2016

28/12/2016
Mišljenje o prijedlogu belgijskog zakona o nadzoru izvršitelja obrade platnih transakcija (CON/2016/61), Belgija, 28.12.2016.
23/12/2016
Preporuka ESB od 13. prosinca 2016. o politikama raspodjele dividendi (ESB/2016/44), SL C 481, 23.12.2016., str. 1.
20/12/2016
Odluka (EU) 2016/2248 ESB od 3. studenoga 2016. o raspodjeli monetarnog prihoda nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro  (ESB/2016/36), SL L 347, 20.12.2016., str. 26.
20/12/2016
Odluka (EU) 2016/2247 ESB od 3. studenoga 2016. o godišnjim financijskim izvještajima ESB (ESB/2016/35), SL L 347, 20.12.2016., str. 1.
20/12/2016
Smjernica (EU) 2016/2249 ESB od 3. studenoga 2016. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka  (ESB/2016/34), SL L 347, 20.12.2016., str. 3.
17/12/2016
Smjernica (EU) 2016/2300 ESB od 2. studenoga 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja  (ESB/2016/33), SL L 344, 17.12.2016., str. 123.
17/12/2016
Smjernica (EU) 2016/2299 ESB od 2. studenoga 2016. o izmjeni Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava  (ESB/2016/32), SL L 344, 17.12.2016., str. 117.
17/12/2016
Smjernica (EU) 2016/2298 ESB od 2. studenoga 2016. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava  (ESB/2016/31), SL L 344, 17.12.2016., str. 102.
15/12/2016
Mišljenje o ovlastima središnje banke Česká národní banka za provođenje transakcija na financijskim tržištima (CON/2016/60), Češka, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Mišljenje o reviziji poslovanja Banke Slovenije (CON/2016/59), Slovenija, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Mišljenje o prijenosu javnih zadaća koje se odnose na kovanice središnjoj banci De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nizozemska, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Odluka (EU) 2016/2164 ESB od 30. studenoga 2016. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2017. (ESB/2016/43), SL L 333, 30.11.2016., str. 73.
30/11/2016
Mišljenje o naknadi troškova za vođenje središnjeg kreditnog registra i registra bankovnih računa (CON/2016/57), Bugarska, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Mišljenje o stopama pričuve (CON/2016/56), Mađarska, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Mišljenje o prijedlogu zakona kojim se ukida državno jamstvo u vezi s hitnom likvidnosnom pomoći (CON/2016/55), Belgija, 17.11.2016.
17/11/2016
Mišljenje o dodjeli ovlasti središnjoj banci Central Bank of Ireland da procjeni tržišno natjecanje u pogledu hipotekarnih kredita i davanju uputa zajmodavcima o promjenjivim kamatnim stopama  (CON/2016/54), Irska, 17.11.2016.
15/11/2016
Smjernica (EU) 2016/1994 ESB od 4. studenoga 2016. o pristupu za priznavanje institucionalnih sustava zaštite za bonitetne svrhe od strane nacionalnih nadležnih tijela u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (ESB/2016/38), SL L 306, 15.11.2016., str. 37.
15/11/2016
Smjernica (EU) 2016/1993 ESB od 4. studenoga 2016. o utvrđivanju načela za koordinaciju procjene u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i praćenje institucionalnih sustava zaštite uključujući značajne i manje značajne institucije (ESB/2016/37), SL L 306, 15.11.2016., str. 32.
21/10/2016
Mišljenje o izmjeni formule za izračun naknade u odnosu na francuski štedni račun "livret A" (CON/2016/51), Francuska, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Odluka ESB/2013/54 - Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske Unije 14.11.2016.
11/11/2016
Odluka (EU) 2016/1975 ESB-a od 8. studenoga 2016. o daljnjem delegiranju ovlasti za dodjelu privremene akreditacije (ESB/2016/39), SL L 304, 11.11.2016., str. 9.
11/11/2016
Odluka (EU) 2016/1974 ESB od 31. listopada 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2016/810 (ESB/2016/10) o drugoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (ESB/2016/30), SL L 304, 11.11.2016., str. 7.
10/11/2016
Preporuka ESB od 28. listopada 2016. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ESB/2016/29), SL C 413, 10.11.2016., str. 1.
