Inflation Island - Как инфлацията въздейства върху икономиката

Inflation Island – Как инфлацията въздейства върху икономиката

Разгледайте различните райони в играта „Inflation Island“, вижте как хората реагират на инфлацията и дефлацията и как обстановката се променя. Също така можете да проверите знанията си и да се опитате да разпознаете различните сценарии, свързани с инфлацията.

В киното на играта „Inflation Island“ можете да гледате видеоматериали и снимки, разкриващи въздействието, което инфлацията и дефлацията са оказали върху различни страни през годините.

Начало!