Despre arhive

Arhivele BCE sunt gestionate de echipa responsabilă de arhive din cadrul serviciului intitulat „Servicii de gestionare a informațiilor” al Direcției Generale Secretariat.

Conținutul arhivelor

Arhivele BCE conțin evidențe ale:

  • Comitetului guvernatorilor băncilor centrale din statele membre ale Comunității Europene (1964-1993);
  • Institutului Monetar European (1994-1998) și
  • Băncii Centrale Europene (1998-prezent).

În conformitate cu angajamentul BCE de a respecta principiul transparenței și deschiderii, precum și de a permite și a facilita activitatea de cercetare, evidențele publicate sunt disponibile în format PDF.

Acces

Accesul la documentele și evidențele BCE este reglementat prin Decizia BCE/2004/3 din 4 martie 2004 privind accesul public la documentele BCE (JO L 80, 18.3.2004, p. 42).

Date de contact

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

Tel.: +49 (0)69 1344 5656
Fax: +49 (0)69 1344 6640