31/10/2016
Mišljenje o reorganizaciji dužnosti Savezne agencije za stabilizaciju financijskih tržišta i provedbi smjernica EBA-e o dobroj praksi primitaka (CON/2016/53), Njemačka, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Please translate: Decision ECB/2016/10 - Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union 31.10.2016.
28/10/2016
Mišljenje o izmjeni i dopuni Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (CON/2016/52), Hrvatska, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije 21.10.2016.
13/10/2016
Mišljenje o prijedlogu zakona radi naknade određenih razlika naplaćenih za ugovore vezane uz stranu valutu  (CON/2016/50), Poljska, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Mišljenje o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni Direktive 2009/101/EZ (CON/2016/49), 12.10.2016.
11/10/2016
Mišljenje o upravljanju nekretninama ili temeljnim kapitalom stečenim od strane kreditne institucije nakon postupka podmirenja duga (CON/2016/48), Cipar, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Preporuka ESB od 23. rujna 2016. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banca d’Italia (ESB/2016/28), SL C 366, 5.10.2016., str. 1.
29/09/2016
Odluka (EU) 2016/1734 ESB od 21. rujna 2016. o izmjeni Odluke ESB/2013/54 o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura (ESB/2016/25), SL L 262, 29.9.2016., str. 30.
28/09/2016
Mišljenje o izmjenama Zakona o Latvijas Banka o smanjenju broja članova Savjeta Latvijas Banka (CON/2016/47), Latvija, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Mišljenje o izmjenama Zakona o nematerijaliziranim vrijednosnim papirima  (CON/2016/46), Slovenija, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Odluka (EU) 2016/1717 ESB od 21. rujna 2016. o izmjeni Odluke ESB/2004/2 o donošenju poslovnika ESB  (ESB/2016/27), SL L 258, 24.9.2016., str. 17.
24/09/2016
Odluka ESB/2004/2. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije 24.9.2016.
23/09/2016
Uredba (EU) 2016/1705 ESB od 9. rujna 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1745/2003 (ESB/2003/9) o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama (ESB/2016/26), SL L 257, 23.9.2016., str. 10.
19/09/2016
Mišljenje o ulozi središnje banke Národná banka Slovenska u izvješćivanju o pristojbi za premije za osiguranje (CON/2016/45), Slovačka, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (CON/2016/44) (CON/2016/44), 12.9.2016.
07/09/2016
Mišljenje o ulozi predstavnika tijela za financijski nadzor u Nadzornom odboru ESB i o naknadama za nadzor (CON/2016/43), Finska, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Ispravak Smjernice (EU) 2016/1386 ESB od 2. kolovoza 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2013/7 o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira (ESB/2016/23) SL L 238, 6.9.2016., str. 7.
31/08/2016
Mišljenje o središnjem kreditnom registru (CON/2016/42), Slovenija, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Mišljenje o okružnici središnje banke Banca d'Italia kojom se provodi reforma talijanskih zadružnih banaka (CON/2016/41), Italija, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Mišljenje o izmjenama režima minimalnih pričuva (CON/2016/40), Rumunjska, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Preporuka ESB od 2. kolovoza 2016. o okviru za upravljanje kvalitetom podataka za statističke podatke o držanju vrijednosnih papira (ESB/2016/24), SL C 297, 17.8.2016., str. 1.
17/08/2016
Smjernica (EU) 2016/1386 ESB od 2. kolovoza 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2013/7 o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira (ESB/2016/23), SL L 222, 17.8.2016., str. 85.
17/08/2016
Uredba (EU) 2016/1384 ESB od 2. kolovoza 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1011/2012 (ESB/2012/24) o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira (ESB/2016/22), SL L 222, 17.8.2016., str. 24.
17/08/2016
Smjernica ESB/2013/7. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL  , 17.8.2016., str. .
29/07/2016
Mišljenje o posebnim pravilima za kredite za restrukturiranje indeksirane ili nominirane u stranoj valuti (CON/2016/39), Poljska, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Mišljenje o nadzoru platnih shema (CON/2016/38), Poljska, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Preporuka ESB od 14. srpnja 2016. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Eesti Pank  (ESB/2016/20), SL C 266, 22.7.2016., str. 1.
