2016, lk 2.Täiendav teave
16/06/2016
EKP otsus, 7. juuni 2016, millega muudetakse otsust (EL) 2016/245 hangete teostamise korra kehtestamise kohta (EKP/2016/17), ELT L 159, 16.6.2016, lk 21.
16/06/2016
EKP otsus (EL) 2016/955, 6. mai 2016, millega muudetakse otsust EKP/2013/54 euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse kohta  (EKP/2016/12), ELT L 159, 16.6.2016, lk 19.
15/06/2016
EKP otsus, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16), ELT L 157, 15.6.2016, lk 28.
15/06/2016
Arvamus Hrvatska Narodna Banka seaduse muutmise kohta (CON/2016/33), Horvaatia, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Otsus EKP/2007/7. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 14.6.2016, lk .
13/06/2016
Arvamus avaliku sektori või riigi osalusega sektori töötajate seadusest tuleneva tasu vähendamise kohta (CON/2016/32), Holland, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Arvamus tarbijakrediidi kohta (CON/2016/31), Sloveenia, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Läti Vabariigi, Ungari Vabariigi ja Malta Vabariigi deklaratsioon ühisraha nimetuse kirjapildi kohta aluslepingutes  ELT C 202, 7.6.2016, lk 357.Täiendav teave
07/06/2016
Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Austria Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi deklaratsioon Euroopa Liidu sümbolite kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 355.Täiendav teave
07/06/2016
Deklaratsioon, mis käsitleb protokolli Taani kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 353.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 18) Prantsusmaa kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 289.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 17) Taani kohta ELT C 202, 7.6.2016, lk 288.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 16) teatavate Taanit käsitlevate sätete kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 287.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 15) teatavate Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki käsitlevate sätete kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 284.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 13) lähenemiskriteeriumide kohta ELT C 202, 7.6.2016, lk 281.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 12) ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 279.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 7) Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 266.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 6) Euroopa Liidu institutsioonide ning teatud organite, asutuste ja talituste asukoha kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 265.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 4) Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja kohta ELT C 202, 7.6.2016, lk 230.Täiendav teave
07/06/2016
Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioonid ELT C 59, 7.6.2016, lk 1.
07/06/2016
Otsus EKP/2016/2 - Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 7.6.2016.
03/06/2016
Arvamus Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) siseauditi kohta  (CON/2016/30), Bulgaaria, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
EKP otsus (EL) 2016/868, 18. mai 2016, millega muudetakse otsust EKP/2014/6 Euroopa Keskpankade Süsteemi granulaarsete krediidiandmete kogumise ettevalmistavate meetmete korralduse kohta (EKP/2016/14), ELT L 144, 1.6.2016, lk 99.
01/06/2016
EKP määrus (EL) 2016/867, 18. mai 2016, granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise kohta (EKP/2016/13), ELT L 144, 1.6.2016, lk 44.
31/05/2016
Suunis EKP/2014/15. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 31.5.2016, lk .
31/05/2016
Suunis EKP/2012/27. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 31.5.2016, lk .
19/05/2016
Arvamus integreeritud andmemudeli määruse kohta (CON/2016/29), Austria, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
EKP otsus (EL) 2016/702, 18. aprill 2016, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta (EKP/2016/8), ELT L 121, 11.5.2016, lk 24.
03/05/2016
EKP otsus (EL) 2016/811, 28. aprill 2016, millega muudetakse otsust EKP/2014/34 sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega seotud meetmete kohta  (EKP/2016/11), ELT L 132, 3.5.2016, lk 129.
03/05/2016
EKP otsus (EL) 2016/810, 28. aprill 2016, suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teise seeria kohta  (EKP/2016/10), ELT L 132, 3.5.2016, lk 107.
03/05/2016
Arvamus pankade kriisilahenduse ja likvideerimise kohta (CON/2016/28), Sloveenia, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
EKP otsus (EL) 2016/821, 26. aprill 2016, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta  (EKP/2016/9), ELT L 136, 2.5.2016, lk 12.
28/04/2016
EKP otsus (EL) 2016/661, 15. aprill 2016, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2016. aastal  (EKP/2016/7), ELT L 114, 28.4.2016, lk 14.
28/04/2016
Otsus EKP/2014/34 - Mitteametlik konsolideeritud version, koostanud Euroopa Liidu Väljaannete Talitus  28.4.2016.
