EKP/2006/30

  1. EKP otsus kapitali sissemaksmise, välisvaluutareservide ülekande ja sissemakse kohta EKP reservidesse ja eraldistesse Sloveenia keskpanga (Banka Slovenije) poolt, 30. detsember 2006 (EKP/2006/30), ELT L 24, 31.1.2007, lk 17.