12/07/2016
Mišljenje o isključenju prava na prijeboj u odnosu na kreditna potraživanja koja su mobilizirana kao kolateral kod središnje banke Europskog sustava središnjih banaka (CON/2016/37), Francuska, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
Odluka (EU) 2016/1162 ESB od 30. lipnja 2016. o otkrivanju povjerljivih informacija u okviru kaznenih istraga (ESB/2016/19), SL L 192, 11.7.2016., str. 73.
11/07/2016
Mišljenje o načinu i postupku brojanja, sortiranja, pakiranja i označavanja novčanica i kovanica (CON/2016/36), Poljska, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Smjernica (EU) 2016/1061 ESB od 26. svibnja 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2008/8 o prikupljanju podataka o euru i funkcioniranju gotovinskog informacijskog sustava Currency Information System 2 (ESB/2016/15), SL L 173, 30.6.2016., str. 102.
28/06/2016
Odluka (EU) 2016/1041 ESB od 22. lipnja 2016. o prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2015/300  (ESB/2016/18), SL L 169, 28.6.2016., str. 14.
28/06/2016
Mišljenje o proširenju pristupa središnjem registru bankovnih računa (CON/2016/35), Belgija, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Mišljenje o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine (CON/2016/34), Grčka, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Mišljenje ESB o prijedlogu uredbe o izmjenama Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u odnosu na određene datume te o prijedlogu direktive o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištima financijskih instrumenata u odnosu na određene datume (CON/2016/27), SL C 223, 21.6.2016., str. 3.
17/06/2016
Mišljenje ESB od 11. ožujka 2016. o (a) prijedlogu Uredbe o utvrđivanju zajedničkih pravila o sekuritizaciji i uspostavi europskog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju i (b) prijedlogu Uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (CON/2016/11), SL C 219, 17.6.2016., str. 2.
16/06/2016
Odluka (EU) 2016/956 ESB od 7. lipnja 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2016/245 (ESB/2016/2) o utvrđivanju pravila o nabavi  (ESB/2016/17), SL L 159, 16.6.2016., str. 21.
16/06/2016
Odluka (EU) 2016/955 ESB od 6. svibnja 2016. o izmjeni Odluke ESB/2013/54 o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura  (ESB/2016/12), SL L 159, 16.6.2016., str. 19.
15/06/2016
Odluka ESB od 1. lipnja 2016. o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora  (ESB/2016/16), SL L 157, 15.6.2016., str. 28.
15/06/2016
Mišljenje o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (CON/2016/33), Hrvatska, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Odluka ESB/2007/7. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 14.6.2016., str. .
13/06/2016
Mišljenje o smanjenju statutarnih primanja za zaposlenike u javnom i polujavnom sektoru (CON/2016/32), Nizozemska, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Mišljenje o potrošačkim kreditima (CON/2016/31), Slovenija, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Pročišćene verzije Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije SL C 59, 7.6.2016., str. 1.
07/06/2016
Odluka ESB/2016/2 - Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije  7.6.2016.
03/06/2016
Mišljenje o unutarnjoj reviziji središnje banke Българска народна банка (Bugarska narodna banka) (CON/2016/30), Bugarska, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Odluka (EU) 2016/868 ESB od 18. svibnja 2016. o izmjeni Odluke ESB/2014/6 o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kreditima od strane Europskog sustava središnjih banaka  (ESB/2016/14), SL L 144, 1.6.2016., str. 99.
01/06/2016
Uredba (EU) 2016/867 ESB od 18. svibnja 2016. o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku  (ESB/2016/13), SL L 144, 1.6.2016., str. 44.
31/05/2016
Smjernica ESB/2014/15. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije SL L , 31.5.2016., str. .
31/05/2016
Smjernica ESB/2012/27. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije SL L , 31.5.2016., str. .
19/05/2016
Mišljenje o uredbi o integriranom podatkovnom modelu  (CON/2016/29), Austrija, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Odluka (EU) 2016/702 ESB-a od 18. travnja 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima  (ESB/2016/8), SL L 121, 11.5.2016., str. 24.
