Par arhīvu

ECB arhīvs ietilpst Sekretariāta ģenerāldirektorāta Informācijas pārvaldības nodaļā.

Arhīva saturs

ECB arhīvā tiek glabāti šādi dokumenti:

  • Eiropas Kopienas dalībvalstu Centrālo banku vadītāju komitejas dokumenti (1964–1993);
  • Eiropas Monetārā institūta dokumenti (1994–1998);
  • Eiropas Centrālās bankas dokumenti (1998–pašlaik).

Lai atbilstoši ECB centieniem ievērotu atklātības un caurredzamības principus, kā arī atvieglotu un veicinātu pētījumus, publiskoto dokumentu kopijas PDF formātā pieejamas sabiedrībai.

Piekļuve

Piekļuvi ECB dokumentiem un informācijai regulē 2004. gada 4. marta Lēmums ECB/2004/3 par publisku piekļuvi ECB dokumentiem (OV L 80, 18.03.2004., 42. lpp.).

Kontaktinformācija

European Central Bank
Information Management Division / Archives
Room NH 04.67
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

Tālr.: +49 (0)69 1344 5656
Fakss: +49 (0)69 1344 6640