20/04/2016
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 806/2014, et luua Euroopa hoiuste tagamise skeem (CON/2016/26), 20.4.2016.Täiendav teave
20/04/2016
Arvamus euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning ringluse kohta (CON/2016/25), Itaalia, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Arvamus Banka Slovenije tehingute auditeerimise kohta (CON/2016/24), Sloveenia, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
EKP suunis (EL) 2016/579, 16. märts 2016, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta  (EKP/2016/6), ELT L 99, 15.4.2016, lk 21.
14/04/2016
EKP 14. märtsi 2016. aasta määruse (EL) 2016/445 (EKP/2016/4) (liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta) parandus  ELT L 95, 14.4.2016, lk 20.
13/04/2016
Arvamus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta (CON/2016/23), Sloveenia, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses kaubadiilerite suhtes kohaldatavate eranditega  (CON/2016/10), ELT C 130, 13.4.2016, lk 1.Täiendav teave
06/04/2016
Arvamus seoses nõukogu otsuse ettepanekuga, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis  (CON/2016/22), ELT C 216, 6.4.2016, lk 1.Täiendav teave
06/04/2016
Arvamus Austria sissemakse kohta Rahvusvahelise Valuutafondi katastroofide piiramise ja abi usaldusfondi (CON/2016/21), Austria, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
EKP suunis (EL) 2016/450, 4. detsember 2015, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta  (EKP/2015/44), ELT L 86, 1.4.2016, lk 42.
30/03/2016
EKP otsus (EL) 2016/456, 4. märts 2016, Euroopa Pettustevastase Ameti poolt EKPs seoses liidu finantshuve mõjutava pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse tõkestamisega läbiviidavate juurdluste tingimuste kohta (EKP/2016/3), ELT L 79, 30.3.2016, lk 34.Täiendav teave
30/03/2016
Arvamus vabalt võõrandatavate võlaväärtpaberite suhtes kehtiva korra kohta (CON/2016/20), Prantsusmaa, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
EKP määrus (EL) 2016/445, 14. märts 2016, liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta  (EKP/2016/4), ELT L 78, 24.3.2016, lk 60.Täiendav teave
24/03/2016
Arvamus makseteenuste kohta (CON/2016/19), Bulgaaria, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Arvamus hüpoteegi amortiseerimise nõuete kohta (CON/2016/18), Rootsi, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Arvamus ühistupankade reformi, viivislaenude väärtpaberistamise tagamise skeemide ja alternatiivsete investeerimisfondide laenuandmisvõime kohta (CON/2016/17), Itaalia, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
EKP otsus (EL) 2016/457, 16. märts 2016, Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta  (EKP/2016/5), ELT L 79, 17.3.2016, lk 41.
17/03/2016
Arvamus kinnisvara omandiõiguse üleandmise asutuste asutamise ja tegevuse kohta (CON/2016/16), Küpros, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta (CON/2016/15), 17.3.2016.Täiendav teave
16/03/2016
Arvamus Institut d’Émission des Départements d’Outre-Meri omandiõiguse omandamise kohta Banque de France poolt (CON/2016/14), Prantsusmaa, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Arvamus kreeditkorralduste ja otsedebiteerimise kohustuslike nõuete kohta (CON/2016/13), Rumeenia, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Arvamus rahapoliitika operatsioonide jaoks kõlblike finantsinstrumentide kohta (CON/2016/12), Rumeenia, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
EKP suunis (EL) 2016/256, 5. veebruar 2016, ühtsete reeglite ja miinimumstandardite laiendamise kohta riiklikele pädevatele asutustele osalevates liikmesriikides ja EKPle järelevalve funktsioonis seoses riikide keskpankade abil EKP poolt kogutud statistilise teabe konfidentsiaalsuse kaitsega  (EKP/2016/1), ELT L 47, 25.2.2016, lk 16.
23/02/2016
Arvamus Küprose keskpanga juhatajate nõukogu ja personalikomitee sujuva toimimise tagamise meetmete kohta (CON/2016/9), Küpros, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Arvamus krediidiasutuste võlausaldajate nõuete rahuldamisjärkude kohta (CON/2016/7), Prantsusmaa, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Arvamus vatutustundliku laenuandmise nõuete täiendavate muudatuste kohta (CON/2016/8), Ungari, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
EKP otsus (EL) 2016/245 hangete teostamise korra kehtestamise kohta  (EKP/2016/2), ELT L 45, 20.2.2016, lk 15.Täiendav teave
20/02/2016
EKP otsus (EL) 2016/244, 18. detsember 2015, millega muudetakse otsust EKP/2010/10 statistikaaruandluse nõuete eiramise kohta (EKP/2015/50), ELT L 45, 20.2.2016, lk 13.
