TARGET2-Securities (T2S)

  1. Decizia BCE din 20 aprilie 2011 privind selectarea furnizorilor de servicii de reţea TARGET2-Securities  (BCE/2011/5), JO L 134, 21.5.2011, p. 22.
  2. Decizia BCE din 16 noiembrie 2011 de stabilire a normelor detaliate și a procedurilor de punere în aplicare a criteriilor de eligibilitate pentru accesul depozitarilor centrali de valori mobiliare la serviciile TARGET2-Securities  (BCE/2011/20), JO L 319, 2.12.2011, p. 117.
  3. Decizia BCE din 29 martie 2012 privind înfiinţarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Board) şi de abrogare a Deciziei BCE/2009/6  (BCE/2012/6), JO L 117, 1.5.2012, p. 13.Informaţii suplimentare
  4. Orientarea BCE din 18 iulie 2012 privind TARGET2-Securities (reformare) (BCE/2012/13), JO L 215, 11.8.2012, p. 19.Informaţii suplimentare