A Szerződésekhez csatolt, vonatkozó jegyzőkönyvek

  1. 4-es számú jegyzőkönyv a Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB Alapokmányáról HL C 326., 2012.10.26., 230. o.Kiegészítő információ
  2. (6.) Jegyzőkönyv az európai unió intézményeinek, egyes szerveinek, hivatalainak és szervezeti egységeinek székhelyéről  HL C 326., 2012.10.26., 265. o.
  3. (7.) Jegyzőkönyv az európai unió kiváltságairól és mentességeiről  HL C 326., 2012.10.26., 266. o.
  4. (12.) Jegyzőkönyv a túlzott hiány esetén követendő eljárásról HL C 326., 2012.10.26., 279. o.
  5. (13.) Jegyzőkönyv a konvergenciakritériumokról HL C 326., 2012.10.26., 281. o.
  6. (15.) Jegyzőkönyv egyes Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára vonatkozó rendelkezésekről  HL C 326., 2012.10.26., 284. o.
  7. (16.) Jegyzőkönyv egyes Dániára vonatkozó rendelkezésekről HL C 326., 2012.10.26., 287. o.
  8. (17.) Jegyzőkönyv Dániáról HL C 326., 2012.10.26., 288. o.
  9. (18.) Jegyzőkönyv Franciaországról HL C 326., 2012.10.26., 289. o.