Účetnictví a výkaznictví

 1. Obecné zásady ECB ze dne 11. listopadu 2010 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (přepracování) (ECB/2010/20), Úř. věst. L 35, 9. 2. 2011, s. 31.Dodatečné informace
  1. Obecné zásady ECB ze dne 21. prosince 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2011/27), Úř. věst. L 19, 24. 1. 2012, s. 37.
  2. Obecné zásady ECB ze dne 10. prosince 2012, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2012/29), Úř. věst. L 356, 22. 12. 2012, s. 94.
  3. Obecné zásady ECB (EU) 2015/426 ze dne 15. prosince 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2014/54), Úř. věst. L 68, 13. 3. 2015, s. 69.
  4. Obecné zásady ECB (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2015/24), Úř. věst. L 193, 21. 7. 2015, s. 147.
  5. Obecné zásady ECB/2010/20. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. , 21. 7. 2015, s. .
 2. Rozhodnutí ECB ze dne 11. listopadu 2010 o ročních účetních závěrkách ECB (přepracované znění)  (ECB/2010/21), Úř. věst. L 35, 9. 2. 2011, s. 1.Dodatečné informace
  1. Rozhodnutí ECB ze dne 10. prosince 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách ECB  (ECB/2012/30), Úř. věst. L 356, 22. 12. 2012, s. 93.
  2. Rozhodnutí ECB ze dne 27. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2013/52), Úř. věst. L 33, 4. 2. 2014, s. 7.
  3. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/425 ze dne 15. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2014/55), Úř. věst. L 68, 13. 3. 2015, s. 53.
  4. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách ECB  (ECB/2015/26), Úř. věst. L 193, 21. 7. 2015, s. 134.