Příslušná prohlášení připojená ke Smlouvám

  1. Prohlášení k Protokolu o postavení Dánska Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 355.
  2. Prohlášení Belgického království, Bulharské republiky, Spolkové republiky Německo, Řecké republiky, Španělského království, Italské republiky, Kyperské republiky, Litevské republiky, Lucemburského velkovévodství, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské republiky, Portugalské republiky, Rumunska, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky o symbolech Evropské unie Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 357.
  3. Prohlášení Lotyšské republiky, Maďarské republiky a Republiky Malta o způsobu psaní názvu jednotné měny ve Smlouvách Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 359.