03/05/2016
Odluka (EU) 2016/811 ESB od 28. travnja 2016. o izmjeni Odluke ESB/2014/34 o mjerama koje se odnose na ciljane operacije dugoročnijeg refinanciranja  (ESB/2016/11), SL L 132, 3.5.2016., str. 129.
03/05/2016
Odluka (EU) 2016/810 ESB od 28. travnja 2016. o drugoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja  (ESB/2016/10), SL L 132, 3.5.2016., str. 107.
03/05/2016
Mišljenje o sanaciji i likvidaciji banaka (CON/2016/28), Slovenija, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Odluka (EU) 2016/821 ESB оd 26. travnja 2016. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB (ESB/2016/9), SL L 136, 2.5.2016., str. 12.
28/04/2016
Odluka (EU) 2016/661 ESB od 15. travnja 2016. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2016. (ESB/2016/7), SL L 114, 28.4.2016., str. 14.
28/04/2016
Please translate: Decision ECB/2014/34 - Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union 28.4.2016.
20/04/2016
Mišljenje o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 radi uspostave Europskog sustava osiguranja depozita  (CON/2016/26), 20.4.2016.
20/04/2016
Mišljenje o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovom optjecaju (CON/2016/25), Italija, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Mišljenje o reviziji poslovanja Banke Slovenije  (CON/2016/24), Slovenija, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Smjernica (EU) 2016/579 ESB od 16. ožujka 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2)  (ESB/2016/6), SL L 99, 15.4.2016., str. 21.
13/04/2016
Mišljenje o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (CON/2016/23), Slovenija, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Mišljenje o prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izuzeća za trgovce robom  (CON/2016/10), SL C 130, 13.4.2016., str. 1.
06/04/2016
Mišljenje o prijedlogu Uredbe Vijeća o utvrđivanju mjera u cilju postupne uspostave jedinstvenog zastupanja europodručja u Međunarodnom monetarnom fondu (CON/2016/22), SL C 216, 6.4.2016., str. 1.
06/04/2016
Mišljenje o doprinosu Austrije Zakladi Međunarodnog monetarnog fonda za ograničavanje katastrofa i pomoć (CON/2016/21), Austrija, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Smjernica (EU) 2016/450 ESB оd 4. prosinca 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici  (ESB/2015/44), SL L 86, 1.4.2016., str. 42.
30/03/2016
Odluka (EU) 2016/456 ESB od 4. ožujka 2016. o uvjetima za istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara ESB u području sprečavanja prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije  (ESB/2016/3), SL L 79, 30.3.2016., str. 34.
30/03/2016
Mišljenje o režimu primjenjivom na prenosive dužničke vrijednosne papire (CON/2016/20), Francuska, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Uredba ESB (EU) 2016/445 od 14. ožujka 2016. o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije  (ESB/2016/4), SL L 78, 24.3.2016., str. 60.
24/03/2016
Mišljenje o platnim uslugama (CON/2016/19), Bugarska, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Mišljenje o zahtjevima za amortizaciju hipoteka (CON/2016/18), Švedska, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Mišljenje o reformi zadružnih banaka, sustavu osiguranja za sekuritizaciju loših kredita i sposobnošću kreditiranja alternativnih investicijskih fondova (CON/2016/17), Italija, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Odluka (EU) 2016/457 ESB od 16. ožujka 2016. o prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Republika Cipar  (ESB/2016/5), SL L 79, 17.3.2016., str. 41.
17/03/2016
Mišljenje o uspostavljanju i poslovanju organizacija koje se bave prijenosom prava vlasništva nad nekretninama (CON/2016/16), Cipar, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Mišljenje ESB od 17. ožujka 2016. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje (CON/2016/15), 17.3.2016.
16/03/2016
Mišljenje o stjecnaju punopravnog vlasništva Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer od strane središnje banke Banque de France (CON/2016/14), Francuska, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Mišljenje o obveznim zahtjevima za kreditne transfere i izravna terećenja (CON/2016/13), Rumunjska, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Mišljenje o financijskim instrumentima prihvatljivim za operacije monetarne politike (CON/2016/12), Rumunjska, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Smjernica (EU) 2016/256 ESB od 5. veljače 2016. o proširenju zajedničkih pravila i minimalnih standarda za zaštitu povjerljivosti statističkih podataka koje ESB-a prikuplja uz pomoć nacionalnih središnjih banaka na nacionalna nadležna tijela država članica sudionica i Europsku središnju banku u okviru njezinih nadzornih funkcija  (ESB/2016/1), SL L 47, 25.2.2016., str. 16.
