2018

11/01/2018
Priporočilo ECB z dne 28. decembra 2017 o politiki razdelitve dividend  (ECB/2017/44), UL C 8, 11. 1. 2018, str. 1.
11/01/2018
Mnenje o trgu finančnih instrumentov (CON/2018/3), Slovenija, 11. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
09/01/2018
Mnenje o trgih finančnih instrumentov (CON/2018/2), Grčija, 9. 1. 2018.
05/01/2018
Priporočilo ECB z dne 19. decembra 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Central Bank of Cyprus  (ECB/2017/43), UL C 2, 5. 1. 2018, str. 1.