18/02/2016
EKP suunis (EL) 2016/231, 26. november 2015, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas  (EKP/2015/39), ELT L 41, 18.2.2016, lk 28.
12/02/2016
EKP otsus (EL) 2016/188, 11. detsember 2015, juurdepääsu kohta SSMi elektroonilistele rakendustele, süsteemidele, platvormidele ja teenustele ning nende kasutamise kohta EKP ja ühtse järelevalvemehhanismi riiklike pädevate asutuste poolt  (EKP/2015/47), ELT L 37, 12.2.2016, lk 104.
12/02/2016
EKP otsus (EL) 2016/187, 11. detsember 2015, millega muudetakse otsust EKP/2013/1, millega kehtestatakse avaliku võtme infrastruktuuri raamistik Euroopa Keskpankade Süsteemi jaoks  (EKP/2015/46), ELT L 37, 12.2.2016, lk 100.
03/02/2016
Arvamuse hoiuste tagamise skeemi kohta (CON/2016/6), Sloveenia, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta (CON/2016/5), Küpros, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
EKP eetikaraamistiku muutmine (käesolev tekst asendab artikli 36a muutmise teksti, mis avaldati 20. juuni 2015. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 204, lk 3)  ELT C 31, 28.1.2016, lk 3.
25/01/2016
Arvamus müntide lunastamise tagamise kohta Austria rahapaja poolt (CON/2016/4), Austria, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
EKP suunis (EL) 2016/66, 26. november 2015, millega muudetakse suunist EKP/2013/24 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega  (EKP/2015/40), ELT L 14, 21.1.2016, lk 36.
21/01/2016
EKP suunis (EL) 2016/65, 18. november 2015, eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta  (EKP/2015/35), ELT L 14, 21.1.2016, lk 30.
21/01/2016
EKP suunis (EL) 2016/64, 18. november 2015, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (ülddokumentatsiooni suunis)  (EKP/2015/34), ELT L 14, 21.1.2016, lk 25.
21/01/2016
Arvamus hoiuste tagamise skeemi kohta (CON/2016/3), Kreeka, 21.1.2016.
20/01/2016
Arvamus sularahakäitlejate tegevuse järelevalve ning haldusmeetmete ja -trahvide kohaldamise kohta (CON/2016/2), Leedu, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Arvamus teatavate finantseerimisasutuste suhtes kohaldatava maksu kohta (CON/2016/1), Poola, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
EKP otsus (EL) 2016/21, 23. detsember 2015, millega muudetakse otsust EKP/2008/17, millega kehtestatakse eurosüsteemi ühishanke raamistik (EKP/2015/51), ELT L 6, 9.1.2016, lk 5.
05/01/2016
Kehtivus lõppenud: EKP otsus (EL) 2016/3, 18. november 2015, millega kehtestatakse tagasiside andmise põhimõtted ühtse järelevalvemehhanismi ühiste järelevalverühmade riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevusele  (EKP/2015/36), ELT L 1, 5.1.2016, lk 4.

2015

30/12/2015
EKP soovitus, 17. detsember 2015, dividendi jaotamise põhimõtete kohta  (EKP/2015/49), ELT C 438, 30.12.2015, lk 1.
30/12/2015
EKP otsus (EL) 2015/2464, 16. detsember 2015, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta  (EKP/2015/48), ELT L 344, 30.12.2015, lk 1.
23/12/2015
Arvamus maksebilansi ja piiriüleste teenuste osutamise aruandluse kohta (CON/2015/58), Austria, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
EKP soovitus, 10. detsember 2015, Euroopa Liidu Nõukogule Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta (EKP/2015/45), ELT C 425, 18.12.2015, lk 1.
18/12/2015
Arvamus teatavate muudatuste kohta Banka Slovenije institutsioonilises raamistikus (CON/2015/57), Sloveenia, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Arvamus hüpoteegiga tagatud võlgadest vabanemise kohta kinnisvara omandiõiguse ülekandmisega (CON/2015/56), Rumeenia, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2015
EKP otsus (EL) 2015/2330, 4. detsember 2015, millega muudetakse otsust EKP/2014/53 müntide emissiooni 2015. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2015/41), ELT L 328, 14.12.2015, lk 119.
