1992

29/07/1992
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο για τη ΓαλλίαEE  C 191 της 29.7.1992, σ. 90
29/07/1992
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη ΔανίαEE  C 191 της 29.7.1992, σ. 89Πρόσθετες πληροφορίες
29/07/1992
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο για ορισμένες διατάξεις που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου ΙρλανδίαςEE  C 191 της 29.7.1992, σ. 87
29/07/1992
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο σχετικά με τη ΔανίαEE  C 191 της 29.7.1992, σ. 86Πρόσθετες πληροφορίες
29/07/1992
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης που αναφέρονται στο άρθρο 121 (πρώην άρθρο 109 Ι) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής ΚοινότηταςEE  C 191 της 29.7.1992, σ. 85
29/07/1992
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματοςEE  C 191 της 29.7.1992, σ. 84
29/07/1992
Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKTEE  C 191 της 29.7.1992, σ. 68
29/07/1992
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ΈνωσηEE  C 191 της 29.7.1992, σ. 1