Povezana mnenja ECB

 1. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2012/56), UL C 218, 24. 7. 2012, str. 3.Dodatne informacije
 2. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2011/100), UL C 364, 14. 12. 2011, str. 7.Dodatne informacije
 3. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2011/77), UL C 301, 12. 10. 2011, str. 2.Dodatne informacije
 4. Mneje o priporočilu Sveta o imenovanju predsednika ECB (CON/2011/48), UL C 182, 23. 6. 2011, str. 6.
 5. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB  (CON/2011/16), UL C 74, 8. 3. 2011, str. 1.
 6. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju podpredsednika ECB (CON/2010/19), UL C 58, 10. 3. 2010, str. 3.Dodatne informacije
 7. Mnenje o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2006/14), UL C 58, 10. 3. 2006, str. 12.Dodatne informacije
 8. Mnenje o računovodskih standardih in standardih finančnega poročanja, ki jih uporablja centralna banka Národná banka Slovenska (CON/2005/61), Slovaška, 30. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Mnenje o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2005/6), UL C 75, 24. 3. 2005, str. 14.Dodatne informacije
 10. Mnenje o imenovanju novega člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2004/11), UL C 87, 7. 4. 2004, str. 37.
 11. Mnenje o priporočilu za imenovanje novega predsednika ECB (CON/2003/13), UL C 187, 7. 8. 2003, str. 16.
 12. Mnenje o priporočilu za imenovanje novega člana Izvršilnega odbora ECB  (CON/2003/6), UL C 105, 1. 5. 2003, str. 37.
 13. Mnenje o statističnih podatkih, ki se uporabijo za prilagoditev ključa za vpis kapitala ECB (CON/2003/5), UL C 102, 29. 4. 2003, str. 11.
 14. Mnenje o priporočilu za imenovanje podpredsednika ECB (CON/2002/11), UL C 100, 25. 4. 2002, str. 8.
 15. Mnenje v zvezi s sestavo Ekonomsko-finančnega odbora (CON/1998/53), UL C 77, 20. 3. 1999, str. 9.
 16. Mnenje v zvezi z imenovanjem predsednika, podpredsednika in drugih članov Izvršilnega odbora ECB (CON/1998/27), UL C 169, 4. 6. 1998, str. 14.
 17. Mnenje v zvezi s statističnimi podatki, ki bodo uporabljeni za določitev ključa za vpis kapitala ECB (CON/1998/15), UL C 190, 18. 6. 1998, str. 7.