12/12/2015
EKP otsus (EL) 2015/2332, 4. detsember 2015, euromüntide emissioonimahu heakskiitmise menetlusraamistiku kohta  (EKP/2015/43), ELT L 328, 12.12.2015, lk 123.
12/12/2015
EKP otsus (EL) 2015/2331, 4. detsember 2015, müntide emissiooni 2016. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2015/42), ELT L 328, 12.12.2015, lk 121.
10/12/2015
Arvamus pangaautomaadist sularaha väljavõtmise tehingutasu kohta (CON/2015/55), Iirimaa, 10.12.2015.
09/12/2015
Arvamus tarbimislaenu kohta (CON/2015/54), Tšehhi Vabariik, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Arvamus hoiupankade õigusraamistiku kohta (CON/2015/53), Saksamaa, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
EKP otsus (EL) 2015/2218, 20. november 2015, menetluse kohta, mis välistab töötajate olulise mõju eeldamise järelevalve alla kuuluva krediidiüksuse riskiprofiilile (EKP/2015/38), ELT L 314, 1.12.2015, lk 66.
28/11/2015
EKP otsus (EL) 2015/2202, 19. november 2015, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (EKP/2015/37), ELT L 313, 28.11.2015, lk 42.
26/11/2015
Arvamus hoiuste tagatisskeemi kohta  (CON/2015/52), Holland, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Arvamus euro pangatähtede tootmise kohta (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
EKP otsus (EL) 2015/2101, 5. november 2015, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta  (EKP/2015/33), ELT L 303, 20.11.2015, lk 106.
20/11/2015
Arvamus kaitse kohta võltsimise eest ja ringluses oleva sularaha kvaliteedi säilitamise kohta (CON/2015/50), Belgia, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Arvamus maksete liikumise ("betalingsverkeer") sujuva toimimise järelevaatamise kohta (CON/2015/49), Holland, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute, hoiuste ja investeeringute tagamise skeemide finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta (CON/2015/48), Luksemburg, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Arvamus ühtse kriisilahenduskorra määrusega kaasnevate meetmete kohta (CON/2015/47), Austria, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Arvamus pangakontode registri kohta (CON/2015/46), Bulgaaria, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Arvamus laenusaavate äriühingute reguleerimise kohta (CON/2015/45), Küpros, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Arvamus palga ja pensioni eraldiste kohta (CON/2015/44), Iirimaa, 11.11.2015.
06/11/2015
Arvamus finantsturu kriisiolukorra lahendamise ja teatavatele finantseerimisasutustele erimaksu kohaldamise kohta (CON/2015/43), Slovakkia, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute kriisilahenduse institutsioonilise raamistiku kohta (CON/2015/42), Belgia, 4.11.2015.
30/10/2015
Arvamus Banca d'Italia seaduse muutmise kohta (CON/2015/41), Itaalia, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Arvamus hoiuste tagamise skeemi kohta (CON/2015/40), Iirimaa, 29.10.2015.
28/10/2015
EKP suunis (EL) 2015/1938, 27. august 2015, millega muudetakse EKP suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2015/27), ELT L 282, 28.10.2015, lk 41.
28/10/2015
Arvamus kohustusliku reservi nõude kohta (CON/2015/39), Ungari, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahendusega seotud tingimuste eelhinnangu kohta  (CON/2015/38), Ungari, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Arvamus kapitalirendi ja kapitalirendi ettevõtjate tegevuse reguleerimise kohta  (CON/2015/37), Küpros, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Arvamus pangakontode keskregistri kohta (CON/2015/36), Tšehhi Vabariik, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta (CON/2015/35), Itaalia, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Arvamus finantsinstrumentide turu seaduse eelnõu kohta (CON/2015/34), Sloveenia, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
EKP otsus (EL) 2015/1613, 10. september 2015, millega muudetakse otsust (EL) 2015/5 varaga tagatud väärtpaberite ostukava rakendamise kohta  (EKP/2015/31), ELT L 249, 25.9.2015, lk 28.
