Protocoalele relevante anexate la tratate

  1. Protocolul (nr. 13) privind criteriile de convergenţă  JO C 326, 26.10.2012, p. 281.
  2. Protocolul (nr. 15) privind unele dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord  JO C 326, 26.10.2012, p. 284.
  3. Protocolul (nr. 16) privind anumite dispoziţii privind Danemarca JO C 326, 26.10.2012, p. 287.
  4. Protocolul (nr. 17) privind Danemarca JO C 326, 26.10.2012, p. 288.
  5. Protocolul (nr. 18) privind Franţa JO C 326, 26.10.2012, p. 289.