Relevante aan de Verdragen gehechte protocollen

  1. Protocol (nr. 13) betreffende de convergentiecriteria  PB C 326 van 26.10.2012, blz. 281.Aanvullende informatie
  2. Protocol (nr. 15) betreffende enkele bepalingen met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland  PB C 326 van 26.10.2012, blz. 284.Aanvullende informatie
  3. Protocol (nr. 16) betreffende enkele bepalingen inzake Denemarken PB C 326 van 26.10.2012, blz. 287.Aanvullende informatie
  4. Protocol (nr. 17) betreffende Denemarken PB C 326 van 26.10.2012, blz. 288.Aanvullende informatie
  5. Protocol (nr. 18) betreffende Frankrijk PB C 326 van 26.10.2012, blz. 289.Aanvullende informatie