Účetnictví, výkaznictví a audit

 1. Rozhodnutí Rady guvernérů ECB ze dne 19. června 1998 o jmenování a délce funkčního období externího auditora ECB (ECB/1998/NP1), Úř. věst. L 55, 24. 2. 2001, s. 75,
 2. Doporučení ECB ze dne 30. července 2004 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banca d'Italia (ECB/2004/17), Úř. věst. C 202, 10. 8. 2004, s. 1,
 3. Doporučení ECB ze dne 11. února 2005 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de Portugal (ECB/2005/3), Úř. věst. C 50, 26. 2. 2005, s. 6,
 4. Doporučení ECB ze dne 7. dubna 2005 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank of Greece (ECB/2005/7), Úř. věst. C 91, 15. 4. 2005, s. 4,
 5. Doporučení ECB ze dne 7. dubna 2005 Radě Evropské unie o externím auditorovi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2005/8), Úř. věst. C 91, 15. 4. 2005, s. 5,
 6. Doporučení ECB ze dne 20. května 2005 Radě Evropské unie o externím auditorovi De Nederlandsche Bank (ECB/2005/9), Úř. věst. C 151, 22. 6. 2005, s. 29,
 7. Doporučení ECB ze dne 26. října 2005 Radě Evropské unie o externím auditorovi Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (ECB/2005/10), Úř. věst. C 277, 10. 11. 2005, s. 30,
 8. Doporučení ECB ze dne 1. února 2006 Radě Evropské unie o externích auditorech Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/1), Úř. věst. C 34, 10. 2. 2006, s. 30,
 9. Doporučení ECB ze dne 13. dubna 2006 Radě Evropské unie o externích auditorech Banque de France (ECB/2006/5), Úř. věst. C 98, 26. 4. 2006, s. 25,
 10. Doporučení ECB ze dne 9. října 2006 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banka Slovenije (ECB/2006/14), Úř. věst. C 257, 25. 10. 2006, s. 19,
 11. Obecné zásady ECB ze dne 11. listopadu 2010 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (přepracování) (ECB/2010/20), Úř. věst. L 35, 9. 2. 2011, s. 31,Dodatečné informace
  1. Obecné zásady ECB ze dne 21. prosince 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2011/27), Úř. věst. L 19, 24. 1. 2012, s. 37,
  2. Obecné zásady ECB ze dne 10. prosince 2012, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2012/29), Úř. věst. L 356, 22. 12. 2012, s. 94,
  3. Obecné zásady ECB (EU) 2015/426 ze dne 15. prosince 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2014/54), Úř. věst. L 68, 13. 3. 2015, s. 69,
  4. Obecné zásady ECB (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2015/24), Úř. věst. L 193, 21. 7. 2015, s. 147,
 12. Rozhodnutí ECB ze dne 11. listopadu 2010 o ročních účetních závěrkách ECB (přepracované znění)  (ECB/2010/21), Úř. věst. L 35, 9. 2. 2011, s. 1,Dodatečné informace
  1. Rozhodnutí ECB ze dne 10. prosince 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách ECB  (ECB/2012/30), Úř. věst. L 356, 22. 12. 2012, s. 93,
  2. Rozhodnutí ECB ze dne 27. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2013/52), Úř. věst. L 33, 4. 2. 2014, s. 7,
  3. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/425 ze dne 15. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2014/55), Úř. věst. L 68, 13. 3. 2015, s. 53,
  4. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách ECB  (ECB/2015/26), Úř. věst. L 193, 21. 7. 2015, s. 134,
 13. Doporučení ECB ze dne 13. listopadu 2006 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de España (ECB/2006/18), Úř. věst. C 283, 21. 11. 2006, s. 16,
 14. Doporučení ECB ze dne 21. prosince 2006 Radě Evropské unie o externích auditorech Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/29), Úř. věst. C 5, 10. 1. 2007, s. 1,
 15. Doporučení ECB ze dne 15. listopadu 2007 Radě Evropské unie o externím auditorovi Central Bank of Cyprus  (ECB/2007/12), Úř. věst. C 277, 20. 11. 2007, s. 1,
 16. Doporučení ECB ze dne 29. listopadu 2007 Radě Evropské unie o externích auditorech Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta  (ECB/2007/17), Úř. věst. C 304, 15. 12. 2007, s. 1,
 17. Doporučení ECB ze dne 28. ledna 2008 — Radě Evropské unie o externím auditorovi Suomen Pankki  (ECB/2008/1), Úř. věst. C 29, 1. 2. 2008, s. 1,
 18. Doporučení ECB ze dne 30. dubna 2008 Radě Evropské unie o externím auditorovi ECB  (ECB/2008/2), Úř. věst. C 114, 9. 5. 2008, s. 1,
 19. Doporučení ECB ze dne 17. listopadu 2008 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banque centrale du Luxembourg  (ECB/2008/16), Úř. věst. C 299, 22. 11. 2008, s. 5,
 20. Doporučení ECB ze dne 5. prosince 2008 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta  (ECB/2008/19), Úř. věst. C 322, 17. 12. 2008, s. 1,
