Ustrezni protokoli, ki so priloga Pogodb

  1. Protokol (št. 4) o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in ECB UL C 326, 26. 10. 2012, str. 230.Dodatne informacije
  2. Protokol (št. 6) o določitvi sedežev institucij ter nekaterih organov, uradov, agencij in služb Evropske Unije UL C 326, 26. 10. 2012, str. 265.
  3. Protokol (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije  UL C 326, 26. 10. 2012, str. 266.
  4. Protokol (št. 12) o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem  UL C 326, 26. 10. 2012, str. 279.
  5. Protokol (št. 13) o konvergenčnih merilih  UL C 326, 26. 10. 2012, str. 281.
  6. Protokol (št. 15) o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska UL C 326, 26. 10. 2012, str. 284.
  7. Protokol (št. 16) o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Dansko UL C 326, 26. 10. 2012, str. 287.
  8. Protokol (št. 17) o Danski UL C 326, 26. 10. 2012, str. 288.
  9. Protokol (št. 18) o Franciji UL C 326, 26. 10. 2012, str. 289.