EKP/2007/22

  1. EKP otsus kapitali sissemaksmise, välisvaluutareservide ülekande ja sissemakse kohta EKP reservidesse ja eraldistesse Central Bank of Cyprus [Küprose keskpanga] ja Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta [Malta keskpanga] poolt, 31. detsember 2007  (EKP/2007/22), ELT L 28, 1.2.2008, lk 36.