 21. Doporučení ECB ze dne 16. února 2009 — Radě Evropské unie o externím auditorovi Deutsche Bundesbank (ECB/2009/3), Úř. věst. C 43, 21. 2. 2009, s. 1,
 22. Doporučení ECB ze dne 3. dubna 2009 Radě Evropské unie o externím auditorovi De Nederlandsche Bank  (ECB/2009/8), Úř. věst. C 93, 22. 4. 2009, s. 1,
 23. Doporučení ECB ze dne 5. června 2009 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banka Slovenije (ECB/2009/12), Úř. věst. C 132, 11. 6. 2009, s. 1,
 24. Doporučení ECB ze dne 25. června 2009 Radě Evropské unie o externím auditorovi Národní banky Slovenska  (ECB/2009/14), Úř. věst. C 149, 1. 7. 2009, s. 1,
 25. Doporučení ECB ze dne 14. prosince 2009 Radě Evropské unie o externím auditorovi Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (ECB/2009/26), Úř. věst. C 308, 18. 12. 2009, s. 1,
 26. Doporučení ECB ze dne 1. července 2010 Radě Evropské unie o externím auditorovi Národní banky Slovenska  (ECB/2010/6), Úř. věst. C 184, 8. 7. 2010, s. 1,
 27. Doporučení ECB ze dne 23. srpna 2010 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banca d’Italia  (ECB/2010/11), Úř. věst. C 233, 28. 8. 2010, s. 1,
 28. Doporučení ECB ze dne 8. října 2010 Radě Evropské unie o externím auditorovi Eesti Pank  (ECB/2010/16), Úř. věst. C 282, 19. 10. 2010, s. 1,
 29. Doporučení ECB ze dne 25. února 2011 Radě Evropské unie o externím auditorovi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2011/1), Úř. věst. C 67, 2. 3. 2011, s. 1,
 30. Doporučení ECB ze dne 9. června 2011 Radě Evropské unie o externích auditorech Oesterreichische Nationalbank  (ECB/2011/7), Úř. věst. C 174, 15. 6. 2011, s. 6,
 31. Doporučení ECB ze dne 25. srpna 2011 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de Portugal  (ECB/2011/11), Úř. věst. C 258, 2. 9. 2011, s. 1,
 32. Doporučení ECB ze dne 9. prosince 2011 Radě Evropské unie o externím auditorovi De Nederlandsche Bank  (ECB/2011/22), Úř. věst. C 367, 16. 12. 2011, s. 1,
 33. Doporučení ECB ze dne 10. února 2012 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank of Greece (ECB/2012/1), Úř. věst. C 48, 18. 2. 2012, s. 1,
 34. Doporučení ECB ze dne 23. března 2012 Radě Evropské unie o externích auditorech Banque de France  (ECB/2012/5), Úř. věst. C 93, 30. 3. 2012, s. 1,
 35. Doporučení ECB ze dne 1. června 2012 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banka Slovenije (ECB/2012/9), Úř. věst. C 161, 7. 6. 2012, s. 1,
 36. Doporučení ECB ze dne 14. září 2012 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland  (ECB/2012/20), Úř. věst. C 286, 22. 9. 2012, s. 1,
 37. Doporučení ECB ze dne 4. února 2013 Radě Evropské unie o externím auditorovi Central Bank of Cyprus (ECB/2013/3), Úř. věst. C 37, 9. 2. 2013, s. 1,
 38. Doporučení ECB ze dne 17. dubna 2013 Radě Evropské unie o externím auditorovi Oesterreichische Nationalbank (ECB/2013/8), Úř. věst. C 115, 23. 4. 2013, s. 1,
 39. Doporučení ECB ze dne 19. dubna 2013 Radě Evropské unie o externím auditorovi ECB (ECB/2013/9), Úř. věst. C 122, 27. 4. 2013, s. 1,
 40. Doporučení ECB ze dne 26. dubna 2013 Radě Evropské unie o externím auditorovi Suomen Pankki  (ECB/2013/12), Úř. věst. C 126, 3. 5. 2013, s. 1,
 41. Doporučení ECB ze dne 2. září 2013 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de España (ECB/2013/32), Úř. věst. C 264, 13. 9. 2013, s. 1,
 42. Doporučení ECB ze dne 15. listopadu 2013 Radě Evropské unie o externím auditorovi Latvijas Banka (ECB/2013/42), Úř. věst. C 342, 15. 11. 2013, s. 1,
 43. Doporučení ECB ze dne 17. prosince 2013 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banque centrale du Luxembourg (ECB/2013/51), Úř. věst. C 378, 24. 12. 2013, s. 15,
 44. Doporučení ECB ze dne 17. dubna 2014 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank Ċentrali ta‘ Malta / Central Bank of Malta (ECB/2014/20), Úř. věst. C 122, 25. 4. 2014, s. 1,
 45. Doporučení ECB ze dne 16. prosince 2014 Radě Evropské unie o externím auditorovi Lietuvos bankas (ECB/2014/58), Úř. věst. C 465, 24. 12. 2014, s. 1,
 46. Doporučení ECB ze dne 3. února 2015 Radě Evropské unie o externím auditorovi Latvijas Banka (ECB/2015/3), Úř. věst. C 51, 13. 2. 2015, s. 4,
 47. Doporučení ECB ze dne 27. března 2015 Radě Evropské unie o externím auditorovi Deutsche Bundesbank (ECB/2015/14), Úř. věst. C 149, 6. 5. 2015, s. 1,
 48. Doporučení ECB ze dne 10. června 2015 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banka Slovenije  (ECB/2015/23), Úř. věst. C 201, 18. 6. 2015, s. 1,