24/09/2015
EKP määrus (EL) 2015/1599, 10. september 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 1333/2014 rahaturgude statistika kohta  (EKP/2015/30), ELT L 248, 24.9.2015, lk 45.
22/09/2015
EKP otsus (EL) 2015/1574, 4. september 2015, millega muudetakse otsust EKP/2014/8 rahastamise keelu ja valitsemissektori hoiuste tasustamise kohta riikide keskpankades  (EKP/2015/29), ELT L 245, 22.9.2015, lk 12.
22/09/2015
EKP suunis (EL) 2015/1575, 4. september 2015, millega muudetakse suunist EKP/2014/9 varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt  (EKP/2015/28), ELT L 245, 22.9.2015, lk 13.
22/09/2015
Arvamus Lietuvos bankase kriisilahendusasutuseks määramise kohta  (CON/2015/33), Leedu, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Suunis EKP/2014/9. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  22.9.2015.
18/09/2015
Arvamus šveitsi frankides vääringustatud laenude konverteerimise kohta (CON/2015/32), Horvaatia, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Arvamus pankade kriisilahenduse kohta (CON/2015/31), Saksamaa, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Arvamus finantsstabiilsuse seisukohalt oluliste andmete aruandluse kohta (CON/2015/30), Austria, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Arvamus pangatähtede ja müntide ringluse kohta (CON/2015/29), Tšehhi Vabariik, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Arvamus põhiseaduse ja Česká národní banka seaduse muutmise kohta (CON/2015/28), Tšehhi Vabariik, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Arvamus integreeritud andmemudeli kasutamise kohta andmete esitamiseks Oesterreichische Nationalbankile (CON/2015/27), Austria, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Arvamus seaduseelnõu kohta, mis käsitleb välisvaluutas vääringustatud eluasemelaenude restruktureerimise konkreetseid tingimusi (CON/2015/26), Poola, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
EKP otsus (EL) 2015/1196, 2. juuli 2015, millega muudetakse otsust EKP/2010/21 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta  (EKP/2015/26), ELT L 193, 21.7.2015, lk 134.
21/07/2015
EKP otsus (EL) 2015/1195, 2. juuli 2015, millega muudetakse otsust (EL) 2015/298 EKP tulu vahepealse jaotamise kohta  (EKP/2015/25), ELT L 193, 21.7.2015, lk 133.
21/07/2015
EKP suunis (EL) 2015/1197, 2. juuli 2015, millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis  (EKP/2015/24), ELT L 193, 21.7.2015, lk 147.
21/07/2015
Suunis EKP/2010/20. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT  , 21.7.2015, lk .
20/07/2015
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta (CON/2015/25), Kreeka, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Kohustusliku reservi hoidmisperioodide 2016. aasta soovituslik ajakava ELT C 227, 16.7.2015, lk 4.
15/07/2015
Arvamus Kreeka statistikasüsteemi ja Kreeka statistikaameti seaduse muutmise kohta  (CON/2015/24), Kreeka, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Arvamus hoiupankade uue õigusraamistiku kohta (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Arvamus finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta finantsturul (CON/2015/22), Tšehhi Vabariik, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Arvamus tarbijakaitse kohta finantsturgudel (CON/2015/21), Slovakkia, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Arvamus seoses ettepanekuga komisjoni määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1708/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühtlustatud tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes (CON/2015/18), ELT C 209, 25.6.2015, lk 3.
20/06/2015
EKP eetikaraamistik ELT C 204, 20.6.2015, lk 3.Täiendav teave
19/06/2015
EKP otsus (EL) 2015/929, 26. mai 2015, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta  (EKP/2015/22), ELT L 155, 19.6.2015, lk 1.
19/06/2015
EKP suunis (EL) 2015/948, 16. aprill 2015, millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2015/19), ELT L 157, 19.6.2015, lk 15.
19/06/2015
EKP suunis (EL) 2015/930, 2. aprill 2015, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2015/15), ELT L 155, 19.6.2015, lk 38.
19/06/2015
Arvamus keskse krediidiregistri kohta (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
EKP soovitus, 10. juuni 2015, Euroopa Liidu Nõukogule Banka Slovenije välisaudiitorite kohta  (EKP/2015/23), ELT C 201, 18.6.2015, lk 1.
10/06/2015
Arvamus Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesannete ja korralduse läbivaatamise kohta (CON/2015/4), ELT C 192, 10.6.2015, lk 1.