O arhivu

Arhiv ECB vodi arhivarska služba v okviru Oddelka za upravljanje z dokumenti, ki je del generalnega direktorata Sekretariat.

Vsebina arhiva

V arhivu ECB so dokumenti, ki so jih pripravili:

  • Odbor guvernerjev centralnih bank držav članic Evropske skupnosti (1964–1993),
  • Evropski monetarni inštitut (1994–1998) in
  • Evropska centralna banka (1998–danes).

V skladu z zavezanostjo ECB načelom odprtosti in preglednosti ter z namenom, da bi omogočili in olajšali raziskave, so javnosti v formatu .pdf na voljo kopije dokumentov, ki so že postali javni.

Dostop

Dostop do dokumentov in evidenc ECB ureja Sklep ECB/2004/3 z dne 4. marca 2004 o dostopu javnosti do dokumentov Evropske centralne banke (UL L 80, 18. 3. 2004, str. 42).

Kontaktne informacije

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

Tel.: +49 (0)69 1344 5656
Faks: +49 (0)69 1344 6640