1. Leping EKP ja Central Bank of Cyprus [Küprose keskpanga] vahel seoses Küprose keskpangale Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 30.3 alusel krediteeritud nõudega, 31. detsember 2007 , ELT C 29, 1.2.2008, lk 4.