Om arkiven

ECB:s arkiv förvaltas av arkivpersonalen på generaldirektoratet Sekretariats avdelning för informationshantering.

Arkivens innehåll

ECB:s arkiv innehåller handlingar från:

  • Centralbankschefskommittén (1964-93)
  • Europeiska monetära institutet (EMI, 1994-98)
  • Europeiska centralbanken, (1998-).

I linje med ECB:s åtagande om öppenhet och transparens, samt för att möjliggöra och förenkla forskning, finns pdf-kopior av de handlingar vi har offentliggjort.

Tillträde

Tillträde till ECB:s handlingar regleras i beslut ECB/2004/3 av den 4 mars 2004 om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar (EUT L 80. 18.03.2004, s. 42).

Kontakt

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

Tfn: +49 (0)69 1344 5656
Fax: +49 (0)69 1344 6640