1992

29/07/1992
Ei enää voimassa: Pöytäkirja Ranskasta (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa)EYVL C 191, 29.7.1992, s. 90
29/07/1992
Ei enää voimassa: Pöytäkirja eräistä Tanskaa koskevista määräyksistä (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa)EYVL C 191, 29.7.1992, s. 89Lisätietoja
29/07/1992
Ei enää voimassa: Pöytäkirja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan sovellettavista määräyksistä (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa)EYVL C 191, 29.7.1992, s. 87
29/07/1992
Ei enää voimassa: Pöytäkirja Tanskasta (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa)EYVL C 191, 29.7.1992, s. 86Lisätietoja
29/07/1992
Ei enää voimassa: Pöytäkirja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 121 artiklassa (ent. 109 j artikla) tarkoitetuista lähentymisperusteista (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa)EYVL C 191, 29.7.1992, s. 85
29/07/1992
Ei enää voimassa: Pöytäkirja liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa)EYVL C 191, 29.7.1992, s. 84
29/07/1992
Ei enää voimassa: Pöytäkirja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännöstä (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa)EYVL C 191, 29.7.1992, s. 68
29/07/1992
Sopimus Euroopan unionista (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa)EYVL C 191, 29.7.1992, s. 1