EKP/2008/27

EKP otsus, millega kehtestatakse meetmed EKP akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks, 12. detsember 2008  (EKP/2008/27)
ELT L 21, 24.1.2009, lk 77, pdf 52 kB, bg . cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . ro . sk . sl . sv

Täiendav teave

  • 1
  • 2
  • 3
  •