23/02/2016
Mišljenje o mjerama za olakšavanje nesmetanog funkcioniranja upravnog odbora i zaposleničkog vijeća središnje banke Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cipar, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Mišljenje o hijerarhiji vjerovnika kreditnih institucija (CON/2016/7), Francuska, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Mišljenje o daljnjim izmjenama u vezi s uvjetima za odgovorno kreditiranje (CON/2016/8), Mađarska, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Odluka (EU) 2016/245 ESB-a o utvrđivanju pravila o nabavi  (ESB/2016/2), SL L 45, 20.2.2016., str. 15.
20/02/2016
Odluka (EU) 2016/244 ESB od 18. prosinca 2015. o izmjeni Odluke ESB/2010/10 o neispunjavanju statističkih izvještajnih zahtjeva (ESB/2015/50), SL L 45, 20.2.2016., str. 13.
18/02/2016
Smjernica (EU) 2016/231 ESB od 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području vanjske statistike  (ESB/2015/39), SL L 41, 18.2.2016., str. 28.
12/02/2016
Odluka (EU) 2016/188 ESB оd 11. prosinca 2015. o pristupu i upotrebi elektroničkih aplikacija, sustava, platformi i usluga SSM-a od strane ESB i nacionalnih nadležnih tijela jedinstvenog nadzornog mehanizma  (ESB/2015/47), SL L 37, 12.2.2016., str. 104.
12/02/2016
Odluka (EU) 2016/187 ESB od 11. prosinca 2015. o izmjeni Odluke ESB/2013/1 o utvrđivanju okvira za infrastrukturu javnog ključa za Europski sustav središnjih banaka  (ESB/2015/46), SL L 37, 12.2.2016., str. 100.
03/02/2016
Mišljenje o sustavu osiguranja depozita (CON/2016/6), Slovenija, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2016/5), Cipar, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Izmjene etičkog okvira ESB-a (Ovaj tekst zamjenjuje članak 36.a. teksta objavljenog u Službenom listu C 204 od 20. lipnja 2015., str. 3.)  SL C 31, 28.1.2016., str. 3.
25/01/2016
Mišljenje o zaštiti otkupa kovanica od strane Austrijske kovnice novca (CON/2016/4), Austrija, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Smjernica (EU) 2016/66 ESB оd 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2013/24 o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području tromjesečnih financijskih računa  (ESB/2015/40), SL L 14, 21.1.2016., str. 36.
21/01/2016
Smjernica (EU) 2016/65 ESB od 18. studenoga 2015. o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava  (ESB/2015/35), SL L 14, 21.1.2016., str. 30.
21/01/2016
Smjernica (EU) 2016/64 ESB od 18. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (Smjernica o Općoj dokumentaciji)  (ESB/2015/34), SL L 14, 21.1.2016., str. 25.
21/01/2016
Mišljenje o sustavu osiguranja depozita (CON/2016/3), Grčka, 21.1.2016.
20/01/2016
Mišljenje o nadzoru djelatnosti osoba koje rukuju gotovinom i izricanju administrativnih mjera i kazni (CON/2016/2), Litva, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Mišljenje o porezu za određene financijske institucije (CON/2016/1), Poljska, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Odluka (EU) 2016/21 ESB od 23. prosinca 2015. o izmjeni Odluke ESB/2008/17 o utvrđivanju okvira za zajedničku nabavu Eurosustava  (ESB/2015/51), SL L 6, 9.1.2016., str. 5.
05/01/2016
: Odluka (EU) 2016/3 ESB оd 18. studenoga 2015. o utvrđivanju načela za davanje povratnih informacija o uspješnosti potkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela u zajedničkim nadzornim timovima jedinstvenog nadzornog mehanizma  (ESB/2015/36), SL L 1, 5.1.2016., str. 4.